Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
22.01.2020 - 22.01.2020 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Výklad se soustředí na představení základních skutkových podstat náhrady škody a nemajetkové újmy, které jsou upraveny v občanském zákoníku. Zdůrazněny jsou změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury.

Lektor: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Pořadatelé

Právní snídaně: Nový stavební zákon
23.01.2020 - 23.01.2020 Eversheds Sutherland, Pobřežní 394/12, Praha 8, 9.00 - 11.00 hod.

Právní snídaně: Nový stavební zákon

Advokátní kancelář Eversheds Sutherland Vás zve na právní snídani na téma Nový stavební zákon.

Představeny Vám budou nejen zásadní změny v novém stavebním zákoně, ale také mnoho dalšího.

Registrujte se na: michaela.rutova@eversheds-sutherland.cz 

Cena: 800 Kč + DPH / osoba

 

Pořadatelé

Nový zákon o realitním zprostředkování
28.01.2020 - 28.01.2020 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.00 hod.

Nový zákon o realitním zprostředkování

Cílem semináře je přehlednou formou přiblížit zájemcům všechny důležité novinky a změny, které přináší nový zákon o realitním zprostředkování (realitní zákon).

Lektor: JUDr. Tomáš Philippi

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 1. díl
28.01.2020 - 28.01.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 17.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 1. díl

Potřebujete si osvěžit Vaše znalosti pracovního práva?

Právě pro Vás je určen celodenní seminář, kterým Vás provede ikona této disciplíny Nataša Randlová společně s Ondřejem Chladou a Michalem Peškarem. 

Pořadatelé

48. reprezentační právnický ples Právnické fakulty Masarykovy univerzity
29.01.2020 - 29.01.2020 Hotel Courtyard by Marriott Brno

48. reprezentační právnický ples Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na 48. reprezentační právnický ples, který se uskuteční v sobotu 29. února 2020 od 19.00 hodin v hotelu Courtyard by Marriott Brno.

Program nabídne UV a LED baletní show, akrobatický tanec vicemistryně světa Alžběty Moravcové a k tanci i poslechu zahraje kapela PartyLeaders. Součástí doprovodného programu bude degustace a další milá překvapení. Večer moderuje Mgr. Jiří Václavek a Mgr. Klára Bazalová.

Vstupenky občanské v ceně 1250,- Kč a studentské v ceně 750,- Kč lze zakoupit prostřednictvím webových stránek plesu www.ples.law.muni.cz. Cena obou typů vstupenek zahrnuje raut.

Zaplacené vstupenky je možné vyzvednout od konce ledna do pátku 28. února 2020 denně od 9.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod. na Právnické fakultě MU, Veveří 70 v kanceláři č. S189 u paní Kateřiny Jaškové, tel. 549 496 408.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 4. díl – pro pokročilé
05.02.2020 - 05.02.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 17.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 4. díl – pro pokročilé

Naše první tři díly Pracovního práva pěkně po pořádku se stále těší Vaší velké oblibě, a proto jsme se rozhodli vytvořit bonusový čtvrtý díl „pro pokročilé“.

V tomto díle se společně zaměříme na téma peněz – odměňování mzdou, průměrný výdělek a cestovní náhrady v soukromé sféře – a na pokročilejší, avšak zajímavá témata vysílání zaměstnanců a přechod práv a povinností. 

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl
25.02.2020 - 25.02.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 17.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl

V rámci školení určeného výlučně absolventům prvního dílu se zaměříme na témata, kterých se personalisté často obávají jako je pracovnělékařská péče, principy odpovědnosti či zvýšení a prohloubení kvalifikace. Pozornost zaměříme také na správné ukončení pracovního poměru. 

Pořadatelé

Jak správně nastavit agenturní zaměstnávání
03.03.2020 - 03.03.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Jak správně nastavit agenturní zaměstnávání

Nakolik je agenturní zaměstnávání pružným prostředkem k doplnění zaměstnanců, natolik je jeho současná právní úprava strohá, nedostatečná a potřebám praxe zcela nevyhovující. Naše školení Vám poslouží jako komplexní průvodce celou problematikou. 

Pořadatelé

Jednatel nebo zaměstnance? Souběhy funkcí, smlouvy o výkonu funkce a odměňování orgánů obchodních korporací
10.03.2020 - 10.03.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Jednatel nebo zaměstnance? Souběhy funkcí, smlouvy o výkonu funkce a odměňování orgánů obchodních korporací

Cílem semináře je prakticky a na příkladech shrnout právní úpravu smluv o výkonu funkce, aktuální a neustále se proměňující soudní praxi v této oblasti, zodpovědět otázky týkající se odměňování statutárních orgánů a naučit Vás, na co se zaměřit při vyjednávání a uzavírání smluv s členy statutárních orgánů obchodních společností.

