Úmluva o opatřeních proti obchodování s lidmi

Dne 2.6.2017 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 33/2017 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi. ...celý článek

Novela vyhlášky o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk

Dne 9.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 167/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb. ...celý článek

Novela vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství

Dne 9.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 166/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Prováděcí vyhláška k zákonu o stavebním spoření

Dne 7.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 164/2017 Sb. vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona

Dne 2.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 162/2017 Sb. vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona. ...celý článek

Nařízení o sbírce listin seznamu výzkumných organizací

Dne 2.6.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 160/2017 Sb. nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí. ...celý článek

Novela vyhlášky o registraci vozidel

Dne 29.5.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 158/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Nařízení o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

Dne 29.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 157/2017 Sb. nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí. ...celý článek

Novela zákona o pohonných hmotách

Dne 22.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 152/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. ...celý článek

Novela zákona o pozemních komunikacích

Dne 22.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 151/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X