Přednáška na téma Odpovědnost politika za škodu
21.06.2018 - 21.06.2018 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost č. 214, od 17:30 hod.

Přednáška na téma Odpovědnost politika za škodu

Provokativní téma navozuje předně otázku, zda tento institut existuje a zda ho lze uskutečnit, a to vedle politické odpovědnosti, prostřednictvím nástrojů právní ochrany dotčených osob. Přednáška se proto bude zabývat otázkou protiprávnosti a přičítání škody a dalšími prvky odpovědnostního vztahu. Vychází se i z určité paralely v cizích právních řádech a hledá se pozitivněprávní řešení.

Pořadatelé

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
12.09.2018 - 12.09.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti

Výklad se soustředí na problematiku kontraktačního procesu z hlediska nového občanského zákoníku. Ten přinesl řadu liberálních pravidel, které mohou strany při uzavírání smluv využít, mohou však znamenat i pasti, do nichž se lze snadno chytit.

Lektoři upozorní na zásadní změny, ukáží, jak se lze pastím vyhnout, ukáží, co je dobré ve smlouvě ujednat, aby si strana vylepšila svoji smluvní pozici.

Pořadatelé

Aktuální problémy exekučního řízení
20.09.2018 - 20.09.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 14.30 hod.

Aktuální problémy exekučního řízení

Přednáška bude zaměřena zejména na aktuální problémy praxe spojené s aplikací četných novel exekučního řádu i občanského soudního řádu. Diskutovány budou i změny exekučního řízení v souvislosti s novou úpravou soukromého práva a změnami v insolvenčním řízení.

Podrobně budou probrány nejenom dopady změn do exekučního řízení, ale i časová působnost jednotlivých novel exekučního práva.

Pořadatelé

Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
26.09.2018 - 26.09.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla

Výklad se soustředí na představení zástavního práva jako hlavního prostředku zajištění věřitelovy pohledávky. Zdůrazněny jsou změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Pořadatelé