Konference: Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2018
20.11.2017 - 20.11.2017 Hotel Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha 1, 9.00 - 16.00 hod.

Konference: Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2018

Česká a evropská legislativa, kontroly ČIŽP i ekologie v podniku očima špičkových praktiků, to je II. ročník úspěšné konference Povinnosti v podnikové ekologii, který se uskuteční 20. listopadu 2017 v pražském hotelu Grandior.

Legislativní změny přednesou zástupci ministerstva životního prostředí a s novými kontrolními projekty a jejich průběžnými výsledky seznámí inspektoři z České inspekce životního prostředí. V praktické části se pak zaměříme na ohlašování do systému ISPOP všech agend životního prostředí, registrací provozoven a kontrole podaných hlášení. Neopomineme ani přepravu nebezpečného odpadu, ochranu podzemních vod a prevenci úniku nebezpečných látek. Na závěr představíme odběratelsko-dodavatelské souvislosti, úspěšné business modely a příklady dobré praxe oběhového hospodářství.

Pořadatelé

Job Fair Kontakt 2017 v Brně - Veletrh pracovních příležitostí
21.11.2017 - 22.11.2017 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno

Job Fair Kontakt 2017 v Brně - Veletrh pracovních příležitostí

Proč přijít na JFK?

Je to skvělá příležitost, jak se potkat nejen se zkušenými advokáty z jednotlivých advokátních kanceláří, ale i se zástupci studentských pozic. Udělejte něco navíc pro start svojí kariéry a přijďte 21. a 22. listopadu kdykoli od 10 do 16 hodin. Zjistěte, jaké jsou Vaše možnosti.

Zároveň Vás srdečně zveme na letošní novinku, JFK Talks. Jedná se o moderovanou diskuze se zástupci advokátních kanceláří o všem, co by Vás mohlo zajímat!

Pořadatelé

Konference BOZP
21.11.2017 - 21.11.2017 Hotel Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha 1, 9.00 - 16.30 hod

Konference BOZP

Na pořadu jednání již třetího ročníku konference s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP, budou představena významná témata současné BOZP v České republice tak, jak je vnímají OZO v prevenci rizik i ostatní odborníci, kterých se profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci dotýkají. Akce se koná 21.11.2017 v hotelu Grandior v centru Prahy. Konference každým rokem přitáhne vždy o něco více zájemců z řad odborné veřejnosti. To se zpětně odráží i v doprovodném partnerském programu v podobě expozic významných firem působících v oboru. Letos je navíc akce propojena s o den dříve pořádanou konferencí Povinnosti v podnikové ekologii II a paralelně s ní se koná také Kulatý stůl věnovaný nové úpravě pracovnělékařských služeb. Bližší informace o akcích naleznete na www.kursy.cz.

Aktuálně probíhají last minute akce, kdy je možné obsadit za zvýhodněných podmínek poslední volná místa. Těšíme se na setkání na jedné z nejvýznamnějších oborových akcí v ČR.

Pořadatelé

Právo v každodenní praxi office managerů a administrativních zaměstnanců
21.11.2017 - 21.11.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Právo v každodenní praxi office managerů a administrativních zaměstnanců

Administrativní pracovníci, office manažeři, asistentky či asistenti vedení, tajemníci a mnoho dalších osob, které tvoří stabilní jádro společnosti a podporují její každodenní chod, při výkonu své práce často naráží na situace, které jsou různým způsobem regulované celou řadou právních předpisů, které se navíc poměrně často mění. Naše školení pomůže právě těmto pracovníkům, aby se dokonale zorientovali v organizaci společnosti a současně v povinnostech, které vyplývají z jejich pracovního zaměření.

Pořadatelé

Přednáška: Telekomunikace a soutěžní právo
22.11.2017 - 22.11.2017 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost č. 304, 12.00 - 13.30 hod.

Přednáška: Telekomunikace a soutěžní právo

Relevantní trhy, margin squeeze, spolupráce při výstavbě infrastruktury, udílení licencí a jeho soutěžní aspekty a state aid

Přednášející: Ing. Milan Brouček, bývalý hlavní ekonom ÚOHS, PMÚ

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)
22.11.2017 - 22.11.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 14.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení – proto je určen výlučně pro absolventy obou předchozích seminářů. Advokátka Nataša Randlová s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ prakticky procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích seminářů.

Pořadatelé

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou v Praze
22.11.2017 - 22.11.2017 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha 8 - Libeň, 182 00, 9.00 - 13.00 hod.

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou v Praze

Další připravovaný seminář v Praze proběhne s JUDr. Jolanou Maršíkovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Hradci Králové. Seminář bude zaměřen na téma přezkumu pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením po novele Insolvenčního zákona. JUDr. Jolana Maršíková se na semináři zaměří nejen na teoretickou stránku problematiky, ale i na praktické postupy insolvenčních správců.

Seminář proběhne v Praze 22. listopadu. Přihlaste se již nyní a využijte možnosti zúčastnit se semináře za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé

Kurz právního překladu z/do angličtiny
23.11.2017 - 18.01.2018 Belisha Beacon Španělská 10, Praha 2 – Vinohrady, každý čtvrtek 17.15 – 20.30 či distanční formou v libovolnou dobu

Kurz právního překladu z/do angličtiny

Náplní intenzivního šestitýdenního kurzu je vybraná problematika českého a anglosaského právního systému a jejich terminologie, kterou se díky řadě praktických cvičení naučíte používat v příslušném kontextu. Kurz je veden odborníky z oblasti práva a překladatelství. 

Pořadatelé

OUTSOURCING – švarcsystém, skryté agenturní zaměstnávání aneb Jak na servisní smlouvy
23.11.2017 - 23.11.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.30 hod.

OUTSOURCING – švarcsystém, skryté agenturní zaměstnávání aneb Jak na servisní smlouvy

Obchodněprávní spolupráce, která funguje naprosto standardně, v praxi naráží na pracovněprávní limity. V tomto školení se proto zaměříme na podmínky, za kterých je možné určitou činnost přenechat jinému podnikateli nebo „vysílat“ své zaměstnance či subdodavatele do jiných firem tak, aby nešlo o tzv. zakázaný švarcsystém, skryté agenturní zaměstnávání nebo jiné formy nelegálního zaměstnávání. Seznámíme Vás s praktickými doporučeními a návody, jak se nedopustit porušení zákona a jak v provozu spolupráci vůbec realizovat.

Pořadatelé

Cyberspace 2017
24.11.2017 - 25.11.2017 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno

Cyberspace 2017

Patnáctý ročník konference Cyberspace, pořádaný ve spolupráci Právnickou fakultou MU a Fakultou sociálních studií MU, se široce zaměřuje na témata související s kyberprostorem a novými technologiemi.

První den v prostorách auly Právnické fakulty proběhnou dvě key note přednášky – první uvede prof. Tal Zarsky z University of Haifa na téma právní aspekty big data, druhou pak Dr. Shyam Sundar ze Stanford University na téma "Human Agency in Cyberspace: The Promise and Peril of Interactive Media".

Druhý den pak budou v prostorách Právnické fakulty prezentovány příspěvky v odborných sekcích tematicky rozkročených od právních otázek eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti, kyberkriminality, ochrany soukromí a osobních údajů a ochrany duševního vlastnictví online, až po otázky společenskovědné jako jsou psychologie v kyberprostoru, nová media a náboženství v kyberprostoru.

Pořadatelé

         

Seminář Novela insolvenčního zákona v Brně
28.11.2017 - 28.11.2017 Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno, 602 00, 9.00 - 16.00 hod.

Seminář Novela insolvenčního zákona v Brně

I na podzim se v Brně uskuteční seminář k aktuální Novele insolvenčního zákona, která vešla v platnost 1. července letošního roku. Jako mluvčí na semináři vystoupí JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory, předseda odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, a Mgr. David Jakub Hošek, zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR.

Celodenní seminář se uskuteční 28. listopadu v Brně. Přihlaste se již nyní a získejte akreditaci za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé

Trestní odpovědnost právnických osob – prakticky a na příkladech
04.12.2017 - 04.12.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.30 hod.

