Menu

Akce

Akciová společnost po rekodifikaci

Akce22.05.2016
22.05.2016

Nové civilní právo výrazně změnilo právní úpravu akciové společnosti. Akcionářům přiznalo více prostoru pro autonomní úpravu ve stanovách a otevřelo dosud netušené možnosti v oblasti akcionářských práv, ale také organizace a majetkové struktury společnosti. S tím ovšem vzrostlo riziko zásahů do práv

Nové civilní právo výrazně změnilo právní úpravu akciové společnosti. Akcionářům přiznalo více prostoru pro autonomní úpravu ve stanovách a otevřelo dosud netušené možnosti v oblasti akcionářských práv, ale také organizace a majetkové struktury společnosti. S tím ovšem vzrostlo riziko zásahů do práv zvláště menšinových akcionářů či třetích osob, jako např. potenciálních nabyvatelů akcií, věřitelů, kteří přijímají akcie do zástavy, atd. Změnil se také okruh povinných náležitostí stanov, popřípadě ustanovení, které je třeba do stanov doplnit, hodlá-li společnost zachovat rozdělení působnosti mezi jednotlivé orgány, jež garantovala dřívější právní úprava.Nové jsou možnosti i omezení v oblasti distribuce zisku a jiných vlastních zdrojů, významně se změnila pravidla pro svolání valné hromady, její průběh, vyslovení neplatnosti usnesení na ní přijatých atd.

Cílem čtyřdenního semináře je podrobně provést jeho účastníky novinkami, jež by neměly uniknout jejich pozornosti, představit výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, zmapovat dostupná stanoviska k nim a nastínit možná řešení.

Lektoři JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. a JUDr. Petr Šuk zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva, první zkušenosti s rozhodovací praxí i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferují rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější právní úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Odborný program semináře:

  • nové rejstříkové právo
  • založení, vznik, stanovy společnosti
  • změny v úpravě jednání za společnost
  • změny v postavení člena orgánu
  • nové koncernové právo
  • změny týkající se akcií / zatímních listů
  • obec coby akcionář
  • změny týkající se vnitřní struktury společnosti
  • změny týkající se majetkové a finanční struktury společnosti
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři