Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu

Dne 5. 9. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 229/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Novela byla přijata v návaznosti na potřebu provést v dosavadní právní úpravě některé úpravy. Jak vysvětluje důvodová zpráva, na základě zjištění historie prodeje a převodů pozemků státu bylo vyhodnoceno, že je nutné učinit adekvátní legislativní kroky k zabezpečení dostatečné rezervy státních pozemků pro zabezpečení fungování státu a jeho potřeb, jako je úprava postupů při nakládání s majetkem státu v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu či stanovení nových podmínek pro převod a prodej pozemků a staveb, ale také pro nákup pozemků pro potřeby státu. Při aplikaci právní úpravy v dosavadním znění měly být rovněž zjištěny určité problémy, jež bylo nutné vyřešit zpřesněním podmínek převodů tak, aby byl zabezpečen jednoznačný výklad jednotlivých ustanovení novelizovaného zákona. Veškeré změny by měly vést k zefektivnění a zhospodárnění činnosti samotného Státního pozemkového úřadu.

Vedle zákona o Státním pozemkovém úřadu jsou právě publikovaným zákonem novelizovány rovněž zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a zákon o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Zákon své účinnosti nabývá dnem 1. 11. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články