Obchodněprávní Moot Court Dvořák Hager & Partners
05.03.2018 - 28.03.2018 Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Oasis Florenc, Pobřežní 394/12, 186 00 Praha

Obchodněprávní Moot Court Dvořák Hager & Partners

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners vyhlásila 2. ročník soutěže „MOOT COURT DHP“. Přihlášky k účasti v soutěži je možné zasílat do 28.3.2018.

Těšíme se na Vaši účast.

Tým advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners

Pořadatelé

Sepisování návrhů na povolení oddlužení
20.03.2018 - 20.03.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha 8 - Libeň, 182 00, 9.00 - 13.00 hod.

Sepisování návrhů na povolení oddlužení

Seminář povede Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, který patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky.

Pořadatelé

Aktuální otázky věcných práv k nemovitostem
21.03.2018 - 21.03.2018 Kocián Šolc Balaštík, Jungmannova 24, Praha 1, 9.00 – 13.00 hod.

Aktuální otázky věcných práv k nemovitostem

Nové otázky. Nová úskalí. Právo týkající se nemovitostí je i po staletích vývoje dynamickým právním odvětvím. I díky nedávným legislativním změnám se stále objevují nové a nové otázky, které je nutné v souvislosti s nemovitostmi řešit. Stejně jako nová rizika, kterým je nutno čelit.

Seminář bude upozorňovat na aktuální problémy týkající se věcných práv, a to zejména ve vztahu k zákonnému předkupnímu právu u převodu spoluvlastnických podílů, které bylo znovu zavedeno po několikaleté odmlce.

Přednášející: Josef Kříž, Jakub Porod

Pořadatelé

Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného?
22.03.2018 - 22.03.2018 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost č. 401, od 17.30 h.

Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného?

Unijní směrnice upravující některá pravidla náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním zavedla do legislativy členských států nový prvek, a to vyvratitelnou domněnku vzniku škody. Ačkoli se jedná o silně diskutovanou a kontroverzní úpravu, při bližším pohledu na judikaturu některých členských států zjistíme, že aplikace obdobných institutů (a to nejen v oblasti kartelových škod) jim není zcela cizí. Konkrétně tento institut znamená, že v případě splnění předpokladů musí soud vycházet z toho, není-li protistranou prokázán opak, že nějaká škoda poškozenému vznikla a že je vyšší než nula. Příspěvek se zabývá ospravedlněním, obsahem, výhodami a nevýhodami tohoto institutu.

Přednášející: JUDr. Petra Pipková, Ph.D., LL.M.eur

Pořadatelé

    

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)
22.03.2018 - 22.03.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 15.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení – proto je určen výlučně pro absolventy obou předchozích seminářů. Advokátka Nataša Randlová s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ prakticky procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích seminářů.

Pořadatelé

Soukromoprávní otázky staveb
23.03.2018 - 23.03.2018 Praha 1, Na Florenci 15, Florentinum, recepce A, 9.00 - 13.00 hod.

Soukromoprávní otázky staveb
Specializovaný kurz zaměřený na vybrané soukromoprávní otázky výstavby, pozemků a staveb, které přinášejí problémy v praxi; od hlavních lektorů Akademie, spolutvůrců právní úpravy v OZ a spoluautorů komentáře pro developery, obce, kraje a všechny právníky přicházející do styku s nemovitostmi a výstavbou.
Přednášející: Tégl, Melzer, Hulmák (HAVEL & PARTNERS)

Pořadatelé

Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci
27.03.2018 - 27.03.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16. 30 hod.

Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci

Nový zákon o obchodních korporacích přinesl kromě jiného změněnou právní úpravu podnikatelských seskupení. Nová úprava změnila nejen koncepci, a to zejména koncernů a jejich jednotného řízení, ale také změnila řadu jednotlivostí. Nově se podnikatelská seskupení strukturují na ovlivnění – ovládání – koncern, přičemž jsou s nimi spojeny různé důsledky. Zákon také řeší důsledky negativního vlivu, zprávu o propojených osobách a právo exitu společníků. Seminář se tomuto všemu bude věnovat, a to na pozadí celkové koncepce obchodní korporace a nové úpravy právnické osoby podle NOZ. Zaměří se také na praktické otázky spojené s možným ručením ovládající osoby, se závazností nebo nezávazností koncernových pokynů či na pravidla pro vypracovávání zprávy o propojených osobách.

