Redakční rada

Předsedkyně redakční rady

JUDr. Ing. Petra Gříbková – vedoucí právník a koordinátor VIP projektů ve společnosti ATLAS consulting, spol. s r.o.

Redakční rada

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. – vysokoškolský pedagog

Mgr. Stanislav Findejs – soudce Okresního soudu v Náchodě

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. – advokátka a vysokoškolská pedagožka

JUDr. Jaromír Jirsa – místopředseda Městského soudu v Praze a čestný prezident Soudcovské Unie ČR

Mgr. František Korbel, Ph.D. – exnáměstek ministra spravedlnosti a partner v AK Havel, Holásek & Partners

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc. – vysokoškolská pedagožka a členka Legislativní rady vlády ČR

Mgr. Tomáš Mottl – místopředseda Městského soudu v Praze

JUDr. Petra Polišenská – vedoucí oddělení evidence judikatury Nejvyššího soudu

Mgr. Ing. Jiří Prošek – soudní exekutor a člen Prezidia Exekutorské komory ČR

Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. – advokát a vysokoškolský pedagog

Mgr. Pavel Punčochář – soudce Okresního soudu ve Vsetíně

prof. Ing. Vladimír Smejkal CSc. LL.M. – soudní znalec a vysokoškolský pedagog

JUDr. Hana Tichá – předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze

JUDr. Libor Vávra – předseda Městského soudu v Praze a čestný prezident Soudcovské Unie ČR