Zobecňující materiály vrcholných soudů

Zobecňující materiály vrcholných soudů Při práci s judikaturou vrcholných soudů v našem českém právním prostředí se můžeme stále i v dnešní době setkat se specifickým fenoménem výkladových stanovisek přijímaných vrcholnými soudy.[1] ...celý článek

nejvyšší soud Nejvyšší správní soud teorie práva stanovisko Weyrův den právní teorie

Rozhovor: Petr Meduna – Restituční tečka je v rozporu s principy demokracie

Rozhovor: Petr Meduna – Restituční tečka je v rozporu s principy demokracie "Není možné, aby správní orgán vyřizoval vaši žádost 27 let," poznamenává v souvislosti s restitucemi JUDr. Petr Meduna, který se touto problematikou profesionálně zabývá již od roku 1992. S přednáškou s názvem "Restituce 1991-2018: opravdu tečka?!" se představí i na letošním ročníku odborné konference Právní prostor. Malou ochutnávku z jeho vystoupení můžete nalézt v rozhovoru níže... ...celý článek

kongres rozhovor restituce církevní restituce právní prostor 2017

Počátky eutanazie v ČR?

Počátky eutanazie v ČR? V polovině minulého roku předložila skupina poslanců návrh zákona, který by v případě jeho přijetí přiblížil Českou republiku například k Nizozemí či Belgii, neboť by za určitých podmínek povolil asistované ukončení života. ...celý článek

eutanazie

Několik poznámek k argumentu ad absurdum

Několik poznámek k argumentu ad absurdum Ačkoliv argumentum ad absrudum lze považovat za nástroj odstranění sémantických nejasností pojmů užitých v právních předpisech, je možné se zamyslet nad určitou jazykovou neurčitostí i v názvu argumentu samotného. Předložený příspěvek si klade v zásadě jednoduchou otázku: Co je možné považovat za onen absurdní závěr, který při užití tohoto argumentu odmítáme? ...celý článek

teorie práva Weyrův den právní teorie

K argumentu e silentio a argumentu ex dicto

K argumentu e silentio a argumentu ex dicto Príspevok sa zaoberá argumentom z mlčania a argumentom z vyjadrenia ako argumentmi intencionálnej povahy. Autor rozlišuje medzi dvomi formami týchto argumentov – medzi historicko-komparatívnou a anticipačnou formou. Argument z mlčania vychádza z neuvedenia očakávaného v texte alebo z vypustenia časti textu po novele. Argument z vyjadrenia sa zas zakladá na skutočnosti, že zákonodarca vložil do právneho textu určité vyjadrenie, ktoré sa zdá buď relatívne nečakané, alebo ktoré bolo v porovnaní s predchádzajúcou úpravou do textu pridané. Tieto skutočnosti môžu slúžiť rekonštrukcii zákonodarcovho zámeru. ...celý článek

teorie práva Weyrův den právní teorie

Rozhovor: Zuzana Rennerová – "Množírenství" je sofistikovaná kriminální činnost

Rozhovor: Zuzana Rennerová – "Množírenství" je sofistikovaná kriminální činnost "S kolegy již podle typu výmluvy prodávajícího poznáme, o jakého pachatele se jedná," poznamenává k praktikám tzv. množitelů psů JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová, předsedkyně spolku ANIMAL EYE, který se zasazuje za důslednější prosazování práv a zájmů zvířat. Na letošním ročníku odborné konference Právní prostor se představí s příspěvkem "Aktuální legislativní změny na úseku zájmových chovů psů". Kdo je to množitel nebo jak postupovat, když vás napálí, se dozvíte v následujícím rozhovoru. ...celý článek

kongres rozhovor práva zvířat Animal Eye právní prostor 2017 množírny

Několik poznámek k interpretaci práva, její úloze a možnostem jejího zneužití

Několik poznámek k interpretaci práva, její úloze a možnostem jejího zneužití Thematem příspěvku je interpretace práva, jeho cílem je upozornit na problémy jejího zneužití. Za tímto účelem je nejprve vymezen pojem interpretace práva a pomocí určitých distinkcí jsou dále vymezeny její další atributy. Je tak rozebrán předmět interpretace práva, její úkol, její methody, její subjekty a její závaznost. Na takto vymezeném základě příspěvek ukazuje problém zneužívání interpretace práva, který odporuje principům demokratického právního státu. ...celý článek

teorie práva Weyrův den právní teorie

Pět otázek pro Martina Maisnera

Pět otázek pro Martina Maisnera JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb, specialista v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě sportovního práva, bude jedním z přednášejících letošního ročníku kongresu Právní prostor 2017. V rozhovoru jsme se dotkli volby práva, alternativního řešení sporů, ale také kybervesmíru či právní oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. ...celý článek

mezinárodní právo kongres rozhovor právní prostor 2017

Teória práva na križovatke

Teória práva na križovatke V príspevku sa chceme venovať súčasným možnostiam výučby teórie práva. Ilustrovať tieto možnosti budeme na štyroch predmetoch vyučovaných na Katedre teórie práva a sociálnych vied na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Týmito predmetmi sú Právo vo filmovom umení, Eristika, Právna klinika teórie práva a Právna klinika pre komunity (väznice). Dané predmety majú za cieľ študentov pomocou praktických úloh pripraviť na zvládanie zložitých právnických úloh, ktoré ich čakajú. ...celý článek

teorie práva vzdělávání Weyrův den právní teorie

Pět otázek pro Pavla Šámala

Pět otázek pro Pavla Šámala Předseda Nejvyššího soudu, Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., v krátkém rozhovoru zhodnotil stav české justice a nastínil téma přednášky, se kterou vystoupí na letošním ročníku odborného kongresu Právní prostor 2017. ...celý článek

kongres rozhovor justice soud právní prostor 2017

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X