Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek k aktuálním otázkám insolvenčního řízení
20.09.2017 - 20.09.2017 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha 8 - Libeň, 182 00, 9.00 - 13.00 hod.

Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek k aktuálním otázkám insolvenčního řízení

Uznávaný soudce Krajského soudu v Praze, Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, zahájí naši podzimní sezónu Seminářů s odborníky a promluví na připravovaném semináři v Praze. Seminář bude zaměřen na aktuální otázky insolvenčního řízení, které vyvstaly po novele Insolvenčního zákona 64/2017 Sb. Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek bude čerpat podněty jak ze své soudní praxe, tak přímo z dotazů účastníků semináře.

Celodenní seminář proběhne 20. září 2017 v Praze. Přihlaste se již nyní a získejte akreditaci za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé

Národní konference: České právo a informační technologie
21.09.2017 - 22.09.2017 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno

Národní konference: České právo a informační technologie

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na již devátý ročník národní konference věnované právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice. Konference bude rozdělena na plenární panelovou diskuzi na téma Kybernetická obrana a jednání v pěti odborných sekcích, které se budou věnovat ochraně osobních údajů, elektronickým důkazům, vyvažování práv a zájmů v autorském právu, právní informatice a výzkumným datům.

Pořadatelé

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích
25.09.2017 - 25.09.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích

V polovině roku 2018 vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které sjednotí pravidla této ochrany v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn. Cílem našeho semináře proto bude seznámit se s tím, jak by měl vypadat „data audit“, a to se zaměřením na oblast zpracování osobních údajů v personálních vztazích. Dozvíte se také, jakým způsobem vyhodnocovat rizika při zpracování osobních údajů – a jak na tomto základě upravit přístup ke zpracovávaným osobním údajům, a to nejen ve vztahu k informacím / souhlasům o zpracování osobních údajů, ale také z pohledu nastavení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 1. díl
26.09.2017 - 26.09.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 16.30 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 1. díl

Potřebujete si osvěžit Vaše znalosti pracovního práva? Právě pro Vás je určen celodenní seminář, kterým Vás provede ikona této disciplíny Nataša Randlová. Začneme vznikem pracovního poměru, probereme jeho náležitosti, obsah a změny. Zaměříme na problematiku ukončování pracovního poměru a dovolenou. Novinkou pro rok 2017 je zadání vypracování praktického případu na doma, které v následujícím 2. dílu semináře společně projdeme.

Pořadatelé

Zaměstnávání cizinců - aktuálně program Ukrajina
03.10.2017 - 03.10.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Zaměstnávání cizinců - aktuálně program Ukrajina

Náš seminář si klade za cíl shrnout základní aspekty práce cizinců, abyste získali základní přehled v oblasti, nebo si potvrdili své dosavadní znalosti. Představíme vám jednotlivá povolení a vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné zvolit postup jiný. Shrneme povinnosti, které na vás, jakožto zaměstnavatele cizinců, klade zákon a zároveň upozorníme na rizika sankcí. V neposlední řadě si představíme speciální projekty organizované napříč jednotlivými ministerstvy, které mohou některým zaměstnavatelům získávání potřebných povolení zjednodušit (zejména aktuální program Ukrajina).

Pořadatelé

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích
04.10.2017 - 04.10.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích

V polovině roku 2018 vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které sjednotí pravidla této ochrany v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn. Cílem našeho semináře proto bude seznámit se s tím, jak by měl vypadat „data audit“, a to se zaměřením na oblast zpracování osobních údajů v personálních vztazích. Dozvíte se také, jakým způsobem vyhodnocovat rizika při zpracování osobních údajů – a jak na tomto základě upravit přístup ke zpracovávaným osobním údajům, a to nejen ve vztahu k informacím / souhlasům o zpracování osobních údajů, ale také z pohledu nastavení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

Pořadatelé

Srovnání soudní praxe a judikatury s JUDr. Ivanou Waltrovou a Mgr. Martinem Liškou
04.10.2017 - 04.10.2017 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha 8 - Libeň, 182 00, 9.00 - 16.00 hod.

Srovnání soudní praxe a judikatury s JUDr. Ivanou Waltrovou a Mgr. Martinem Liškou

Již tradičně proběhne v Praze seminář s JUDr. Ivanou Waltrovou, předsedkyní senátu Vrchního soudu v Olomouci, a Mgr. Martinem Liškou, soudcem Vrchního soudu v Praze. Na semináři proběhne srovnání soudní praxe a judikatury právě Vrchního soudu v Olomouci a Vrchního soudu v Praze. JUDr. Ivana Waltrová a Mgr. Martin Liška na semináři pohovoří o tom, v čem se praxe vrchních soudů liší a v kterých případech naopak postupují obě instituce stejně.

Celodenní seminář proběhne 4. října v Praze. Přihlaste se již nyní a využijte možnosti zúčastnit se semináře za sníženou akční cenu.

Pořadatelé

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva – druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
09.10.2017 - 09.10.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16. 00 hod.

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva – druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Obsahem přednášky budou následující témata:

  • Členění pohledávek v českém úpadkovém právu.
  • Možnost vedení nalézacích sporů a exekučních řízení ohledně pohledávek věřitelů proti dlužníku v průběhu insolvenčního řízení.
  • Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení. Jiné pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují.
  • Pohledávky, které se neuplatňují přihláškou.
  • Pohledávky, které se uplatňují přihláškou.
  • Přihláška pohledávky. 
  • Popěrné právo
  • Přezkum pohledávek
  • Odporové spory

Lektor: JUDr. Zdeněk Krčmář

Pořadatelé

Fashion Law Conference - Modeling Insight
12.10.2017 - 12.10.2017 VNITROBLOCK, Tusarova 791/31, 17000 Praha, 9.00 - 12.00 hod.

Fashion Law Conference - Modeling Insight

Druhý ročník odborné konference FASHION LAW CONFERENCE s názvem „Modeling Insight“ je určen zejména začínajícím modelkám a jejich rodičům, ale také právníkům, kteří se s touto problematikou v praxi setkávají nebo je zajímá. Konference vysvětlí vztah modelky s modelingovou agenturou i ujednání, která by měla smlouva o spolupráci obsahovat. Dále se zaměří na specifika fungování tohoto průmyslu a představení vznikajících iniciativ dohlížejících na dodržování etických pravidel.

Vstup zdarma po předchozí registraci.

Pořadatelé

Dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti aneb co a jak (ne)lze upravit ve stanovách
16.10.2017 - 16.10.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16. 30 hod.

Dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti aneb co a jak (ne)lze upravit ve stanovách

Cílem semináře je pokusit se definovat v obecné poloze klíč pro rozlišení kogentních a dispozitivních pravidel zákonné úpravy akciové společnosti, a následně podle něj určit, jaké oblasti si akcionáři mohou (či nemohou) upravit ve stanovách odlišně od zákona či nad jeho rámec, a jak (jakým způsobem) tak mohou učinit.

Seminář je určen jak pro management akciových společností a jejich akcionáře, tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se touto problematikou zabývají.

Lektoři: Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Petr Šuk

Pořadatelé

Jak uzavírat smlouvy s jednateli a členy představenstva dozorčích rad – prakticky a na příkladech
18.10.2017 - 18.10.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.30 hod.

Jak uzavírat smlouvy s jednateli a členy představenstva dozorčích rad – prakticky a na příkladech

Víte, jaký vztah má mít společnost se svými jednateli a členy představenstev a zda mohou být tyto osoby ve společnosti zaměstnány? Teorie je jedna věc, praxe druhá. Právě na praktickou stránku bude zaměřen seminář, kde Vás naučíme, jakým způsobem uzavírat a také měnit smlouvy s členy statutárních orgánů, zejména tedy s jednateli, členy představenstva a členy dozorčích rad. Stranou samozřejmě nezůstane souběh funkcí. Dozvíte se, koho ve vaší společnosti se „zakázaný“ souběh funkcí může týkat a jaké s sebou nese následky a rizika. Poradíme vám, jaké nejbezpečnější řešení v případě souběhu funkcí zvolit.

Pořadatelé

Pracovnělékařské služby po novele - aktuálně a prakticky
19.10.2017 - 19.10.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovnělékařské služby po novele - aktuálně a prakticky

Na tomto školení se budeme věnovat zdraví zaměstnanců – a to skutečně důkladně! Na podzim čekají personalisty v oblasti pracovnělékařských služeb velké změny, protože v listopadu vstoupí v účinnost novela zákona o specifických zdravotních službách. Novinky, které tato novela zavádí do personální praxe, podrobně rozebereme. Seznámíme Vás i s návrhem prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, která je v připomínkovém řízení.

Pořadatelé

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou v Brně
19.10.2017 - 19.10.2017 Grandhotel Brno, Benešova 18-20, 657 83 Brno, 9.00 - 13.00

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou v Brně

Další připravovaný seminář se uskuteční v Brně s JUDr. Jolanou Maršíkovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Hradci Králové. Seminář bude zaměřen na téma přezkumu pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením po novele Insolvenčního zákona. JUDr. Jolana Maršíková se na semináři zaměří nejen na teoretickou stránku problematiky, ale i na praktické postupy insolvenčních správců.

Seminář proběhne v Brně 19. října. Přihlaste se již nyní a využijte možnosti zúčastnit se semináře za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé

Zajištění a utvrzení dluhu
23.10.2017 - 23.10.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16. 30 hod.

