Výběr vhodného franchisového konceptu - podle čeho se orientovat

Výběr vhodného franchisového konceptu - podle čeho se orientovat Chcete podnikat, ale na budování vlastní firmy od úplného začátku se příliš necítíte? Zajímavou volbou by pro vás mohl být franchising. Na českém trhu je v současnosti více než 250 franchisových systémů, do kterých máte možnost se zapojit. Který z nich si ale vybrat a co si přitom ohlídat? ...celý článek

franchising

Ochrana vody ako výzva (aj) pre konštitucionalizmus alebo o tom, ako sa potrubie do ústavy dostalo

Ochrana vody ako výzva (aj) pre konštitucionalizmus alebo o tom, ako sa potrubie do ústavy dostalo Úprava v čl. 4 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, tzv. ústavná ochrana vody, a reakcia Európskej komisie na ňu vytvára vhodnú kulisu pre prepojenie myšlienok, ktoré som doteraz prezentoval len v samostatných príspevkoch. Sú to úvahy o predmete ústavnej úpravy, jeho extenzite a intenzite, o materiálnom jadre ústavy a o vnútornej materiálnej hierarchii ústavných noriem. Príspevok predstavuje pokus o prepojenie týchto tém cez vodu. ...celý článek

slovenské právo ochrana vody konstitucionalismus

Bláznivá reklama

Bláznivá reklama Je rok 2050. Olivie právě vyšla ze dveří kanceláře ústavu pohřebních služeb a zhluboka vydechla. Ačkoli splnila poslední přání své nejlepší kamarádky Niny, připadá si, jako by selhala. Exponenciální křivka populačního růstu postupně učinila klasické hroby naprosto nedostatkovým zbožím a tradiční pohřbení často zůstává jen nevyplněným přáním zesnulých... ...celý článek

Právnická povídka 2017

Jak na franchisu bez vstupního kapitálu

Jak na franchisu bez vstupního kapitálu Začít s nulovým kapitálem bohužel není u franchisového systému možné, je totiž potřeba mít dostatečné prostředky jak na zakoupení franchisové licence, tak na provoz. Vlastní kapitál musí být dostatečný dle typu a druhu licence, kterou chce potenciální franchisant zakoupit. Není však licence, jako licence. I pro ty, kteří zrovna neoplývají miliony, existují varianty s relativně nízkými vstupními poplatky. ...celý článek

franchising vstupní kapitál

To inform, to notify, to report aneb Jak používat synonyma v právní angličtině

To inform, to notify, to report aneb Jak používat synonyma v právní angličtině V první lekci snad každé učebnice právnické angličtiny se píše, že synonymie je v právním jazyce nepřípustná. Tato zásada by se ovšem neměla minout smyslem. Pravidlo vyhýbání se synonymickým vyjádřením pevně vymezených pojmů má samozřejmě své místo v každém odborném stylu. Cílem odborného textu je totiž srozumitelně a jednoznačně popsat danou problematiku a potažmo docílit toho, aby byl možný pouze jeden jediný výklad. ...celý článek

právní jazyk právnická angličtina

Mobilní aplikace ve firmě

Mobilní aplikace ve firmě V dnešní době užívají chytrý telefon necelé tři miliardy lidí[1], z nichž více jak polovina má na mobilních zařízeních zřízen přístup k internetu[2]. Právě možnost mobilního přístupu ke všem firemním datům společnosti vyžaduje vysoké zabezpečení takových zařízení. Firmy by tak jejich ochraně měly věnovat dostatečnou pozornost. ...celý článek

ochrana osobních údajů kybernetická bezpečnost

Rozhovor: Tomáš Sokol - Emoce a hodnocení toho, jak by mě pak mohla veřejnost vnímat, mi připadají slabomyslné

Rozhovor: Tomáš Sokol - Emoce a hodnocení toho, jak by mě pak mohla veřejnost vnímat, mi připadají slabomyslné Advokát JUDr. Tomáš Sokol, který u nás bezpochyby evokuje spojení s trestním právem, promluvil i o zkušenosti se zastupováním státu před Nejvyšším správním soudem, mediálně masírované veřejnosti, trestní odpovědnosti právnických osob, morálce a inovativním přístupu v advokacii, který až na výjimky odmítá. ...celý článek

rozhovor

Pět otázek pro Danielu Zemanovou

Pět otázek pro Danielu Zemanovou "Výběr soudců je jeden z nejvážnějších nedostatků naší justice," zdůrazňuje Mgr. Daniela Zemanová, soudkyně Nejvyššího správního soudu a prezidentka Soudcovské unie, která na letošním ročníku odborného kongresu Právní prostor vystoupí s příspěvkem "Důsledky neexistence jednotných pravidel výběru soudců pro justici a společnost". ...celý článek

kongres rozhovor justice jmenování soudců právní prostor 2017

Trendy ve franchisingu 2017 očima odborníků

Trendy ve franchisingu 2017 očima odborníků Franchising urazil od roku 1989 značný kus cesty k jeho všeobecnému přijetí a především pochopení mezi podnikateli v České republice. Velkou zásluhu na tom má Česká asociace franchisingu, Škola franchisingu, členské poradenské a právní kanceláře, časopisy, veletrhy, výstavy, internetové portály, konference, ale především samotné franchisové systémy. Kdo by dnes neznal například McDonald´s, Yves Rocher, OBI, Hilton nebo KFC? Z toho je zřejmé, že franchising je bezpochyby jedním z nejefektivnějších odbytových způsobů 21. století. ...celý článek

franchising

O karamelkách, zelí a Evropské unii

O karamelkách, zelí a Evropské unii Biblické Desatero božích přikázání má 279 slov.
Prohlášení nezávislosti třinácti severoamerických států z roku 1776 má 300 slov.
Nařízení Evropské unie o dovozu karamelových bonbonů má 26 911 slov. ...celý článek

Právnická povídka 2017

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X