Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
28.05.2018 - 28.05.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16.30 hod.

Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka

Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky právní úpravou změn v osobě věřitele nebo dlužníka závazku. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy, první zkušenosti s rozhodovací praxí i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel. 

Lektor: JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

Pořadatelé

Konference NIMBY efekt - investor, město, občané
29.05.2018 - 29.05.2018 Aula Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1

Konference NIMBY efekt - investor, město, občané

Co může investor udělat pro to, aby jeho stavební záměr nevzbudil protesty veřejnosti? Jakou roli má hrát obec při umísťování investičního záměru do svého území?

Na konferenci zazní příklady dobré i špatné praxe z komunikace mezi developery, obcí a veřejností při plánování stavebního záměru. Druhý den navazuje praktický seminář na téma Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi.

Pořadatelé

Správa a ochrana majetku (O Vašich penězích, Vaší rodině a Vaší budoucnosti)
29.05.2018 - 29.05.2018 Kocián Šolc Balaštík, Jungmannova 24, Praha 1, 9.00 - 13.00 hod.

Správa a ochrana majetku (O Vašich penězích, Vaší rodině a Vaší budoucnosti)

Správa majetku, včetně otázek jeho mezigeneračního předání, a jeho ochrana (tzv. Estate Planning a Asset Protection) patří v oblastech rozvinutých tržních ekonomik k etablovaným disciplínám právních, ekonomických a daňových poradenských služeb. Jak s ohledem na vzrůstající zájem o tuto oblast, tak i v reakci na nepřesné či zavádějící informace s nimiž se lze setkat ve veřejných zdrojích, rozhodli jsme se věnovat této problematice ve specializovaném semináři.

Přednášející: Vlastimil PiheraHelena Navrátilová

Pořadatelé

Celostátní konference Aktualizace územního plánu obce
29.05.2018 - 29.05.2018 Praha - Hotel Occidental (Barceló), 9.00 - 16.00 hod.

Celostátní konference Aktualizace územního plánu obce

Společnost Seminaria pořádá v úterý, 29. 5. 2018 v Praze celostátní konferenci na téma Aktualizace územního plánu obce.

Na odborné akci vystoupí ředitel odboru územního plánování Roman Vodný z Ministerstva pro místní rozvoj a zástupci advokátních kanceláří.

Pořadatelé

Seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi
30.05.2018 - 30.05.2018 Aula Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1

Seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi

Jak prakticky postupovat při umísťování developerských a investičních záměrů, kvůli nimž je nutno změnit územní plán obce? Co vše si musí pohlídat developer a jak může obec jeho záměr podpořit a přitom hájit zájem svých občanů a rozvoje obce? Jaká jsou rizika jednání obcí s developery a jsou developerské smlouvy vůbec legální?

Přijďte se o tom dozvědět víc na seminář, který proběhne ve středu 30. května 2018 v Praze.

Pořadatelé

Aktuální problémy exekučního řízení
04.06.2018 - 04.06.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 14.30 hod.

Aktuální problémy exekučního řízení

Přednáška bude zaměřena zejména na aktuální problémy praxe spojené s aplikací četných novel exekučního řádu i občanského soudního řádu. Diskutovány budou i změny exekučního řízení v souvislosti s novou úpravou soukromého práva a změnami v insolvenčním řízení.

Lektor: JUDr. Martina Kasíková

Pořadatelé

Uzavírání smluv se státem za účinnosti zákona o registru smluv
06.06.2018 - 06.06.2018 Kocián Šolc Balaštík, Jungmannova 24, Praha 1, 9.00 - 13.00 hod.

Uzavírání smluv se státem za účinnosti zákona o registru smluv

Uzavírání smluv se státem a státními organizacemi se značně zkomplikovalo účinností zákona o registru smluv. Situaci v mnohém nezlepšila ani nedávná novela tohoto zákona. Jakým způsobem se vyhnout hrozící neplatnosti smluv uzavíraných se státem a jakým dalším praktickým problémům je nutno v této souvislosti čelit, vás provedou lektoři v tomto semináři. Seminář bude zaměřený na změny zákona, které přinesla jeho nedávná novela, a výkladové otázky spojené s téměř tříletým fungováním zákona.

Přednášející: Václav Rovenský, Josef Kříž

Pořadatelé

Konference Insolvence 2018
08.06.2018 - 08.06.2018 Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9, 8.45 - 17.00 hod.

Konference Insolvence 2018

V letošním roce pro Vás připravujeme již 5. ročník Konference Insolvence, která se uskuteční 8. června 2018 v Praze v konferenčních prostorách hotelu Duo.

Konference insolvence je jedinečnou příležitostí ke sdílení informací z oblasti českého insolvenčního práva. Je určena všem insolvenčním správcům, advokátům a koncipientům, zástupcům znaleckých ústavů, odhadcům, dražebníkům a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Pořadatelé

Diskriminace a šikana na pracovišti – vyšetřovací postupy pohledem psychologie a práva
08.06.2018 - 08.06.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 15.00 hod.

Diskriminace a šikana na pracovišti – vyšetřovací postupy pohledem psychologie a práva

Počet zaměstnanců, kteří se v zaměstnání setkali s diskriminací nebo nerovným zacházením, neustále roste. Ať již jde o diskriminaci z důvodu věku, pohlaví nebo např. sexuální orientace nebo diskriminaci uchazeče o zaměstnání v rámci pracovního pohovoru, pro zaměstnavatele představuje nařčení z diskriminace ze strany zaměstnance závažný problém, nad kterým by neměl mávnout rukou.

V rámci školení představíme praktického průvodce modelovou situací, kdy na personální oddělení zaměstnavatele přijde zaměstnanec s tím, že je v práci šikanován. Krok po kroku projdeme všechna opatření, která by měl zaměstnavatel v danou chvíli přijmout, aby předešel soudní dohře a celou situaci napravil. Probereme nejčastější chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí, a upozorníme na veškerá rizika, která jim hrozí.

Právní vzhled do problematiky diskriminace na pracovišti přinese zkušená advokátka se specializací na pracovní právo Nataša Randlová. Pohledem psychologie vás provede psycholožka a konzultantka Ester Danelová.

Pořadatelé

XXVI. Konferenci Karlovarské právnické dny
14.06.2018 - 16.06.2018 Grandhotel Ambassador Národní Dům v Karlových Varech

XXVI. Konferenci Karlovarské právnické dny

XXVI. Konferenci Karlovarské právnické dny

ve dnech 14.6.2018 - 16.6.2018 v Grandhotelu Ambassador Národní Dům v Karlových Varech

pořádají Karlovarské právnické dny - společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z.s., Česká advokátní komora, Deutscher Anwaltverein e.V. a  Slovenská advokátska komora.