Pořadatelé

Veřejné zakázky a dotace
05.04.2018 - 05.04.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16. 00 hod.

Veřejné zakázky a dotace

Vysoce prakticky koncipovaný seminář se věnuje možnostem právní obrany zadavatelů veřejných zakázek proti krácení dotačních prostředků, z nichž byly hrazeny veřejné zakázky. Účastníkům budou detailně představeny všechny známé nástroje, jimiž je možno se bránit proti mnohdy svévolnému postupu dotačních orgánů při nevyplacení nebo odebrání dotačních prostředků z důvodů údajného porušení zákona o zadávání veřejných zakázek nebo dotačních pravidel (pravidel pro zadávání veřejných zakázek).

Pořadatelé

Alkohol, drogy, cigarety, zbraně a závislost na internetu – Kdy jde o porušení povinnosti na pracovišti? Jak ho zjistit a jak postihovat?
05.04.2018 - 05.04.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Alkohol, drogy, cigarety, zbraně a závislost na internetu  – Kdy jde o porušení povinnosti na pracovišti? Jak ho zjistit a jak postihovat?

Zaměstnanci jsou často sváděni škodlivými civilizačními vlivy, kvůli nimž nekonají řádně svou práci. Tradičně jde o konzumaci alkoholu, případně o kouření během pracovní doby. V poslední době se přidává i užívání drog (např. marihuany) anebo léků. Zaměstnanci také do práce nosí věci, které s prací nesouvisejí – např. nože nebo střelné zbraně. Zcela novým fenoménem se stává závislost na internetu a sociálních sítích. Řeší tyto vlivy a situace naše právní předpisy nebo judikatura? Kdy je možné zaměstnancům jednotlivé škodlivé vlivy zakázat? Jak můžete dodržování tohoto zákazu kontrolovat? Kdy a jakých způsobem je možné zaměstnance za porušení zákazu postihnout? Na semináři Vás provedeme touto velice aktuální a vyvíjející se problematikou a nabídneme odpovědi na výše uvedené otázky.

Pořadatelé

Zaměstnávání cizinců – aktuálně program Ukrajina
10.04.2018 - 10.04.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Zaměstnávání cizinců – aktuálně program Ukrajina

Náš seminář si klade za cíl shrnout základní aspekty práce cizinců. Představíme Vám povolení, která si musíte opatřit v jednotlivých situacích. Zároveň vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné. V neposlední řadě Vás seznámíme speciální projekty organizované napříč jednotlivými ministerstvy, které mohou některým zaměstnavatelům získávání potřebných povolení zjednodušit (zejména aktuální program Ukrajina). Rovněž se budeme věnovat novele zákona o zaměstnanosti, která opět umožnila využít služeb agentur práce při zaměstnávání cizinců. Upozorníme vás zároveň na limity, které jsou s touto variantou spojeny.

Pořadatelé

Jak může pracovní prostředí podpořit Váš úspěch
11.04.2018 - 11.04.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Jak může pracovní prostředí podpořit Váš úspěch

Napadlo vás někdy, že i prostředí, kde pracujete, může mít vliv na váš úspěch, koncentraci a spokojenost? Pokud v práci trávíte mnoho času a máte pocit, že jste vyčerpaní a cítíte únavu, možná vaše kancelář není uspořádána tak, jak by měla být. Díky lektorce Olze Buškové, která má za sebou úpravy jak privátních, tak byznysových prostorů, se podíváte na svůj home office, kancelář nebo pracovní místo jinýma očima. Naučíte se, jak bez velkých investic vytvořit prostředí, v němž se budete cítit dobře. Teorii prostřídá praktické cvičení související přímo s prostorem Vaší kanceláře, během něhož budete moci s pomocí lektorky najít vhodné řešení ušité speciálně pro Vás.

