Naléhavost změn právní úpravy postavení církevních škol

Naléhavost změn právní úpravy postavení církevních škol Autor navrhuje zrušení zákona č. 3/2002 Sb. a jeho nahrazení novým. Nový zákon o svobodě náboženské víry má rozšířit právo na zřizování církevních škol na všechna registrovaná náboženská společenství a sjednotit právní úpravu postavení církevních škol. Má umožnit, aby se církevní školy staly právnickými osobami odvozenými od náboženských společenství a byly evi¬dovány v témže rejstříku jako ostatní subjekty odvozené od náboženských společenství, jako jsou např. farnosti, diecéze, sbory, řeholní řády, charity a diakonie. Dále autor navrhuje provést příslušné změny ve školském zákoně. ...celý článek

církev konfesní právo církev a stát školství

Karlovarské právnické dny jako svobodné fórum pro nadnárodní debatu mezi právníky různého původu

Karlovarské právnické dny jako svobodné fórum pro nadnárodní debatu mezi právníky různého původu Ve čtvrtek 8. června 2017 v dopoledních hodinách zahájil JUDr. Vladimír Zoufalý, viceprezident Karlovarských právnických dnů, prestižní konferenci, kterou lze považovat za jednu z nejtradičnějších konferencí ve světě práva – jubilejní XXV. Karlovarské právnické dny (Karlsbader Juristentage). ...celý článek

reportáž Karlovarské právnické dny

Zjišťování skutečného majitele (nejen)v zadávacích řízeních

Zjišťování skutečného majitele (nejen) v zadávacích řízeních Dne 1. 1. 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 368/2016 Sb. novelizující zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“). Tato novela upřesňuje definici skutečného majitele a od 1. 1. 2018 zřizuje evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby u rejstříkového soudu. Jedná se zároveň o první významnější novelu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění („ZZVZ“). ...celý článek

veřejné zakázky AML zákon skutečný majitel

Co přinesl LAW FIT 2017: Umělá inteligence a právo?

Co přinesl LAW FIT 2017: Umělá inteligence a právo? V pondělí 22. 5. 2017 proběhl pod záštitou koordinátora digitální agendy ČR Ondřeje Malého další ročník konference LAW FIT, pořádané Fakultou informačních technologií ČVUT. Letos byl tématem konference, která spojuje právníky a IT odborníky, nástup umělé inteligence. ...celý článek

kyberprostor report LAW FIT umělá inteligence

Umělá inteligence a odpovědnost za škodu aneb redefinování zákonů robotiky, část II.

Umělá inteligence a odpovědnost za škodu aneb redefinování zákonů robotiky, část II. Zájem o vytváření umělých a samostatně myslících bytostí provází lidstvo již od starověku. Od antických legend o Pygmalionovi a bájných výtvorech boha Héfaista se tak přes novodobější pověst o Golemovi dostáváme až k umělou inteligencí nabité tvorbě science-fiction. ...celý článek

umělá inteligence

České franchisy ve světě, kdo nejvíce září v zahraničí

České franchisy ve světě, kdo nejvíce září v zahraničí Důkazy, že Češi jsou podnikavým národem s potenciálem se rozvíjet, můžeme najít také ve franchisingu. I zde totiž existuje několik příkladů, jak mohou české nápady úspěšně fungovat také v zahraničí. ...celý článek

franchising

Rozhovor: Jan Sůra – Klient hledá přidanou hodnotu

Rozhovor: Jan Sůra – Klient hledá přidanou hodnotu "Role advokacie se mění. Klienti byli vždy zvyklí chodit za advokátem až s konkrétním problémem; dnes je největší poptávka po službách preventivních," upozorňuje Jan Sůra z advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný, jejíž je čerstvě partnerem. O výzvách, jimž čelí svět advokacie a o jeho měnící se dynamice si můžete přečíst v následujícím rozhovoru. ...celý článek

rozhovor advokát

Myslivost – kvalifikační předpoklady pro výkon práva myslivosti

Myslivost – kvalifikační předpoklady pro výkon práva myslivosti Poslední díl seriálu o myslivosti se zabývá kvalifikačními předpoklady pro vydání loveckého lístku a zároveň obsahuje shrnující závěr. ...celý článek

kongres právní prostor 2017 myslivecké právo

Cloud ve zdravotnictví

Cloud ve zdravotnictví Počet podniků využívajících cloudové služby pro své podnikatelské účely v České republice se každým rokem zvyšuje.[1] Využívání cloudových služeb neroste jen v neregulovaných odvětvích, ale také v odvětvích jako jsou finanční trhy či zdravotnictví,[2] na které dopadá speciální sektorová legislativa. ...celý článek

zdravotní služby cloud osobní údaje zdravotnictví

Myslivost – odpovědnost za škodu

Myslivost – odpovědnost za škodu Následující příspěvek se zabývá otázkou škod zvěří, odpovědností za ně a jejich náhradami. ...celý článek

náhrada škody kongres odpovědnost za škodu právní prostor 2017 myslivecké právo

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X