Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

Dne 10. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 6/2020 Sb. vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství jí v intencích zákona o rostlinolékařské péči upravuje způsob označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů, technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu, a nakonec způsob prokazování splnění podmínek a rozsah znalostí uvedených v čl. 98 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031. Navazuje přitom na přímo použitelné, již zmíněné evropské nařízení 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin.

Důvodová zpráva vysvětluje, že také v tomto případě jde o naplnění zmocňovacích ustanovení, jež s sebou přinesla novela zákona o rostlinolékařské péči publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 369/2019 Sb. Cílem nové vyhlášky má být především upřesnění některých požadavků na provozování zařízení k ošetřování dřevěných obalových materiálů, dřeva a jiných předmětů, stejně tak jako na výrobu a ošetřování dřeva použitého k výrobě dřevných obalů a dřevěného obalového materiálu. Nová úprava má dopomoci zvýšit kvalitu provádění ošetřování a označování, aby bylo zabezpečeno plnění požadovaného standardu, nebyly rozšiřovány škodlivé organismy rostlin a rostlinných produktů a v neposlední řadě, aby nebyl ohrožován vývoz komodit všeho druhu do zemí mimo Evropskou unii.

Své účinnosti vyhláška nabyla dnem 25. 1. 2020. Zrušuje přitom vyhlášku č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články