Novela vyhlášky o výši paušální částky nákladů řízení

Dne 7.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 112/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. ...celý článek

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy a zákona o kybernetické bezpečnosti

Dne 5.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 104/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony. ...celý článek

Novela autorského zákona

Dne 5.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 102/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Novela školského zákona

Dne 5.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 101/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Novela transplantačního zákona

Dne 5.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 100/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Novela zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze

Dne 5.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 99/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. ...celý článek

Novela zákona o zaměstnanosti, zákona o inspekci práce a zákoníku práce

Dne 30.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 93/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Dne 30.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 92/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní. ...celý článek

Novela volebních zákonů

Dne 29.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 90/2017 Sb. zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony. ...celý článek

Novela zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu

Dne 29.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 89/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. ...celý článek

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X