Pohrůžka "vyhozením z domu" jako trestný čin

Naplnění zákonného znaku „pohrůžky jiné těžké újmy“ Pohrůžka jiné těžké újmy nemusí spočívat pouze v hrozbě způsobení újmy majetkové, újmy na cti, dobré pověsti, ale může směřovat i k rozvratu rodinného života a v takovém případě nepochybně i k existenční nejistotě a ztrátě jakéhokoli zázemí. ...celý článek

újma vydírání

Falešné trestní oznámení a domovní prohlídka

Domovní prohlídka na základě falešného trestního oznámení Orgány činné v trestním řízení nemohou spoléhat na pravdivost informací uvedených v trestním oznámení a už vůbec nemohou pouze na základě neověřeného trestního oznámení provádět domovní prohlídky. ...celý článek

domovní prohlídka trestní oznámení

Ujíždějící řidič a obecné ohrožení

Zákonný znak trestného činu obecného ohrožení Zákonný znak trestného činu obecného ohrožení podle § 272 TrZ spočívající v tom, že pachatel „vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví“, lze naplnit nejen tím, že větší počet osob je konkrétně a bezprostředně ohrožen ve stejném okamžiku, nýbrž i tehdy, jsou-li takto ohroženy v krátkém časovém intervalu postupně, jediným souvislým jednáním pachatele. ...celý článek

dopravní kriminalita

Rozpory ve výpovědi svědka

Rozpory ve výpovědi svědka Svědectví nemusí nutně ztrácet na věrohodnosti, když očitý svědek nepostihne přesně vedlejší okolnosti skutkového děje, v poměru k nápadnému hlavnímu jednání obžalovaného „nezajímavé“. ...celý článek

svědecká výpověď dokazování

Použití odposlechů v dalších trestních řízeních

Použití odposlechů v dalších trestních řízeních Nejvyšší soud se v usnesení sp. zn. 8 Tdo 109/2014 zabývá možností použití odposlechů v jiném trestním řízení, než v rámci něhož bylo původně nařízeno, a to mj. s ohledem na novelizaci § 88 odst. 1 trestního řádu, jenž vymezuje trestnou činnost pro kterou lze odposlechy nařídit. ...celý článek

odposlech

K institutu podmíněného propuštění

K institutu podmíněného propuštění Je třeba připomenout, že podmíněné propuštění je mimořádným zákonným institutem, který dává soudu možnost, nikoliv však povinnost odsouzeného z výkonu trestu podmíněně propustit. ...celý článek

výkon trestu

Souběžné pachatelství

Souběžné pachatelství Jde o poměrně málo vídaný případ, kdy dva společně stíhaní obvinění pro vlastně stejný trestný čin nejsou provedenými důkazy označeni za spolupachatele. ...celý článek

spolupachatel

Podomácku vyráběné drogy

Podomácku vyráběné drogy Není nezbytným závěrem, že jestliže někdo v určité době podomácku vyrábí pervitin či heroin, znamená to nutně, že musí mít vždy a za všech okolností vše k tomu potřebné doma po ruce.
Komentář k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25.6.2015, sp.zn. 5 To 236/2015 ...celý článek

drogy dokazování

Přesvědčení svědka o vině obžalovaných

Přesvědčení svědka o vině obžalovaných V tomto komentáři se JUDr. Libor Vávra zabývá otázakou, zda může skutečnost, že je svědek přesvědčen o vině obžalovaných, znevěrohodnit celou svědeckou výpověď.
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 3.9.2015, sp. zn. 5 To 262/2015 ...celý článek

svědecká výpověď dokazování

Biologické vzorky a jejich likvidce

Biologické vzorky a jejich likvidce Ptáte-li se policie, zda zlikvidovala vám odebraný biologický vzorek, musí odpovědět do 15 dnů. ...celý článek

právo na informace

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X