Pořadatelé

Diskriminace a šikana na pracovišti - vyšetřovací postupy pohledem práva
12.03.2020 - 12.03.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Diskriminace a šikana na pracovišti - vyšetřovací postupy pohledem práva

Diskriminace i nerovné zacházení mají celou řadu podob a v praxi jdou často ruku v ruce s pojmy jako obtěžování, bossing nebo mobbing.

Pořadatelé

Škodlivé vlivy civilizace na pracovišti – alkohol, drogy, internet a sociální sítě
24.03.2020 - 24.03.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Škodlivé vlivy civilizace na pracovišti – alkohol, drogy, internet a sociální sítě

Zaměstnanci jsou často sváděni různými vlivy, kvůli nimž nekonají řádně svoji práci.

Tradičně jde o alkohol, kuřácké „přestávky“ během pracovní doby i užívání drog (např. marihuany či amfetaminu) anebo léků. Zcela novým fenoménem se stává internet a sociální sítě, kam se přesouvají urážky a spory a kde si zaměstnanci rádi „uleví“, když jsou v práci nespokojení či naštvaní. Na semináři se dozvíte, kdy je možné zaměstnancům jednotlivé škodlivé vlivy zakázat i jak můžete dodržování tohoto zákazu kontrolovat a postihovat.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)
31.03.2020 - 31.03.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 15.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení.

Naši lektoři s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích seminářů. Žádná nová teorie nebo přednáška a pasivní poslech – pouze praktická cvičení a řešení Vašich pracovněprávních problémů – sami si určíte, co potřebujete důkladněji probrat!

Pořadatelé

Vedoucí zaměstnanci – co všechno byste měli znát o postavení o povinnostech vedoucích zaměstnanců
07.04.2020 - 07.04.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Vedoucí zaměstnanci – co všechno byste měli znát o postavení o povinnostech vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci vytvářejí spojnici mezi řadovými zaměstnanci a vyšším managementem. Díky svému postavení mají často velice dobrý přehled ohledně dění na pracovišti. Nejen z tohoto důvodu obsahuje zákoník práce celou řadu odchylek ve vztahu k práci vedoucích zaměstnanců.

Orientujete se v úpravě pracovního poměru vedoucích zaměstnanců – víte, jaké jsou jejich povinnosti, jak se liší od běžného zaměstnance? 

Pořadatelé

Zaměstnávání cizinců v ČR
28.04.2020 - 28.04.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Zaměstnávání cizinců v ČR

Představíme vám jednotlivá povolení, která si musíte opatřit. Vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné zvolit postup jiný.

Shrneme povinnosti, které na vás, jakožto zaměstnavatele cizinců čekají. Zároveň upozorníme na rizika sankcí, které hrozí v případě, když povinnosti nebudou dodržovány. V neposlední řadě si představíme speciální projekty organizované napříč jednotlivými ministerstvy, které mohou některým zaměstnavatelům získávání potřebných povolení zjednodušit (zejména program Ukrajina). 

Pořadatelé

X. ročník Odborného kongresu Právní prostor 2020
28.04.2020 - 29.04.2020 Kongres hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278

X. ročník Odborného kongresu Právní prostor 2020

Právní informační systém CODEXIS pořádá již 10. ročník prestižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR 2019.

Program kongresu bude rozdělen do dvou dnů, jednotlivé dny budou rozděleny do tematických bloků.

Moderátorem letošního ročníku kongresu bude stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 4. díl – pro pokročilé
12.05.2020 - 12.05.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 17.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 4. díl – pro pokročilé

Naše první tři díly Pracovního práva pěkně po pořádku se stále těší Vaší velké oblibě, a proto jsme se rozhodli vytvořit bonusový čtvrtý díl „pro pokročilé“.

V tomto díle se společně zaměříme na téma peněz – odměňování mzdou, průměrný výdělek a cestovní náhrady v soukromé sféře – a na pokročilejší, avšak zajímavá témata vysílání zaměstnanců a přechod práv a povinností. 

Pořadatelé

Pracovnělékařské služby aktuálně a prakticky
21.05.2020 - 21.05.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovnělékařské služby aktuálně a prakticky

Na tomto školení se budeme věnovat zdraví zaměstnanců – a to skutečně důkladně! Na podzim roku 2017 došlo v oblasti pracovnělékařských služeb k velkým změnám, které se postupně projevují v praxi.

Pořadatelé

Pracovní doba v problémech a chybách z praxe (kulatý stůl)
04.06.2020 - 04.06.2020 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovní doba v problémech a chybách z praxe (kulatý stůl)

Každý, kdo se již setkal problematikou pracovní doby a jejím rozvržení, ví, že se jedná o velice zapeklitou a spletitou problematiku s mnoha nástrahami. V praxi se pak používají termíny a postupy, které se v zákoníku práce nikde nevyskytují. Co je tedy správně a jak postupovat? 

Pořadatelé

Nejčtenější články