Pořadatelé

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona
18.04.2018 - 18.04.2018 Grandhotel Brno, Benešova 18-20, 657 83 Brno, 9.00 - 13.00

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona

Seminář povede JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové. Seminář bude zaměřen na zkušenosti insolvenčních soudů a insolvenčních správců při aplikaci novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 64/2017 Sb. v praxi, a to zejména při řešení úpadku dlužníka oddlužením. Probírány budou i další aplikační problémy a aktuální judikatura.

Pořadatelé

Dlouhodobé ošetřovné aneb Co nám přinese do personální praxe –Kdo? Kdy? Na jak dlouho? Za jakých podmínek?
18.04.2018 - 18.04.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Dlouhodobé ošetřovné aneb Co nám přinese do personální praxe –Kdo? Kdy? Na jak dlouho? Za jakých podmínek?

Od června letošního roku bude účinná novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku – dlouhodobé ošetřovné. Podmínky nároku na tuto dávku jsou poměrně složité a v některých aspektech i překvapivé. Na školení s Vámi komplexně probere celý institut dlouhodobého ošetřovného JUDR. František Vlasák, který se v minulosti podílel na tvorbě řady právních předpisů z této oblasti. Na dlouhodobé ošetřovné se podívá  především z pohledu zákona o nemocenském pojištění, ale také z pohledu dopadů na pracovněprávní vztah zaměstnanec - zaměstnavatel. Seznámí Vás s výkladovými nejasnostmi a tím, jak v praxi postupovat, až o čerpání dlouhodobého ošetřovného budou zaměstnanci žádat.

Pořadatelé

Odborný kongres Právní prostor 2018
24.04.2018 - 25.04.2018 Kongres hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278

Odborný kongres Právní prostor 2018

Právní informační systém CODEXIS pořádá již 8. ročník prestižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR. Záštitu nad kongresem převzal předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský.

Program kongresu bude rozdělen do dvou dnů, jednotlivé dny budou rozděleny do tematických bloků.

Moderátorem letošního ročníku kongresu bude stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Pořadatelé

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona
25.04.2018 - 25.04.2018 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 190 00, 9.00 - 13.00

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona

Seminář povede JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové. Seminář bude zaměřen na zkušenosti insolvenčních soudů a insolvenčních správců při aplikaci novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 64/2017 Sb. v praxi, a to zejména při řešení úpadku dlužníka oddlužením. Probírány budou i další aplikační problémy a aktuální judikatura.

Pořadatelé

Aktuální otázky v insolvenčním řízení
15.05.2018 - 15.05.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha 8 - Libeň, 182 00, 9.00 - 13.00 hod.

Aktuální otázky v insolvenčním řízení

Seminář povede Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, který patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky.

Pořadatelé

Diskriminace a šikana na pracovišti – vyšetřovací postupy pohledem psychologie a práva
08.06.2018 - 08.06.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 15.00 hod.

Diskriminace a šikana na pracovišti – vyšetřovací postupy pohledem psychologie a práva

Počet zaměstnanců, kteří se v zaměstnání setkali s diskriminací nebo nerovným zacházením, neustále roste. Ať již jde o diskriminaci z důvodu věku, pohlaví nebo např. sexuální orientace nebo diskriminaci uchazeče o zaměstnání v rámci pracovního pohovoru, pro zaměstnavatele představuje nařčení z diskriminace ze strany zaměstnance závažný problém, nad kterým by neměl mávnout rukou.

V rámci školení představíme praktického průvodce modelovou situací, kdy na personální oddělení zaměstnavatele přijde zaměstnanec s tím, že je v práci šikanován. Krok po kroku projdeme všechna opatření, která by měl zaměstnavatel v danou chvíli přijmout, aby předešel soudní dohře a celou situaci napravil. Probereme nejčastější chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí, a upozorníme na veškerá rizika, která jim hrozí.

Právní vzhled do problematiky diskriminace na pracovišti přinese zkušená advokátka se specializací na pracovní právo Nataša Randlová. Pohledem psychologie vás provede psycholožka a konzultantka Ester Danelová.

Pořadatelé