Menu

Akce

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku

Akce14.06.2016
14.06.2016

Seminář si klade za cíl detailně provést účastníky novou právní úpravou kupní smlouvy v jejích obligačních i věcněprávních souvislostech a jejími praktickými i výkladovými úskalími a podrobně rozebrat nová pravidla pro prodej závodu. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového obča

Seminář si klade za cíl detailně provést účastníky novou právní úpravou kupní smlouvy v jejích obligačních i věcněprávních souvislostech a jejími praktickými i výkladovými úskalími a podrobně rozebrat nová pravidla pro prodej závodu. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového občanského zákoníku, první zkušenosti s rozhodovací praxí i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

  • struktura právní úpravy kupní smlouvy a souvisejících otázek
  • kupní smlouva vs. smlouva o dílo aneb kdy jde o který smluvní typ (problémy s montáží či s koupí věci, která má být teprve vyrobena)
  • forma kupní smlouvy
  • možná obecná omezení obsahu kupní smlouvy (ochrana spotřebitele, neúměrné zkrácení)
  • změny v obligační úpravě kupní smlouvy (způsob určení kupní ceny, vznik práva na kupní cenu a jeho splatnost, další otázky)
  • specifika mobiliární koupě / koupě nemovitosti / prodeje zboží v obchodě
  • nabytí vlastnictví na základě kupní smlouvy, přechod nebezpečí
  • odpovědnost za vady
  • vedlejší ujednání v kupní smlouvě
  • podrobně ke koupi závodu (vymezení předmětu - prodej závodu bez určených součástí včetně dluhů, okamžik převodu vlastnického práva, účinky na jednotlivé součásti závodu, přechod dluhů a ochrana věřitelů, převod nájmu prostoru sloužícího podnikání se závodem, další otázky)
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři