Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

Dnem 1. 1. 2023 (s výjimkou některých ze svých ustanovení) své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 404/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva popisuje, jak se ve výrobě a spotřebě elektřiny objevují neustále nové trendy, jak se na trhu s elektřinou profilují noví aktéři a jak se z národních trhů s elektřinou stávají lokální trhy s elektřinou v rámci jednotného evropského trhu s elektřinou, a vysvětluje, že tyto změny je nutné ve vnitrostátní právní úpravě dynamicky reflektovat. A právě to Energetický regulační úřad činí právě publikovanou novelizační vyhláškou, neboť jí novelizovaná vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou představuje klíčový podzákonný právní předpis, jenž značnou část postupů probíhajících na trhu s elektřinou, které jdou napříč elektroenergetickým trhem, upravuje. 

Cílem přitom bylo upřesnit a rozvinout pravidla pro fungování trhu s elektřinou v České republice a oproti dosavadní právní úpravě zavést zcela nové postupy v oblasti stanovení hodnoty odběru elektřiny zákazníkem s měřením typu C, který zahrnuje více kalendářních let, když doposud neexistovala jednotná metodika, kterou by se tento postup stanovil (nově má být zajištěn jednotný přístup provozovatelů distribučních soustav, u nichž dochází k regulaci nákladů Energetickým regulačním úřadem), a dále v oblasti úpravy předávání údajů pro vyhodnocování (zúčtování) odchylek a pro vyúčtování elektřiny zohledňující pro předávací místa odběrného místa množství elektřiny vyrobené v rámci téhož bytového domu ve výrobně elektřiny (zde má být zaveden zjednodušený postup, který nebude v rozporu s platnou právní úpravou, současně jej bude možné v budoucnu dále modifikovat dle podmínek na trhu s elektřinou a umožní zákazníkům snížení závislosti na centrálních zdrojích energie).

Stejně tak má novela přinést podstatné změny v postupu v oblastech registrace odběrných míst a předávacích míst, zajištění dodávky dodavatelem poslední instance, obstarávání regulační energie formou agregace různých forem výrobních zdrojů s možností poskytování regulační energie, uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy či stanovení podmínek pro podání žádosti o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníky. 

Dochází rovněž k modifikaci postupů pro organizaci trhu s regulační energií, pro registraci odběrných míst a předávacích míst, pro přenesení odpovědnosti za odchylku, pro předávání údajů pro vypořádání odchylek, pro změnu dodavatele, pro předávání údajů pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb, pro uzavření smluv o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy, pro předávání údajů mezi účastníky trhu, při zajištění dodávky dodavatelem poslední instance či pro provoz pro ověření technologie, stejně tak jako způsobu vykazování výrobcem elektřiny a provozovatelem lokální distribuční soustavy.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články