Myslivost – kvalifikační předpoklady pro výkon práva myslivosti Zdroj: Redakce

Myslivost – kvalifikační předpoklady pro výkon práva myslivosti

Poslední díl seriálu o myslivosti se zabývá kvalifikačními předpoklady pro vydání loveckého lístku a zároveň obsahuje shrnující závěr.

Mgr. Petr Dvořák

Mgr. Petr Dvořák

vedoucí oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství; Ministerstvo zemědělství

Mgr. Petr Dvořák

vedoucí oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství; Ministerstvo zemědělství

Zkouška z myslivosti (na první lovecký lístek)

Základní obsah zkoušek z myslivosti obsahuje vyhláška č. 244/2002 Sb., k provedení zákona o myslivosti. Zkouška z myslivosti se skládá ze sedmi skupin předmětů, jde o následující skupiny předmětů:

I. skupina (Myslivecká výchova)
 1. dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti,
 2. význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika,
 3. osobnost myslivce, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice;
II. skupina (Právo)
 1. právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti,
 2. řízení myslivosti,
 3. plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika;
III. skupina (Zoologie a biologie zvěře)
 • Myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života);
IV. skupina (Chov zvěře)
 1. chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie),
 2. péče o zvěř (včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby mysliveckých zařízení),
 3. ekologie a ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám působených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře;
V. skupina (Kynologie)
 1. myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů, řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a použití loveckých psů),
 2. nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení),
 3. nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení nemocím a jejich léčení);
VI. skupina (Nauka o zbraních)
 1. lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich používání a bezpečnostní opatření),
 2. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti;
VII. skupina (Lovectví)
 1. způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla,
 2. lovecké stopařství,
 3. ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí.

Uvedenou zkoušku musí složit každý adept, který chce být přijat mezi myslivce (stát se myslivcem) a splnit tak kvalifikační předpoklad pro vydání loveckého lístku jako zákonné podmínky pro výkon práva myslivosti.

Podle interních předpisů Českomoravské myslivecké jednoty z. s., která je největší mysliveckou organizací v ČR, lze připustit adepta ke zkoušce z myslivosti až po roční praxi a absolvování povinných střeleb.

Následně, protože většina myslivců loví pomocí střelné zbraně, musí složit zkoušku na zbrojní průkaz podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu.

Výhled do budoucna

Jako podceňované celospolečenské riziko se jeví úbytek počtu myslivců v ČR a zvyšování jejich věkového průměru, který se pohybuje kolem šedesáti let. S ohledem na celospolečenský význam myslivosti v oblasti snahy o udržení rovnovážného stavu v kulturní krajině, alespoň částečné ochrany před škodami zvěří a škodami vzniklými v rámci dopravních nehod se zvěří a dále práci s mládeží je otázkou, kdo a za vynaložení jakých finančních prostředků nahradí myslivce v případě jejich úbytku, kdy nebudou schopni plnit celospolečenskou objednávku – plnění ekosystémových služeb. Význam myslivosti stoupá též s ohledem na možnost využití myslivců při udržování či snižování počtu zavlečených invazních živočichů (viz Nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů).

Závěrem

Ve čtyřdílném seriálu jsem se pokusil popsat myslivost tak, abych ji přiblížil čtenářům ne jako lidovou zábavu, ale jako celospolečensky prospěšnou činnost, která by měla být zachována. Zachování myslivosti je závislé na podmínkách, které pro ni budou vytvořeny, což závisí na tom, zda se do budoucna podaří vymezit celospolečenské požadavky na myslivost a na jejich základě vymezit její postavení. Postavení myslivosti a požadavky, které má plnit v současné době nejsou jasně vymezeny, což je důvodem toho, že ani právní instituty s ní spojené je mnohdy problém jednoznačně pojmenovat a vymezit (to se týká zejména otázky odpovědnosti za škody zvěří).

Snažil jsem se též zdůraznit vysoké nároky na kvalifikační požadavky, které myslivci musí splňovat a popřít tak nepravdivé informace o myslivcích jako o bezcitných ozbrojených a nebezpečných „vrazích zvířátek“, jak nás myslivce občas líčí lidé, kteří o myslivosti neví prakticky nic.


Kongres Právní prostor 2017

Ve dnech 25. a 26. dubna 2017 se v Seči u Chrudimi konal již 7. ročník odborného kongresu Právní prostor. Záštitu nad letošním ročníkem převzali ministr spravedlnosti, předseda Ústavního soudu, náměstek ministra vnitra, Soudcovská unie a Svaz průmyslu a dopravy.  

Více informací o kongresu naleznete na http://www.kongrespravniprostor.cz/.

kongres právní prostor 2017 myslivecké právo

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články