Příspěvky autora

Mgr. Ondřej Tejnský

Mgr. Ondřej Tejnský

associate, bnt attorneys-at-law s. r. o.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato aneb kde jsou hranice oprávněné kritiky zaměstnavatele?

Na pozadí sporu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru formuloval Nejvyšší soud ČR kritéria přípustné kritiky zaměstnavatele zaměstnancem. Jejich nesplnění může založit porušení povinnosti nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. ...celý článek

SICAV ve světle novely ZISIF

K 1. červnu nabyla účinnosti novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která do světa investičních fondů přináší několik zajímavých novinek. Příspěvek se koncentruje na změny, které se dotknou akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, tzv. SICAV. ...celý článek

Nejčtenější články