Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
12.09.2018 - 12.09.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti

Výklad se soustředí na problematiku kontraktačního procesu z hlediska nového občanského zákoníku. Ten přinesl řadu liberálních pravidel, které mohou strany při uzavírání smluv využít, mohou však znamenat i pasti, do nichž se lze snadno chytit.

Lektoři upozorní na zásadní změny, ukáží, jak se lze pastím vyhnout, ukáží, co je dobré ve smlouvě ujednat, aby si strana vylepšila svoji smluvní pozici.

Pořadatelé

Zákon o střetu zájmů - aktuálně po novelizaci
19.09.2018 - 19.09.2018 Praha, Hotel Occidental (Barceló)****

Zákon o střetu zájmů - aktuálně po novelizaci

Novela zákona o střetu zájmů původně přiostřila povinnost zveřejňovat majetkové poměry veřejných funkcionářů.

V těchto „změnách změn“ už není jednoduché se orientovat. Seznámíme vás s jádrem samotného zákona a zejména s aktuálními nároky, které na veřejné funkcionáře dopadají či po nastoupení do funkce dopadnou.

Pořadatelé

Aktuální problémy exekučního řízení
20.09.2018 - 20.09.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 14.30 hod.

Aktuální problémy exekučního řízení

Přednáška bude zaměřena zejména na aktuální problémy praxe spojené s aplikací četných novel exekučního řádu i občanského soudního řádu. Diskutovány budou i změny exekučního řízení v souvislosti s novou úpravou soukromého práva a změnami v insolvenčním řízení.

Podrobně budou probrány nejenom dopady změn do exekučního řízení, ale i časová působnost jednotlivých novel exekučního práva.

Pořadatelé

Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
26.09.2018 - 26.09.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla

Výklad se soustředí na představení zástavního práva jako hlavního prostředku zajištění věřitelovy pohledávky. Zdůrazněny jsou změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Pořadatelé