Nejvýznamnější spory roku 2016 v módním průmyslu

Nejvýznamnější spory roku 2016 v módním průmyslu Rok 2016 byl z pohledu sporů v oblasti fashion law v Evropě a USA opravdu významný. Byli jsme svědky podstatného posunu v některých dlouholetých sporech a zároveň jsme se dočkali úplně nových kauz a soudních rozhodnutí. Níže přinášíme čtenářům přehled těch nejzajímavějších sporů, jakož i dalších událostí v oblasti fashion law v uplynulém roce, které si jistě zaslouží pozornost. ...celý článek

spor fashion law právo módního průmyslu

Konference Cyberspace opět do Brna přinesla aktuální témata z informačních technologií a kyberprostoru

Konference Cyberspace opět do Brna přinesla aktuální témata z informačních technologií a kyberprostoru Čtrnáctý ročník Cyberspace 2016 přilákal na konci listopadu do Brna dvě stě padesát účastníků z celého světa. Velkou část tvořili odborníci, kteří byli díky formátu konference současně posluchači i přednášejícími. Zatímco během prvního dne měla podobu jednosálové konference s přednáškami keynote speakerů, druhý den se proměnila v akci s řadou paralelních streamů s více než stovkou řečníků, věnovaných právním aspektům kyberbezpečnosti, smart cities či informačním technologiím. ...celý článek

kyberprostor ochrana osobních údajů konference internet kybernetická bezpečnost

Cesta makassarové stěny z Právnické fakulty zpět do vily Tugendhat

Cesta makassarové stěny z Právnické fakulty zpět do vily Tugendhat Při prohlídkách brněnské vily Tugendhat (1929–1930) spatří každoročně desetitisíce návštěvníků řadu podivuhodných stavebních řešení, která je nenechají na pochybách, že perla funkcionalismu je od roku 2001 zcela po právu na seznamu UNESCO. Výjimečnost vily dokládají zejména ušlechtilé materiály, ocelový nosný skelet a nákladné technologie. Patrně nejpozoruhodnější příběh si návštěvníci vyslechnou v jídelně hlavní obytné místnosti. Zdejší prostor je totiž vymezen kruhovou stěnou z makassarského ebenu, kterou po emigraci Tugendhatových čekal velmi netradiční osud. Část údajně ztracené stěny byla po letech objevena v menze Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ...celý článek

historie tugenhat makassarová stěna

Ekonomická kvalifikace – obrat jako kritérium pro schopnost dodavatele splnit veřejnou zakázku - II. část

Ekonomická kvalifikace – obrat jako kritérium pro schopnost dodavatele splnit veřejnou zakázku - II. část Pokračování článku zabývajícího se srovnáním staré a nové právní úpravy ekonomické kvalifikace, tedy kritéria, v jehož rámci má dodavatel prokázat, že je z hlediska své ekonomické stability schopen zadávanou veřejnou zakázku jako celek bez problémů splnit. ...celý článek

veřejná zakázka ekonomická kvalifikace dodavatel

Ekonomická kvalifikace – obrat jako kritérium pro schopnost dodavatele splnit veřejnou zakázku - I. část

Ekonomická kvalifikace – obrat jako kritérium pro schopnost dodavatele splnit veřejnou zakázku - I. část Od 1. října 2016 je účinný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), který do procesu zadávání veřejných zakázek přinesl celou řadu změn a novinek dotýkajících se nejen subjektů nakládajících s veřejnými prostředky (zadavatelů), ale též subjektů soukromých řešících veřejné zakázky na straně dodavatelů. ...celý článek

veřejná zakázka ekonomická kvalifikace dodavatel

Panelová diskuze: Nová právní úprava hazardu

Panelová diskuze: Nová právní úprava hazardu Spolek českých právníků Všehrd uspořádal panelovou diskuzi na aktuální téma „Nová právní úprava hazardu“. Pozvání na Právnickou fakultu přijali náměstek ministra financí Ondřej Závodský, Tereza Cejpová ze Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi a Radim Boháč z Katedry finančního práva Právnické fakulty UK. ...celý článek

všehrd hazard panelová diskuze

Bankruptcy vs. insolvency aneb terminologické nástrahy insolvenčního práva

Bankruptcy vs. insolvency aneb terminologické nástrahy insolvenčního práva Vyjádřit v angličtině výstižně rozdíl mezi platební neschopností, insolvencí, úpadkem a konkursem bývá oříšek, k jehož rozlousknutí náhodné ani promyšlené střídání slov insolvency a bankruptcy často nestačí. ...celý článek

právnická angličtina

Rozhovor: Michal Vávra - Posouváme se stále kupředu

Rozhovor: Michal Vávra - Posouváme se stále kupředu Do Vídně to nemá z Brna daleko a kromě právnické fakulty vystudoval také německý jazyk. Možná i proto se Mgr. et Mgr. Michal Vávra začal zajímat o rakouské právo, a dnes již čtvrtým rokem vede pobočku advokátní kanceláře Bulinský, Vávra & Partners ve Vídni. Až uzraje čas, rád by se stal plnohodnotným rakouským advokátem (Rechtsanwalt). ...celý článek

rozhovor rakousko advokát

Judikatura NS: Paušální odměna za servis 

Judikatura NS: Paušální odměna za servis Nejvyšší soud vydal v roce 2014 rozsudek (23 Cdo 2654/2013), ve kterém potvrdil oprávněnost nároku na odměnu za servis ve formě paušální odměny, přestože žádný „hmatatelný“ servis poskytnut během fakturačního období nebyl. Tento článek tedy objasní skutkové okolnosti případu, které nejsou v praxi neobvyklé, a poukáže na závěry Nejvyššího soudu v této věci. ...celý článek

nejvyšší soud software paušální odměna

Rozhovor: Petr Hostaš - Dochází k podceňování registrace domén

Rozhovor: Petr Hostaš - Dochází k podceňování registrace domén Do problematiky doménového práva nás tentokrát uvedl Petr Hostaš, zakládající partner advokátní kanceláře ČÍŽEK HOSTAŠ, zabývající se komplexním právním zajištěním provozu systému registrace doménových jmen v České republice. Petr Hostaš je též rozhodcem pro spory o doménová jména .EU a .CZ. ...celý článek

ochranná známka rozhovor doménové spory Doménové právo domény

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X