Příspěvky autora

JUDr. Pavel Staněk

JUDr. Pavel Staněk

advokát a prezident České asociace věřitelů

Nucený prodej cenných papírů a současné problémy aplikační praxe

Institut nuceného prodeje cenných papírů je upraven v rámci zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „o.s.ř." nebo „občanský soudní řád"), konkrétně v ustanovení § 334 a § 334a o.s.ř. I když se jedná o právní úpravu, která má v českém právním řádu své místo již dlouhou řadu let, dodnes jsou s její aplikací ze strany soudních exekutorů spojena některá úskalí, jejichž vymezení bude předmětem tohoto příspěvku. ...celý článek

Regulace spotřebitelských úvěrů

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nabude účinnosti dne 1. 12. 2016, přinese do oblasti spotřebitelských úvěrů velmi výrazné změny. Novinky se dotknou především nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, a to zavedením zcela zásadních povinností, které budou poskytovatelé nově muset respektovat. Právě těmto změnám a novým povinnostem pro nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů (v článku dále také jako „nebankovní poskytovatel úvěru“ nebo „poskytovatel úvěru“) je věnován tento článek. ...celý článek

Společné jmění manželů v kontextu projednávaných úprav

Kam kráčíš společné jmění manželů, chtělo by se říct po všech dosavadních legislativních turbulencích, které v současné době zmítají tímto institutem. Že to s manželstvím, resp. s jeho speciální úpravou společného (bezpodílového) vlastnictví je vážné, dokládá fakt, že i místopředseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Roman Fiala se začal veřejně zaobírat myšlenkou na jeho zrušení a vyzval k tomu i ostatní odbornou veřejnost, protože podle něj prostě pozbylo smysl. ...celý článek

Nejoblíbenější články