Ústavní soud a restituční lhůty

Ústavní soud a restituční lhůty Ústavní soud se nálezem pléna, sp. zn. Pl. ÚS 20/16 odklonil od zásady ex favore restitutionis (ve prospěch restituce). ...celý článek

restituce

Rozhodčí soud pro sport (CAS) zamítá žalobu/odvolání Ruského olympijského výboru a 68 ruských atletů

Rozhodčí soud pro sport (CAS) zamítá žalobu/odvolání Ruského olympijského výboru a 68 ruských atletů Lausanne, 21. června 2016 – Rozhodčí soud pro sport (CAS) rozhodl ve sporu mezi Ruským olympijským výborem (ROV) a skupinou ruských atletů na jedné straně a Mezinárodní asociací atletických federací (IAAF) na straně druhé. CAS zamítl žalobu podanou ROV a 68 ruskými atlety a zároveň i odvolání podané skupinou 67 atletů proti rozhodnutí IAAF, kterým byli prohlášeni za nezpůsobilé k účasti na LOH v Riu 2016. ...celý článek

sportovní právo rozhodčí nález

Změna kanalizačního řádu

Změna kanalizačního řádu Rozsudkem č.j. 5 As 87/2015-22 se Nejvyšší správní soud zabýval povahou kanalizačního řádu a řízením o jeho změně. ...celý článek

Hlukové limity pro veřejnou produkci hudby

Hlukové limity pro veřejnou produkci hudby Nejvyšší správní soud rozhodl, že se na veřejné produkce hudby nepoužije nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. ...celý článek

Vyžadování stanoviska soudní cestou

Vyžadování stanoviska soudní cestou Zastupitelé mají dle § 82 písm. b) mj. právo vznášet dotazy a podněty předsedům výborů, přičemž mají ze zákona právo na písemnou odpověď do 30 dnů. V případě, že se odpovědi nedočkají, často jim nepomůže ani soud. ...celý článek

právo na informace žaloba na nečinnost

Přerušení provozu vodovodů a kanalizací

Přerušení provozu vodovodů a kanalizací Může provozovatel čističky odpadních vod přerušit či omezit svoje služby, pokud nebude uzavřena smlouva s provozovatelem kanalizací? ...celý článek

Rozsudek o pravosti popřené pohledávky

Rozsudek o pravosti popřené pohledávky Podle Nejvyššího soudu je rozsudek o pravosti, výši nebo pořadí popřených pohledávek závazný pouze v konkursním řízení. ...celý článek

Šikanózní insolvenční návrh jako trestný čin

Šikanózní insolvenční návrh jako trestný čin Šikanózní insolvenční návrh může založit nejen povinnost k náhradě škody, ale také trestní odpovědnost. ...celý článek

insolvenční návrh

Komentář ke střídavé péči

Střídavá péče V tomto komentáři JUDr. Jaromír Jirsa vyvrací rozšířený názor, že "soud je zásadně povinen dítě svěřit do střídavé péče".
Komentář k usnesení Ústavního soudu ze dne 14.10.2015, sp. zn. IV. ÚS 3330/14 ...celý článek

střídavá péče

Promlčení po italsku

Promlčení po italsku Čtivý komentář k rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-105/14 Taricco, který dovodil přednost práva Evropské unie před italským trestním řádem. ...celý článek

promlčení

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X