PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ PRAKTIKY: Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky
25.02.2020 - 25.02.2020 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.00 hod.

PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ PRAKTIKY: Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky

Výklad semináře bude zaměřen především na vysvětlení sporných pravidel vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek, na povinnosti zadavatelů, na nové možnosti uvážení zadavatelů podle nových zadávacích pravidel, na možnosti obrany dodavatelů a na důsledky chyb z pohledu práva veřejných zakázek i z pohledu soukromého práva.

Jednotlivé modelové situace, na nichž budou vysvětlovány „správné“ či „doporučené“ postupy, budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury k aktuální právní úpravě, české rozhodovací praxe k minulým právním úpravám a judikatury Soudního dvora.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl
25.02.2020 - 25.02.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 17.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl

V rámci školení určeného výlučně absolventům prvního dílu se zaměříme na témata, kterých se personalisté často obávají jako je pracovnělékařská péče, principy odpovědnosti či zvýšení a prohloubení kvalifikace. Pozornost zaměříme také na správné ukončení pracovního poměru. 

Pořadatelé

Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad
02.03.2020 - 02.03.2020 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 17.30 hod.

Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad

Seminář si klade za cíl provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady právní úpravy existence (zdánlivosti), platnosti, účinnosti (včetně relativní neúčinnosti) a výkladu smluv, ale i dalších právních jednání, k nimž dochází mezi stranami smlouvy.

Výklad zmapuje momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel, především však četná významná soudní rozhodnutí, zvláště z poslední doby, ať již se pojí k novému právu, nebo ještě k úpravě dřívější, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Pořadatelé

Nábor do registru dárců kostní dřeně | Nábor hrdinů & Český registr dárců kostní dřeně & GHS Legal, s.r.o.
03.03.2020 - 03.03.2020 14:00 - 17:00 | GHS Legal, s.r.o., Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10 - 3. patro

Nábor do registru dárců kostní dřeně | Nábor hrdinů & Český registr dárců kostní dřeně & GHS Legal, s.r.o.

Každý čtvrtý nemocný nenajde svého dárce - přijďte to změnit a staňte se hrdinou. Zapište se do registru dárců kostní dřeně! Toto jsou základní podmínky pro vstup do Český národní registr dárců dřeně:

  • věk 18 - 35 let (až do dne 36. narozenin)
  • velmi dobrý zdravotní stav bez trvalého užívání léků (vyjma antikoncepce a léků na sezónní alergie)
  • hmotnost alespoň 50 kg
  • ochota překonat určité nepohodlí a "ztrátu" času

Pro zápis do registru stačí jen na místě vyplnit zdravotní dotazník a provést si stěr z ústní dutiny.

Pořadatelé

  

Jak správně nastavit agenturní zaměstnávání
03.03.2020 - 03.03.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Jak správně nastavit agenturní zaměstnávání

Nakolik je agenturní zaměstnávání pružným prostředkem k doplnění zaměstnanců, natolik je jeho současná právní úprava strohá, nedostatečná a potřebám praxe zcela nevyhovující. Naše školení Vám poslouží jako komplexní průvodce celou problematikou. 

Pořadatelé

Bazén volným stylem
06.03.2020 - 07.03.2020 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Staré Město, 17.00 - 1.00 hod.

Bazén volným stylem

Bazén volným stylem? Večer, kdy se prostory Právnické fakulty Univerzity Karlovy promění v uměleckou galerii, hudební festival, táborák, karaoke bar, stand-up comedy klub, plátno pro videomapping i taneční sál! To vše 6. března v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy od 17 hodin. 

V rámci bohatého večerního programu své umělecké dovednosti představí nejen  současní studenti práv, nýbrž i absolventi fakulty, kteří jsou dnes praktikujícími právníky. Těšit se můžete např. na JUDr. Petra Pečeného (alias Doctora P.P.), výstavu fotek, autorských textů, videomapping, básně, taneční lekce i řadu dalších nevšedních kulturních zážitků.   

Celý program bude postupně zveřejněn zde.

 

Co víte o právu v kyberprostoru? Národní Konference 2020 poučí
06.03.2020 - 07.03.2020 Sněmovní sál Magistrátu města Plzeň a místnost č. 409 na Fakultě právnické

Co víte o právu v kyberprostoru? Národní Konference 2020 poučí

Pod záštitou primátora města Plzeň, Martina Baxy, ELSA Plzeň s hrdostí představuje Národní Konferenci 2020 letos se zaměřením na právo v kyberprostoru. Netřeba navijáku. Právo v kyberprostoru vás zajímá. Přes svojí všednost v každodenních životech zůstává zahalen mlhou nejistoty. My vám ji prostoupit nepomůžeme – na to jsme pozvali mnoho odborníku z praxe.

Na konferenci vystoupí mimo jiné: JUDr. Lenka Bradáčová, JUDr. Tomáš Sokol ad. Přednášky budou probíhat 6. -7.3 ve Sněmovním sále Magistrát města Plzně a v aule Fakulty právnické Západočeské univerzity.

KAPACITA OMEZENA, PŘIHLAŠOVÁNÍ: https://bit.ly/2RLuMh1

Více informací na: https://www.facebook.com/events/499166004127030/

Přihlašování se uzavírá 27.2.!

Pořadatelé

         

Jednatel nebo zaměstnance? Souběhy funkcí, smlouvy o výkonu funkce a odměňování orgánů obchodních korporací
10.03.2020 - 10.03.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Jednatel nebo zaměstnance? Souběhy funkcí, smlouvy o výkonu funkce a odměňování orgánů obchodních korporací

Cílem semináře je prakticky a na příkladech shrnout právní úpravu smluv o výkonu funkce, aktuální a neustále se proměňující soudní praxi v této oblasti, zodpovědět otázky týkající se odměňování statutárních orgánů a naučit Vás, na co se zaměřit při vyjednávání a uzavírání smluv s členy statutárních orgánů obchodních společností.

Pořadatelé

Diskriminace a šikana na pracovišti - vyšetřovací postupy pohledem práva
12.03.2020 - 12.03.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Diskriminace a šikana na pracovišti - vyšetřovací postupy pohledem práva

Diskriminace i nerovné zacházení mají celou řadu podob a v praxi jdou často ruku v ruce s pojmy jako obtěžování, bossing nebo mobbing.

Pořadatelé

Škodlivé vlivy civilizace na pracovišti – alkohol, drogy, internet a sociální sítě
24.03.2020 - 24.03.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Škodlivé vlivy civilizace na pracovišti – alkohol, drogy, internet a sociální sítě

Zaměstnanci jsou často sváděni různými vlivy, kvůli nimž nekonají řádně svoji práci.

Tradičně jde o alkohol, kuřácké „přestávky“ během pracovní doby i užívání drog (např. marihuany či amfetaminu) anebo léků. Zcela novým fenoménem se stává internet a sociální sítě, kam se přesouvají urážky a spory a kde si zaměstnanci rádi „uleví“, když jsou v práci nespokojení či naštvaní. Na semináři se dozvíte, kdy je možné zaměstnancům jednotlivé škodlivé vlivy zakázat i jak můžete dodržování tohoto zákazu kontrolovat a postihovat.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)
31.03.2020 - 31.03.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 15.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení.

Naši lektoři s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích seminářů. Žádná nová teorie nebo přednáška a pasivní poslech – pouze praktická cvičení a řešení Vašich pracovněprávních problémů – sami si určíte, co potřebujete důkladněji probrat!

Pořadatelé

Vedoucí zaměstnanci – co všechno byste měli znát o postavení o povinnostech vedoucích zaměstnanců
07.04.2020 - 07.04.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Vedoucí zaměstnanci – co všechno byste měli znát o postavení o povinnostech vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci vytvářejí spojnici mezi řadovými zaměstnanci a vyšším managementem. Díky svému postavení mají často velice dobrý přehled ohledně dění na pracovišti. Nejen z tohoto důvodu obsahuje zákoník práce celou řadu odchylek ve vztahu k práci vedoucích zaměstnanců.

Orientujete se v úpravě pracovního poměru vedoucích zaměstnanců – víte, jaké jsou jejich povinnosti, jak se liší od běžného zaměstnance? 

Pořadatelé

Zaměstnávání cizinců v ČR
28.04.2020 - 28.04.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Zaměstnávání cizinců v ČR

Představíme vám jednotlivá povolení, která si musíte opatřit. Vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné zvolit postup jiný.

Shrneme povinnosti, které na vás, jakožto zaměstnavatele cizinců čekají. Zároveň upozorníme na rizika sankcí, které hrozí v případě, když povinnosti nebudou dodržovány. V neposlední řadě si představíme speciální projekty organizované napříč jednotlivými ministerstvy, které mohou některým zaměstnavatelům získávání potřebných povolení zjednodušit (zejména program Ukrajina). 

Pořadatelé

X. ročník Odborného kongresu Právní prostor 2020
28.04.2020 - 29.04.2020 Kongres hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278

X. ročník Odborného kongresu Právní prostor 2020

Právní informační systém CODEXIS pořádá již 10. ročník prestižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR 2019.

Program kongresu bude rozdělen do dvou dnů, jednotlivé dny budou rozděleny do tematických bloků.

Moderátorem letošního ročníku kongresu bude stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 4. díl – pro pokročilé
12.05.2020 - 12.05.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 17.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 4. díl – pro pokročilé

Naše první tři díly Pracovního práva pěkně po pořádku se stále těší Vaší velké oblibě, a proto jsme se rozhodli vytvořit bonusový čtvrtý díl „pro pokročilé“.

V tomto díle se společně zaměříme na téma peněz – odměňování mzdou, průměrný výdělek a cestovní náhrady v soukromé sféře – a na pokročilejší, avšak zajímavá témata vysílání zaměstnanců a přechod práv a povinností. 

Pořadatelé

Pracovnělékařské služby aktuálně a prakticky
21.05.2020 - 21.05.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovnělékařské služby aktuálně a prakticky

Na tomto školení se budeme věnovat zdraví zaměstnanců – a to skutečně důkladně! Na podzim roku 2017 došlo v oblasti pracovnělékařských služeb k velkým změnám, které se postupně projevují v praxi.

Pořadatelé

Pracovní doba v problémech a chybách z praxe (kulatý stůl)
04.06.2020 - 04.06.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovní doba v problémech a chybách z praxe (kulatý stůl)

Každý, kdo se již setkal problematikou pracovní doby a jejím rozvržení, ví, že se jedná o velice zapeklitou a spletitou problematiku s mnoha nástrahami. V praxi se pak používají termíny a postupy, které se v zákoníku práce nikde nevyskytují. Co je tedy správně a jak postupovat? 

Pořadatelé

Nejčtenější články