Náhrady škody a předsmluvní odpovědnost v kontextu opatření státu v době pandemie (online webcast)
02.04.2020 - 02.04.2020 Online webcast, od 14.00 hod.

Náhrady škody a předsmluvní odpovědnost v kontextu opatření státu v době pandemie (online webcast)

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, který se bude konat dne 2. dubna 2020.

Cílem semináře je poskytnout detailní přehled o stávající právní úpravě týkající se uplatňování nároků na náhradu újmy (škody) vzniklé v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními státu.

Pořadatelé

Vedoucí zaměstnanci – co všechno byste měli znát o postavení o povinnostech vedoucích zaměstnanců
07.04.2020 - 07.04.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Vedoucí zaměstnanci – co všechno byste měli znát o postavení o povinnostech vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci vytvářejí spojnici mezi řadovými zaměstnanci a vyšším managementem. Díky svému postavení mají často velice dobrý přehled ohledně dění na pracovišti. Nejen z tohoto důvodu obsahuje zákoník práce celou řadu odchylek ve vztahu k práci vedoucích zaměstnanců.

Orientujete se v úpravě pracovního poměru vedoucích zaměstnanců – víte, jaké jsou jejich povinnosti, jak se liší od běžného zaměstnance? 

Pořadatelé

Bazén volným stylem
24.04.2020 - 24.04.2020 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Staré Město, 17.00 - 1.00 hod.

Bazén volným stylem

Bazén volným stylem? Večer, kdy se prostory Právnické fakulty Univerzity Karlovy promění v uměleckou galerii, hudební festival, táborák, karaoke bar, stand-up comedy klub, plátno pro videomapping i taneční sál! To vše 6. března v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy od 17 hodin. 

V rámci bohatého večerního programu své umělecké dovednosti představí nejen  současní studenti práv, nýbrž i absolventi fakulty, kteří jsou dnes praktikujícími právníky. Těšit se můžete např. na JUDr. Petra Pečeného (alias Doctora P.P.), výstavu fotek, autorských textů, videomapping, básně, taneční lekce i řadu dalších nevšedních kulturních zážitků.   

Celý program bude postupně zveřejněn zde.

 

Zaměstnávání cizinců v ČR
28.04.2020 - 28.04.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Zaměstnávání cizinců v ČR

Představíme vám jednotlivá povolení, která si musíte opatřit. Vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné zvolit postup jiný.

Shrneme povinnosti, které na vás, jakožto zaměstnavatele cizinců čekají. Zároveň upozorníme na rizika sankcí, které hrozí v případě, když povinnosti nebudou dodržovány. V neposlední řadě si představíme speciální projekty organizované napříč jednotlivými ministerstvy, které mohou některým zaměstnavatelům získávání potřebných povolení zjednodušit (zejména program Ukrajina). 

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 4. díl – pro pokročilé
12.05.2020 - 12.05.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 17.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 4. díl – pro pokročilé

Naše první tři díly Pracovního práva pěkně po pořádku se stále těší Vaší velké oblibě, a proto jsme se rozhodli vytvořit bonusový čtvrtý díl „pro pokročilé“.

V tomto díle se společně zaměříme na téma peněz – odměňování mzdou, průměrný výdělek a cestovní náhrady v soukromé sféře – a na pokročilejší, avšak zajímavá témata vysílání zaměstnanců a přechod práv a povinností. 

Pořadatelé

Olomoucké právnické dny 2020
21.05.2020 - 22.05.2020 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, Olomouc

Olomoucké právnické dny 2020

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny, jejíž 14. ročník proběhne ve dnech 21.—22. 5. 2020, představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Konference se již tradičně odvíjí ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Pořadatelé

Pracovnělékařské služby aktuálně a prakticky
21.05.2020 - 21.05.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovnělékařské služby aktuálně a prakticky

Na tomto školení se budeme věnovat zdraví zaměstnanců – a to skutečně důkladně! Na podzim roku 2017 došlo v oblasti pracovnělékařských služeb k velkým změnám, které se postupně projevují v praxi.

Pořadatelé

Pracovní doba v problémech a chybách z praxe (kulatý stůl)
04.06.2020 - 04.06.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovní doba v problémech a chybách z praxe (kulatý stůl)

Každý, kdo se již setkal problematikou pracovní doby a jejím rozvržení, ví, že se jedná o velice zapeklitou a spletitou problematiku s mnoha nástrahami. V praxi se pak používají termíny a postupy, které se v zákoníku práce nikde nevyskytují. Co je tedy správně a jak postupovat? 

Pořadatelé

Konference Ženy ve stavebnictví
01.10.2020 - 01.10.2020 Le Royal, Vinohradská 48, Praha 2

Konference Ženy ve stavebnictví

Hlavním prostředkem naplnění jakékoli vize vedoucí ke zlepšení prostředí ve stavebnictví musí být LIDÉ. Ve stavebnictví pracuje v důležitých rolích málo žen. Získat do oboru více žen je příležitost. Tato konference má inspirovat k diskuzi, jak současnou situaci změnit v kontextu širší vize zvýšení konkurenceschopnosti stavebnictví. Konference se svým programem dotýká zejména role žen v odvětví, jejich postavení ve vedoucích pozicích i nových výzev v podobě digitalizace a legislativy.

Vstupné: 4900 Kč bez DPH, pro partnery: 3900 Kč bez DPH. Součástí ceny je společenský večer s koncertem skupiny Jelen

Registrace probíhá přes e-maiovou adresu: conference@3c-global.com.

Program k dispozici zde

XXVIII. Konference Karlovarské právnické dny
22.10.2020 - 24.10.2020 Grandhotel Ambassador Národní dům, Karlovy Vary

XXVIII. Konference Karlovarské právnické dny

XXVIII. Konferenci Karlovarské právnické dny

ve dnech 22. 10. 2020 - 24. 10. 2020 v Grandhotelu Ambassador Národní Dům v Karlových Varech

pořádají Karlovarské právnické dny - společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z.s., Česká advokátní komora, Deutscher Anwaltverein e.V.,  Slovenská advokátska komora, Ústav štátu a práva SAV, EPRAVO.CZ, a.s., DTJV.

Nejčtenější články