Zajištění a utvrzení dluhu

Cílem semináře je probrat novou úpravu vybraných (kvazi)zajišťovacích a utvrzovacích nástrojů, závazkového i věcněprávního charakteru, a provést účastníky jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva, první zkušenosti s rozhodovací praxí i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení. Stranou pozornosti nezůstanou významná soudní rozhodnutí z poslední doby, ať již se pojí k novému právu, nebo ještě k úpravě dřívější, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Pořadatelé

Odborové organizace – co všechno musí personalista vědět o každodenním soužití se zástupcem zaměstnanců
03.11.2017 - 03.11.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Odborové organizace – co všechno musí personalista vědět o každodenním soužití se zástupcem zaměstnanců

I zkušení personalisté ze společností, kde odbory působí již dlouho, si přitom nejsou vždy jistí, jaké jsou práva a povinnosti odborové organizace a jak správně postupovat při kolektivním vyjednávání. V rámci školení se proto zaměříme na nejčastější nejasnosti, problémy a otázky, které vyvstávají při „soužití“ zaměstnavatele a odborové organizace, a to praktickou formou s řadou příkladů a za použití výstupů z judikatury. Samozřejmě se dostane také na aktuální dotazy účastníků.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl
07.11.2017 - 07.11.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 16.30 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl

V rámci školení určeného výlučně absolventům prvního dílu Pracovního práva pěkně popořádku se zkušení lektoři Nataša Randlová a Michal Peškar zaměří na složitější témata, jichž se personalisté často obávají. Vysvětlí principy odpovědnosti zaměstnanců i zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a rozeberou mezi personalisty ne příliš oblíbenou problematiku přechodu práv a povinností. Praktické zkušenosti přednášejících spolu s dostatečným prostorem pro dotazy i diskuzi k tématu zaručují formát školení, ze kterého si odnesete cenné znalosti.

Pořadatelé

Odborná konference Právo ve veřejné správě 2017
07.11.2017 - 07.11.2017 Hotel BOBYCENTRUM, Brno, 8.30 - 16.00 hod

Odborná konference Právo ve veřejné správě 2017

VI. ročník konference i letos navazuje na již tradiční odborný kongres Právní prostor, který letos navštívilo téměř 200 účastníků. Jednodenní konferencí zaměřenou na aktuální témata z oblasti práva ve veřejné správě provází Mgr. et Mgr. Michal Vávra a její program bude rozdělen do 5 tematických bloků (Problematika GDPR. Trestní odpovědnost zastupitelů - externí posudky, Registr smluv, Zadání veřejných zakázek na kvalitu, Aplikační problémy v závazkovém právu).

Členové ČAK a zaměstnanci státní správy a samosprávy se na konferenci mohou registrovat za zvýhodněnou cenu.

Pořadatelé

Seminář Novela insolvenčního zákona v Praze
14.11.2017 - 14.11.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 190 00, 9.00 - 16.00

Seminář Novela insolvenčního zákona v Praze

I na podzim se v Praze uskuteční seminář k aktuální Novele insolvenčního zákona, která vešla v platnost 1. července letošního roku. Jako mluvčí na semináři vystoupí JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory, předseda odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, a Mgr. David Jakub Hošek, zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR.

Celodenní seminář se uskuteční 14. listopadu v Praze. Přihlaste se již nyní a získejte akreditaci za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou v Praze
22.11.2017 - 22.11.2017 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha 8 - Libeň, 182 00, 9.00 - 13.00 hod.

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou v Praze

Další připravovaný seminář v Praze proběhne s JUDr. Jolanou Maršíkovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Hradci Králové. Seminář bude zaměřen na téma přezkumu pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením po novele Insolvenčního zákona. JUDr. Jolana Maršíková se na semináři zaměří nejen na teoretickou stránku problematiky, ale i na praktické postupy insolvenčních správců.

Seminář proběhne v Praze 22. listopadu. Přihlaste se již nyní a využijte možnosti zúčastnit se semináře za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé

Seminář Novela insolvenčního zákona v Brně
28.11.2017 - 28.11.2017 Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno, 602 00, 9.00 - 16.00 hod.

Seminář Novela insolvenčního zákona v Brně

I na podzim se v Brně uskuteční seminář k aktuální Novele insolvenčního zákona, která vešla v platnost 1. července letošního roku. Jako mluvčí na semináři vystoupí JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory, předseda odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, a Mgr. David Jakub Hošek, zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR.

Celodenní seminář se uskuteční 28. listopadu v Brně. Přihlaste se již nyní a získejte akreditaci za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé

Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem
07.12.2017 - 07.12.2017 Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem, 400 01, 9.00 - 16.00

Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem

V Ústí nad Labem se uskuteční seminář s místopředsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, JUDr. Jaroslavou Mištovou, a se soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem, Mgr. Jáchymem Oswaldem. Oba na semináři promluví na téma rozhodovací činnosti jejich Krajského soudu po novele Insolvenčního zákona. Rovněž se budou věnovat dotazům a podnětům od účastníků semináře.

Celodenní seminář se bude konat 7. prosince v Ústí nad Labem. Přihlaste se již nyní a získejte možnost zúčastnit se semináře za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé