Celostátní konference GDPR – ochrana osobních údajů – upřesněné informace
23.01.2018 - 23.01.2018 Praha - Hotel Occidental (Barceló), 9.00 - 16.00 hod.

Celostátní konference GDPR – ochrana osobních údajů – upřesněné informace

Společnost Seminaria pořádá v úterý, 23. 1. 2018 v Praze již čtvrté aktualizované vydání konference GDPR – ochrana osobních údajů – upřesněné informace. Konference seznámí účastníky s obsahem nařízení s řadou upřesňujících aktualit a nabídne kvalifikovaný pohled na to, jaká opatření a v jakých oblastech je nutné realizovat. Na konferenci mimo jiné vystoupí Eva Škorničková, členka pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k problematice GDPR, nebo Michal Nulíček, partner AK Rowan Legal a certifikovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pořadatelé

Co a jak (ne)lze upravit ve stanovách akciové společnosti (aneb dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti)
29.01.2018 - 29.01.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16. 30 hod.

Co a jak (ne)lze upravit ve stanovách akciové společnosti (aneb dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti)

Cílem semináře je pokusit se definovat v obecné poloze klíč pro rozlišení kogentních a dispozitivních pravidel zákonné úpravy akciové společnosti, a následně podle něj určit, jaké oblasti si akcionáři mohou (či nemohou) upravit ve stanovách odlišně od zákona či nad jeho rámec, a jak (jakým způsobem) tak mohou učinit.

Seminář je určen jak pro management akciových společností a jejich akcionáře, tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se touto problematikou zabývají.

Pořadatelé

Nový registr smluv v praxi – vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
30.01.2018 - 30.01.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 14. 30 hod.

Nový registr smluv v praxi – vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela

Seminář se věnuje výkladu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) se zaměřením na zkušenosti a nejzávažnější problémy při jeho aplikaci v praxi povinných subjektů i jejich smluvních stran.

Lektor: Mgr. František Korbel, Ph.D.

Pořadatelé