Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

Dne 10. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 5/2020 Sb. vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství jí v intencích zákona o rostlinolékařské péči provádí ustanovení tohoto zákona vztahující se k ochraně rostlin proti škodlivým organismům. Navazuje přitom na přímo použitelné evropské nařízení 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin. Důvodová zpráva vysvětluje, že nová vyhláška byla zpracována zejména za účelem naplnění zmocnění přidaného do zákona o rostlinolékařské péči nedávnou novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 369/2019 Sb. vztahujícího se k vybraným ustanovením implementačního charakteru k ochraně rostlin proti škodlivým organismům, přičemž základ právní úpravy ochrany rostlin proti škodlivým organismům je stanoven právě ve výše uvedeném evropském nařízení.

Prostřednictvím nové vyhlášky tak především mají být začleněna do českého právního řádu příslušná ustanovení zajišťující fungování nového fytosanitárního režimu Evropské unie na našem území.

Své účinnosti vyhláška nabyla, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 25. 1. 2020. Zrušuje se přitom vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, a to včetně svých novel.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články