Právní prostor 2017
25.04.2017 - 26.04.2017 Hotel Jezerka, Seč - Ústupky

Právní prostor 2017

CODEXIS pořádá již 7. ročník prestižního odborného kongresu Právní prostor. I letos bude program rozdělen do dvou dní a vystoupí více než 20 přednášejících odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a dalších.

Veškeré informace se dozvíte v detailu akce.

Pořadatelé

Pracovní právo a účetnictví v němčině
22.04.2017 - 23.04.2017 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, 9.30 - 15.30 hod

Pracovní právo a účetnictví v němčině

Potřebujete hovořit o českém zákoníku práce v němčině? V semináři vedeném špičkovou překladatelkou Magdou Stehnovou se to můžete naučit. První den je věnován překladu dokumentů souvisejících s pracovním poměrem od jeho zahájení až po ukončení. Druhý den pak navazuje problematikou účetnictví a daní. Možno absolvovat i distančně. 

Pořadatelé

Žádaný seminář na téma Novely insolvenčního zákona v Praze
25.04.2017 - 25.04.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 190 00, 9.00 - 16.00 hod.

Žádaný seminář na téma Novely insolvenčního zákona v Praze

Dlouho očekávaný seminář na aktuální téma Novela insolvenčního zákona (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.) se uskuteční již v dubnu v Praze. Pozvání na připravovaný seminář přijali zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR Mgr. Martin Richter, Mgr. David Jakub Hošek, Mgr. Jan Benýšek a místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.

Pořadatelé

Podílové spoluvlastnictví v NOZ a v judikatuře Nejvyššího soudu
27.04.2017 - 27.04.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Podílové spoluvlastnictví v NOZ a v judikatuře Nejvyššího soudu

Cílem semináře je zprostředkovat závěry soudní praxe prezentované především rozhodovací praxí Nejvyššího soudu České republiky na základě konkrétních rozhodnutí, která v oblasti spoluvlastnictví Nejvyšší soud přijal po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v letech 2014 – 2016. Tato rozhodnutí budou vysvětlena v poměrech nové právní úpravy se zdůrazněním toho, jak se mohou promítnout do právní praxe. Seminář bude zaměřen zejména na praktické otázky spojené s vypořádáním spoluvlastnictví, výkladem přechodných ustanovení ve vazbě na spoluvlastnictví a novelizaci občanského zákoníku ve vztahu ke spoluvlastnictví.

Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Pořadatelé

Překlad do angličtiny: INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
12.05.2017 - 12.05.2017 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, od 9.30 do 14.30 hod

Překlad do angličtiny: INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Znáte anglickou terminologii insolvenčního práva? V jednodenním semináři Vám poradíme, jak srozumitelně převést specifické české kolokace z této oblasti do angličtiny. Seminář je možné absolvovat také distanční formou. 

Pořadatelé

OLOMOUCKÉ PRÁVNICKÉ DNY 2017
18.05.2017 - 19.05.2017 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

OLOMOUCKÉ PRÁVNICKÉ DNY 2017

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve širokou odbornou veřejnost na XI. ročník mezinárodní vědecké konference OLOMOUCKÉ PRÁVNICKÉ DNY 2017, kterou pořádá pod záštitou děkanky PF UP JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D., ve dnech 18.-19. května 2017.

Konference se bude již tradičně odvíjet ve dvou částech. V úvodní plenární sekci přislíbili svou účast významní odborníci jako je JUDr. Robert Fremr, soudce Mezinárodního trestního soudu, JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu, a JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., vrchní státní zástupkyně v Praze. V další části konference budou následovat tematicky zaměřené sekce.

Pořadatelé

Konference Insolvence 2017
19.05.2017 - 19.05.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9

Konference Insolvence 2017

V pražském Hotelu Duo se 19. května sejdou nejen odborníci na insolvenční právo z řad zástupců soudů, Ministerstva spravedlnosti i dalších institucí, ale také zástupci insolvenčních správců, věřitelských subjektů či znaleckých ústavů. Staňte se součástí Konference Insolvence 2017 i vy.

Program bude již tradičně tvořen pásmem přednášek odborníků z praxe a panelovou diskuzí, ve které se ke slovu dostanou také účastníci konference. Dopolední část programu se zaměří na problematiku oddlužení a korporátního úpadku. V odpolední části programu se podrobněji podíváme na téma novely insolvenčního zákona i nových povinností insolvenčních správců stanovených vyhláškou. Řeč bude také o dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti ČR.

Využijte této příležitosti, buďte u toho, ptejte se a diskutujte s odborníky z praxe. Zaregistrujte se na Konferenci Insolvence 2017 již nyní a získejte akreditaci za akční cenu. Více informací o akci i registrační formulář najdete níže.

Pořadatelé

Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech
31.05.2017 - 31.05.2017 Praha, 9.00 - 16.30 hod

Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech

Přijďte na konci května na lektorsky špičkově obsazený seminář o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, kde se v jeden den představí hlediska bezpečnostního technika, advokáta a soudního znalce v oblasti pracovního lékařství. 

Seminář je určen odborně způsobilým osobám v prevenci rizik a managementu BOZP, zástupcům zaměstnavatelů, zástupcům orgánů státního dozoru a státní správy, personalistům a mzdovým účetním, zaměstnancům pojišťoven, poskytovatelům pracovně-lékařských služeb, právníkům s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování.

Na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání se podívají ze svých odborných perspektiv Robert Křepinský (OZO), JUDr. Martin Mikyska (advokát) a doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA (soudní znalec v oboru pracovní lékařství).

Seminář se bude skládat ze 3 tematických bloků, zakončených diskusí a jednoho závěrečného výhradně diskusního bloku.  

Pořadatelé

Weyrovy dny právní teorie 2017
01.06.2017 - 02.06.2017 Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno

Weyrovy dny právní teorie 2017

Zveme vás na mezinárodní vědeckou konferenci Weyrovy dny právní teorie 2017, která se uskuteční v prostorách fakulty ve dnech 1. - 2. 6. 2017. 

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáme však i právní praktiky věnující se příbuzným oborům.

Konferenční poplatek se nevybírá. Občerstvení k dispozici zdarma. Součástí konference je dne 1. 6. 2017 i večerní společenský program, který je početně limitován na prvních 20 zájemců. 

Pořadatelé

Úvod do překladu účetních a auditorských textů z/do angličtiny
10.06.2017 - 11.06.2017 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, 9.30 - 15.30 hod

Úvod do překladu účetních a auditorských textů z/do angličtiny

Znáte anglickou terminologii z oblasti daňové legislativy? V seminářích vedených dvěma zkušenými překladateli si vyzkoušíte překlad autentických účetních a auditorských textů a osvojíte si řadu užitečných výrazů a kolokací. Možno absolvovat i distančně. 

Pořadatelé

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X