Senát schválil 10 nových zákonů, 4 vrátil k dalšímu projednání

Senát Parlamentu ČR na své schůzi konané ve dnech 24. - 25.8.2016 schválil deset nových zákonů. ...celý článek

Prezident vetoval novelu školského zákona

Dne 4.5.2016 prezident republiky využil svého práva suspenzivního veta a vrátil Poslanecké sněmovně zpět k dalšímu projednání zákon ze dne 20.4.2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon je v Poslanecké sněmovně projednáván pod číslem sněmovního tisku 611. ...celý článek

Prezident podepsal dva nové zákony

Prezident republiky v tomto týdnu podepsal dva nové zákony. ...celý článek

Prezident podepsal tři nové zákony

Dne 30.3.2016 podepsal prezident republiky tři nové zákony, z nichž dva na své schůzi konané dne 16.3.2016 schválil Senát Parlamentu ČR, o jednom pak Poslanecká sněmovna hlasovala opětovně poté, co jí byl ze Senátu vrácen s pozměňovacími návrhy. ...celý článek

Prezident podepsal čtyři nové zákony

Dne 22.3.2016 podepsal prezident republiky čtyři nové zákony, jež na své schůzi konané dne 16.3.2016 schválil Senát Parlamentu ČR. ...celý článek

Prezident podepsal pět nových zákonů

Dne 10.3.2016 podepsal prezident republiky pět nových zákonů, jež na své schůzi konané ve dnech 2. - 3. 3. 2016 schválil Senát Parlamentu ČR. ...celý článek

Senát schválil pět nových zákonů, jeden vrátil k dalšímu projednání

Senát Parlamentu ČR na své schůzi konané ve dnech 2. - 3.3.2016 schválil pět nových zákonů. ...celý článek

Prezident podepsal tři zákony

Dne 25.9.2015 podepsal prezident republiky tři nové zákony, které opětovně na své třicáté první schůzi konané od 15.9.2015 projednala Poslanecká sněmovna poté, co jí je k dalšímu projednání vrátil Senát. ...celý článek

Prezident podepsal šest zákonů

Dne 25.8.2015 podepsal prezident republiky šest nových zákonů, které na své na své jedenácté schůzi konané dne 12.8.2015 schválil Senát. ...celý článek

Schválení Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem

Dne 29.7.2015 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 199, str. 3 an., publikováno rozhodnutí Rady (EU) 2015/1293 ze dne 20.7.2015 o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie. ...celý článek

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X