České právo a informační technologie 2022

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá XIV. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice.

Konference České právo a informační technologie proběhne ve dnech 15. – 16. září 2022 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity a bude rozdělena na plenární panelovou diskusi a jednání v odborných sekcích. V závislosti na vývoji epidemické situace je možný přesun konference na platformu MS Teams.

Konference je přístupná všem zájemcům, účastnický poplatek je 1590,- Kč – pokrývá účast na odborném programu, občerstvení během konference a konferenční večeři.

Studenti VŠ se mohou odborného programu zúčastnit bezplatně po předchozí registraci prostřednictvím registračního systému. Studentská registrace nezahrnuje konferenční večeři.

Rozšířený abstrakt v rozsahu 1-2 stran obsahující strukturu příspěvku, výzkumnou otázku a zásadní myšlenky, které budou v prezentaci představeny, posílejte do 31. 7. 2022 na adresu cpit@law.muni.cz. O přijetí příspěvku k prezentaci bude rozhodnuto do 15. 8. 2022.

Písemná vyhotovení příspěvků jsou vítána k posouzení pro případnou publikaci v recenzovaném časopise Revue pro právo a technologie (bližší info na https://journals.muni.cz/revue).

Více informací naleznete zde: https://cpit.law.muni.cz/content/cs/

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články