Menu

Akce

Nový registr smluv v praxi - jeho aplikace od 1. 7. 2016 a legislativní změny

Akce13.09.2016
13.09.2016

Seminář se věnuje prvním zkušenostem s aktuální a novou povinnosti zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který nabyl účinnosti 1. července. Zákon se dotkl obrovského m

Seminář se věnuje prvním zkušenostem s aktuální a novou povinnosti zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který nabyl účinnosti 1. července.

Zákon se dotkl obrovského množství povinných subjektů a jimi uzavíraných smluv. Zveřejňují se povinně všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč, jejichž stranou je stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český rozhlas a další právnické osoby, „v nichž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby“.

Všechny tyto smlouvy musí být uzavírány písemně a zveřejňovány, včetně povinných metadat, v nově zřízeném registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, do 30 dnů od uzavření smlouvy. Povinnost uveřejnění smluv nastává dnem účinnosti zákona; sankční následky porušení této povinnosti v podobě neúčinnosti, resp. zrušení smlouvy ze zákona, nastávají s ročním odkladem k 1. 7. 2017. Následky porušení zákona se týkají i smluvních stran, které nejsou povinným subjektem, a třetích osob.

Zákon má charakter zvláštního předpisu a doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících zveřejnění smluv, včetně zákona o veřejných zakázkách. Zákon podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Seminář se věnuje prvním poznatkům praxe po nabytí účinnosti zákona, jeho novele a metodice Ministerstva vnitra. Seminář je zaměřen nejen na výklad zákona, ale i jeho souvislostí, praktických otázek a technických řešení aplikace informačního systému registru smluv.

Odborný program semináře:

  • Úvod do smluvního práva
  • Vznik zákona o registru smluv, jeho smysl a účel
  • Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
  • Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací
  • Uveřejňování smluv
  • Dotazy a diskuse
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři