Celostátní konference GDPR – ochrana osobních údajů – upřesněné informace
23.01.2018 - 23.01.2018 Praha - Hotel Occidental (Barceló), 9.00 - 16.00 hod.

Celostátní konference GDPR – ochrana osobních údajů – upřesněné informace

Společnost Seminaria pořádá v úterý, 23. 1. 2018 v Praze již čtvrté aktualizované vydání konference GDPR – ochrana osobních údajů – upřesněné informace. Konference seznámí účastníky s obsahem nařízení s řadou upřesňujících aktualit a nabídne kvalifikovaný pohled na to, jaká opatření a v jakých oblastech je nutné realizovat. Na konferenci mimo jiné vystoupí Eva Škorničková, členka pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k problematice GDPR, nebo Michal Nulíček, partner AK Rowan Legal a certifikovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pořadatelé

Nebojme se inspekce práce! Seznamte se s legislativními změnami, které přinesl rok 2017
29.01.2018 - 29.01.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Nebojme se inspekce práce! Seznamte se s legislativními změnami, které přinesl rok 2017

U mnoha zaměstnavatelů vzbuzuje kontrola ze strany inspekce práce obavy – ruku do ohně by za znalost a dodržování všech pracovněprávních a bezpečnostních předpisů dal i málokterý personalista, který je touto činností pověřen. Čeho se zaměstnavatelé bojí nejvíce a na co se naopak zaměřují inspektoři? A jaká je pravděpodobnost, že inspektoři práce zazvoní právě u vašich vstupních dveří? Jaké aktuální legislativní změny v této oblasti přinesl rok 2017 a jak jsou ustanovení přestupkového zákona aplikovány v praxi? Na tyto i spoustu dalších otázek odpoví v rámci prakticky laděného školení osoba v tomto směru nejpovolanější - Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj.

Pořadatelé

Co a jak (ne)lze upravit ve stanovách akciové společnosti (aneb dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti)
29.01.2018 - 29.01.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16. 30 hod.

Co a jak (ne)lze upravit ve stanovách akciové společnosti (aneb dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti)

Cílem semináře je pokusit se definovat v obecné poloze klíč pro rozlišení kogentních a dispozitivních pravidel zákonné úpravy akciové společnosti, a následně podle něj určit, jaké oblasti si akcionáři mohou (či nemohou) upravit ve stanovách odlišně od zákona či nad jeho rámec, a jak (jakým způsobem) tak mohou učinit.

Seminář je určen jak pro management akciových společností a jejich akcionáře, tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se touto problematikou zabývají.

Pořadatelé

Nový registr smluv v praxi – vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
30.01.2018 - 30.01.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 14. 30 hod.

Nový registr smluv v praxi – vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela

Seminář se věnuje výkladu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) se zaměřením na zkušenosti a nejzávažnější problémy při jeho aplikaci v praxi povinných subjektů i jejich smluvních stran.

Lektor: Mgr. František Korbel, Ph.D.

Pořadatelé

Slovensko-české pracovní právo aneb co by vám nemělo uniknout, pokud řídíte zaměstnance v těchto dvou zemích
01.02.2018 - 01.02.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 10.00 - 17.00 hod.

Slovensko-české pracovní právo aneb co by vám nemělo uniknout, pokud řídíte zaměstnance v těchto dvou zemích

Působí Vaše společnosti i na Slovensku? Pak tu máme školení právě pro Vás, se kterým již tradičně přicházíme z kraje roku, abyste se mohli připravit na pracovněprávní novinky u našich sousedů.  A v roce 2018 jich nebude málo. Největší výhodou školení je, že na něm budou přítomni zkušení advokáti z obou států – Michal Peškar za ČR a Dušan Nitschneider za SR. Jednotlivé oblasti (vznik, skončení pracovního poměru nebo překážky v práci atd.) proto budou probírány paralelně tak, aby byly okamžitě patrné podobnosti anebo naopak odlišnosti. Každá oblast bude posouzena z pohledu obou států.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl
13.02.2018 - 13.02.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 17.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl

