Co přinese historicky první novela nového občanského zákoníku

Co přinese historicky první novela nového občanského zákoníku V průběhu ledna a února 2017 postupně nabyla účinnosti převážná část novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“), která je u tohoto zákona historicky první novelou od jeho přijetí v roce 2014. Některé změny však začnou platit až od ledna 2018. ...celý článek

novela zákona občanský zákoník

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ - II.

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ - II. Druhá část příspěvku dr. Ondrejové se zabývá dalšími spornými otázkami závazkového práva podle nového občanského zákoníku, konkrétně se jedná o problematiku adhezních smluv, obchodních podmínek, promlčecí lhůty a lichvy. ...celý článek

lichva konference právo ve veřejné správě promlčení adhezní smlouvy

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ - I.

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (N)OZ - I. Máme-li se dnes zaměřit na problémové otázky závazkového práva, je třeba předně říci, že občanský zákoník je sice účinný již téměř tři roky, avšak problémů neubývá, ba naopak. Čím více odborných děl vzniká, tím více přibývá problematických oblastí, a to v přímé úměře s množícími se názory dalších a dalších autorů. ...celý článek

smlouva konference právo ve veřejné správě závazky reklamace přechodná ustanovení

Přímý prodej zástavy a praktická úskalí s ním spojená

Přímý prodej zástavy a praktická úskalí s ním spojená Rekodifikace soukromého práva s sebou přinesla citelné změny, které více či méně zasáhly takřka všechny jeho oblasti. Nejinak tomu bylo i v souvislosti s právní úpravou zástavního práva. Jednou z těchto změn je i rozšíření způsobů uspokojení zástavního věřitele ze zástavy o přímý prodej zástavy. ...celý článek

katastr nemovitostí zástavní právo zástava

Stavení promlčecí lhůty v případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka

Stavení promlčecí lhůty v případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka Dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), který přinesl mnoho změn v současném civilním právu. Jednou z nich je i ustanovení § 647 o. z., které stanoví, že: „V případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá, počne promlčecí lhůta běžet poté, co věřitel nebo dlužník výslovně odmítne v takovém jednání pokračovat; počala-li promlčecí lhůta běžet již dříve, po dobu jednání neběží.“ ...celý článek

promlčení zneužití práva stavění lhůty lhůta

Pět otázek pro Danu Ondrejovou

Pět otázek pro Danu Ondrejovou O závazkovém právu ve světle rekodifikace byla řeč s JUDr. Danou Ondrejovou, Ph.D., která působí jako odborná asistentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, jako advokátka a také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Je také autorkou či spoluautorkou řady publikací o ochodním právu či hospodářské soutěži. Vystoupí rovněž na letošním ročníku konference Právo ve veřejné správě, a to s příspěvkem "Vybrané (stále) problémové otázky zavázkového práva podle (N)OZ". ...celý článek

rozhovor konference právo ve veřejné správě závazky

Data a jejich nová ochrana – LAW FIT 2016

Data a jejich nová ochrana – LAW FIT 2016 Kauzy, které potvrzují, jak nedostatečně jsou data v kyberprostoru chráněna, byly odrazovým můstkem letošní konference. „Schrems“ (předávání údajů do zahraničí), „Panama Papers“ (únik dokumentů týkající se zakládání společností v daňových rájích), útok na Hacking Team, „Google Spain“ (Costeja a jeho právo být zapomenut), Ekolo nebo kauza Ryneš (zpracování osobních údajů) – to vše jsou klíčové případy, hybné síly právní regulace, jenž byla v rámci ochrany dat ústředním tématem LAW FIT 2016. ...celý článek

konference data LAW FIT

Aktuální výkladové problémy zákona o obchodních korporacích

Aktuální výkladové problémy zákona o obchodních korporacích Zákon o obchodních korporacích, stejně jako každý nový zákon, není nerozporný, tj. není napsán tak, že by nevyvolával výkladové problémy. Ostatně za dobu své praxe jsem se se zákonem, který by neměl výkladové problémy, nesetkal. Otázkou však je, čím byly tyto výkladové problémy způsobeny, jak lze takové výkladové problémy vyřešit či zda vůbec jsou řešitelné jinak, než novelizací zákona. ...celý článek

obchodní právo výklad zákon o obchodních korporacích Právní prostor 2016

Rozhovor: prof. Jan Dědič - Výkladové problémy zákona o obchodních korporacích

Rozhovor: prof. Jan Dědič - Výkladové problémy zákona o obchodních korporacích Rekodifikace soukromého práva přinesla také nový zákon o obchodních koporacích. Jak na tom jsme téměř dva roky od jeho účinnosti? Právní jistota je poměrně nízká, výkladové problémy přetrvávají a česká judikatura je nestíhá pokrývat. Konkrétní problematiku zákona o obchodních korporacích a jeho potenciální novelizaci pro nás v rozhovoru nastínil prof. JUDr. Jan Dědič, společník Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., mimo jiné jeden z největších odborníků na obchodní právo v zemi. ...celý článek

rozhovor novela zákona zákon o obchodních korporacích

Vznik nároku na zaplacení ceny díla

Vznik nároku na zaplacení ceny díla Novou úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku došlo k zásadní změně ve vztahu ke vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla v obchodních vztazích v případech, kdy dílo vykazuje vady. ...celý článek

smlouva o dílo vadné plnění

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X