Redakční rada

Předsedkyně redakční rady

JUDr. Ing. Petra Gříbková – vedoucí právník a koordinátor VIP projektů ve společnosti ATLAS consulting, spol. s r.o.

Redakční rada

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. – vysokoškolský pedagog

Mgr. Stanislav Findejs – soudce Okresního soudu v Náchodě

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. – advokátka a vysokoškolská pedagožka

JUDr. Jaromír Jirsa – soudce Ústavního soudu a čestný prezident Soudcovské Unie ČR

Mgr. František Korbel, Ph.D. – partner v AK Havel, Holásek & Partners, exnáměstek ministra spravedlnosti

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc. – vysokoškolská pedagožka a členka Legislativní rady vlády ČR

Mgr. Bc. Klára Švandelíková – advokátka a bývalá šéfredaktorka portálu Právní prostor.cz

Mgr. Ing. Jiří Prošek – soudní exekutor a člen Prezidia Exekutorské komory ČR

Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. – advokát a vysokoškolský pedagog

JUDr. Hana Tichá – předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze

JUDr. Libor Vávra – předseda Městského soudu v Praze a čestný prezident Soudcovské Unie ČR

Nejoblíbenější články