Novela vyhlášky o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Dne 12.5.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 141/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení. ...celý článek

Nařízení o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 140/2017 Sb. nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. ...celý článek

Nařízení vlády o plánování obrany státu

Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 139/2017 Sb. nařízení vlády o plánování obrany státu. ...celý článek

Nařízení o stanovení a statutu lázeňského místa Lednice

Dne 5.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 137/2017 Sb. nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice. ...celý článek

Novela zákona o lidských tkáních a buňkách

Dne 2.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny

Dne 2.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 135/2017 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. ...celý článek

Novela vyhlášky o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Dne 26.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 130/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. ...celý článek

Novela Řádu určených technických zařízení

Dne 26.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 128/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

Dne 24.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 127/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou. ...celý článek

Novela nařízení stanovícího stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

Dne 20.4.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 126/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017. ...celý článek

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X