Krok za krokem k novému civilnímu řádu soudnímu Zdroj: Fotolia

Krok za krokem k novému civilnímu řádu soudnímu

Práce na věcném záměru nového civilního procesního kodexu jsou u konce. Přestože k definitivní podobě kodexu je ještě dlouhá cesta, navrhované změny jsou natolik zásadní, že je na místě se s nimi seznámit již nyní.

Zuzana Ďuríková

Zuzana Ďuríková

Associate, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Zuzana Ďuríková

Associate, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Dnes platný občanský soudní řád je normou, která byla přijata v roce 1963, tedy v době, kdy panovaly naprosto odlišné společensko-politické poměry. Byť se z této právní normy povedlo od jejího zavedení odstranit řadu nedostatků, potýká se dodnes s nepřehledností, nekonzistentností a mnohokrát i nejasností jednotlivých ustanovení. Ministerstvo spravedlnosti se namísto dalších novel rozhodlo přikročit k radikálnímu řešení a nahradit stávající předpis novým civilním řádem soudním. Inspiračním zdrojem pro přípravu věcného záměru, zejména pokud se jedná o formulaci jednotlivých základních pravidel, byl především rakouský civilní řád soudní.

V listopadu 2017 byl představen věcný záměr nového civilního řádu soudního. K definitivní podobě procesního kodexu nás ovšem čeká ještě dlouhá cesta, neboť práce na paragrafovém znění má ministerstvo v plánu teprve letos. S ohledem na význam předpisu bychom Vás nicméně již nyní rádi informovali o základních principech a největších změnách, které by s sebou nový procesní kodex měl přinést.

Soudy mají především důsledně dbát dodržování tzv. dispoziční zásady. Věcný záměr nového civilního řádu soudního vkládá občanské soudní řízení - dá se říct - plně do rukou jeho účastníků. Soud má býti ten, kdo celý proces formálně vede a dohlíží na něj.

Na druhou stranu by v zájmu objasnění pravdy mělo býti soudu umožněno aktivně se podílet na zjišťování skutkového stavu, má tedy dojít k převzetí některých prvků tzv. vyšetřovací zásady, která se uplatňuje v nesporných řízeních.

Věcný záměr také počítá s koncepcí větší procesní ekonomie. Rozhodnutí soudu musí být nejen správné, musí však přijít také včas. Věcný záměr proto obsahuje několik institutů, které mají za cíl urychlit občanské soudní řízení a bude-li to možné, rovněž snížit náklady s ním spojené.

Mimo těchto koncepčních otázek zasluhují zmínku zřejmě dvě nejzásadnější odlišnosti věcného záměru civilního řádu soudního oproti dnes účinnému občanskému soudnímu řádu. První z nich se týká tzv. advokátských sporů, druhá povahy dovolání, které se má stát řádným opravným prostředkem.


Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: zuzana.durikova@bnt.eu

procesní právo občanský soudní řád

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články