V rámci školení určeného výlučně absolventům prvního dílu Pracovního práva pěkně popořádku se zkušení lektoři Nataša Randlová a Michal Peškar zaměří na složitější témata, jichž se personalisté často obávají. Vysvětlí principy odpovědnosti zaměstnanců i zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a rozeberou mezi personalisty ne příliš oblíbenou problematiku přechodu práv a povinností. Praktické zkušenosti obou přednášejících spolu s dostatečným prostorem pro dotazy i diskuzi k tématu zaručují formát školení, ze kterého si odnesete cenné znalosti.

Pořadatelé

Firemní auta - radost, nebo starost?
14.02.2018 - 14.02.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Firemní auta - radost, nebo starost?

V rámci školení se nejdříve zaměříme na možnosti, jaké má zaměstnavatel, když chce umožnit zaměstnancům jezdit na pracovní cesty automobilem. Nemusí totiž kvůli tomu nutně pořizovat služební vůz – může mu umožnit, aby pro služební účely používal svůj soukromý automobil. Jenže pak vzniká otázka, jak takovou situaci právně ukotvit – nejsou s ní spojena velká rizika?

Budeme se také věnovat nastavení dokumentace, která je pro provoz služebních automobilů nezbytná – ať již se jedná o vnitřní předpis, nebo o dohodu o užívání služebních automobilů.

Tím, že automobil poskytnete zaměstnanci k soukromým účelům, mu navíc vznikne majetkový prospěch – a tak se musíte vypořádat i s otázkou daňovou. A co v případě, když dojde k havárii vozidla? Jak to bude s odpovědností zaměstnance vůči třetím osobám, nebo naopak společnosti vůči zaměstnanci?

Pořadatelé

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích
20.02.2018 - 20.02.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích

V polovině roku 2018 má dojít k velkým změnám v oblasti ochrany osobních údajů, protože vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, které sjednotí pravidla této ochrany v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn. Jednou ze zásadních novinek je data audit. Prostřednictvím našeho semináře se seznámíte s jeho praktickou podobou, a to se zaměřením na oblast zpracování osobních údajů v personálních vztazích. Dozvíte se zároveň, jakým způsobem vyhodnocovat zjištěné údaje, resp. rizika při zpracování osobních údajů – a jak na tomto základě upravit přístup ke zpracovávaným osobním údajům, a to nejen ve vztahu k informacím / souhlasům o zpracování osobních údajů, ale také z pohledu nastavení zabezpečení. Pozornost věnujeme také institutu „pověřence pro ochranu osobních údajů – data protection officer“, protože řada firem bude povinna zřídit tuto pozici.

Pořadatelé

Odměňování statutárních orgánů – prakticky a na příkladech
27.02.2018 - 27.02.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.30 hod.

Odměňování statutárních orgánů – prakticky a na příkladech

Cílem semináře je prakticky a na příkladech shrnout právní úpravu smluv o výkonu funkce, aktuální a neustále se proměňující soudní praxi v této oblasti, zodpovědět otázky týkající se odměňování statutárních orgánů a naučit Vás, na co se musíte zaměřit při vyjednávání a uzavírání smluv s členy statutárních orgánů obchodních společností.

Dozvíte se také, jaké se v současnosti vyskytují názory na (ne)možnost souběhu funkcí, které z nich převládají, koho ve vaší společnosti se „zakázaný“ souběh funkcí může týkat a jaké s sebou nese následky a rizika. Podrobně se budeme zabývat rozlišnostmi mezi pracovním poměrem a vztahem statutárního orgánu a společnost. Vysvětlíme Vám, se jak nejlépe připravit a zpracovat smlouvy o výkonu funkce, aby vyhovovaly právním předpisům a současně byly přijatelné pro společnost i členy statuárních orgánů.

Podstatnou částí školení bude samozřejmě jako vždy diskuse, kde zodpovíme dotazy, a společně se zamyslíme nad efektivním řešením konkrétní situace.

Pořadatelé