Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Dne 5. 9. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 226/2019 Sb. vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Byla vydána Ministerstvem vnitra podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a to po dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Ministerstvem zdravotnictví. Obecně má stanovit podrobné podmínky pro posuzování zdravotního stavu občanů a příslušníků bezpečnostních sborů při přijetí do služebního poměru a při pokračování služebního poměru. Vymezuje druhy a obsah pracovnělékařských prohlídek, podrobnosti vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky, a nakonec také lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, jež se zrušuje, a to včetně svých novel.

Ministerstvo vnitra vysvětluje, že k přijetí nové vyhlášky přistoupilo v zájmu přehlednosti, a to především z důvodu nutnosti zohlednit relevantní legislativní změny a nové poznatky lékařské vědy, stejně tak jako aktualizovat odbornou terminologii. V této souvislosti měla být upravena zejména medicínská část, tedy podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace, a to tak, aby reagovala na současné vědecké a moderní poznatky medicíny, jež mají vliv na hodnocení nemocí, stavů a vad a přidružených zdravotních problémů.

Důvodová zpráva doplňuje, že se nová právní úprava snaží vyjít vstříc požadavku přistupovat k posuzování zdravotní způsobilosti občanů a příslušníků méně plošně, aby bylo možné využít individuální pracovní potenciál těch občanů a příslušníků, kteří neprovádějí rizikové operace nebo výkonné činnosti, s jejichž pozicí je spojena odpovědnost za organizaci a řízení služby a vyžaduje tak rozsáhlé znalosti a vyšší kvalifikaci. Reflektována má být skutečnost, že vlastnosti, vědomosti nebo schopnosti jedince mohou být pro bezpečnostní sbory mimořádně přínosné a posuzovaná zdravotní hlediska lze vyhodnocovat v možném přijatelném rozmezí.

Své účinnosti nová vyhláška nabývá dnem 1. 10. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články