Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Dne 10. 12. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 329/2019 Sb. vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Vydaná Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o léčivech nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou jednak částí druhou vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, jednak vyhláškou č. 415/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů. Ty se s účinností nové vyhlášky zrušují.

V podrobnostech upravuje postup a podmínky pro získání přístupových údajů a certifikátů pro komunikaci se systémem eRecept, postup a podmínky pro komunikaci lékařů a farmaceutů se systémem eRecept, formu identifikátoru elektronického receptu, kterou systém eRecept poskytuje předepisujícím lékařům a pacientům, rozsah údajů potřebných pro vytvoření, změnu a zrušení elektronického receptu a jeho náležitosti a dobu jeho platnosti, způsob zasílání požadavků na vytvoření, změnu a zrušení elektronického receptu předepisujícím lékařem, rozsah kontaktních údajů lékaře a farmaceuta, které Ústav zpracovává prostřednictvím systému eRecept, rozsah údajů na ověřeném výstupu ze systému eRecept, postup pro vyjádření nebo odvolání nesouhlasu a udělení nebo odvolání souhlasu pacienta k možnosti nahlížet na údaje podle § 81d odst. 3 zákona o léčivech a způsob správy evidence, rozsah údajů uváděných na receptu vystaveném v listinné podobě a dobu jeho platnosti, pravidla pro používání receptu v listinné podobě, rozsah údajů uváděných na žádance, dobu její platnosti a pravidla pro její používání, rozsah údajů uváděných na receptu s modrým pruhem a na žádance s modrým pruhem vystavených v listinné podobě, dobu jejich platnosti a vzor, a nakonec pravidla pro používání receptu s modrým pruhem a žádanky s modrým pruhem vystavených v listinné podobě. Souhrnně řečeno, jde o provedení nově koncipovaných zmocnění, jež přinesla novele zákona o léčivech publikovaná ve sbírce zákonů pod č. 262/2019 Sb.

Své účinnosti vyhláška nabyla, ovšem s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2020.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotil 1 čtenář

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články