Trestní odpovědnost právnických osob – prakticky a na příkladech

Na semináři se dozvíte, jakých konkrétních trestných činů se vaše společnost může dopustit a přidáme i příklady z praxe. Nejúčinnějším prostředkem, jak se konfliktu se zákonem vyhnout, je prevence. Právnické osoby by měly přijmout taková opatření, která budou pro zamezení či odvrácení následků spáchaného trestného činu nebo přestupku nezbytná. Mezi taková opatření patří například interní systémy kontroly činnosti zaměstnanců či etické kodexy. Na semináři se proto naučíte, jakým způsobem připravit a zavést do praxe pravidla, která vaší společnosti umožní, aby se případné odpovědnosti za spáchaný trestný čin zprostila.

Pořadatelé

Pracovní doba názorně a prakticky – s následným workshopem
05.12.2017 - 05.12.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 15.00 hod.

Pracovní doba názorně a prakticky – s následným workshopem

Rozvržení pracovní doby často bývá tvrdým oříškem. Jednosměnné rozvržení pracovní doby od pondělí do pátku sice většinou nepřináší větší obtíže, ale co dělat, když je nutné zavést vícesměnný provoz, konto pracovní doby nebo pružnou pracovní dobu? Jaký je rozdíl mezi kratší a zkrácenou pracovní dobou? Jak je to s nepřetržitými odpočinky a přestávkami? Na co všechno je třeba myslet, když zaměstnanci pracují přesčas nebo drží pracovní pohotovost? A jak evidovat pracovní dobu – stačí pouze výpis z docházkového systému?

Ve své první části vás naše školení provede příslušnými ustanoveními zákoníku práce, a to pomocí grafů, tabulek a schémat. Druhá část školení poté bude vedena formou workshopu, kdy si sami zkusíte řešit situace z praxe.

Pořadatelé

Insolvenční řízení po novele provedené zákonem č. 64/2017 Sb., účinným od 1. 7. 2017 a zákonem č. 291/2017 Sb., účinným od 1. 12. 2017 - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
06.12.2017 - 06.12.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.00 hod.

Insolvenční řízení po novele provedené zákonem č. 64/2017 Sb., účinným od 1. 7. 2017 a zákonem č. 291/2017 Sb., účinným od 1. 12. 2017 - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)

Seminář je zaměřen zejména na výklad části insolvenčního zákona upravující jednotlivé způsoby řešení úpadku. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona, jenž byl s účinností od 1. 7. 2017 novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou. Účastníci budou informováni rovněž o novele, která byla provedena zákonem č. 291/2017 Sb. a která nabude účinnosti 1. 12. 2017.

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Lektor: JUDr. Jolana Maršíková

Pořadatelé

Dawn raid – Co dělat, když do firmy přijde neohlášená kontrola z ÚOHS
06.12.2017 - 06.12.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.30 hod.

Dawn raid – Co dělat, když do firmy přijde neohlášená kontrola z ÚOHS

Jednou z pravomocí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je provádění tzv. místního šetření. Anglicky je takovéto šetření označováno jako „dawn raid“, neboli „přepadení za úsvitu“ a tento pojem skvěle vyjadřuje podstatu šetření – nečekaná návštěva úředníků ve Vaší firmě vybavených řadou pravomocí, které jim umožní získat si detailní přehled o zásadních otázkách fungování vaší společnosti, včetně obchodního tajemství. Je proto třeba, abyste věděli, jak se zachovat v případě, kdy se na recepci dostaví pracovníci z ÚOHS s požadavkem na provedení dawn raidu.

Pořadatelé

Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy - III. termín
07.12.2017 - 07.12.2017 Praha, 9.00 - 16.00 hod.

Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy - III. termín
Nové budovy úřadů podle zákona musejí plnit standardy téměř nulové spotřeby energie. Jak tento požadavek promítnout do zadání veřejné zakázky tak, aby výsledkem byla kvalitně postavená budova, která bude dlouhodobě vyhovovat nárokům zadavatele?
 

Přijďte na seminář, který pořádá Frank Bold společně s Českou radou pro šetrné budovy a kde se naučíte, jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy či jiná energeticky účinná řešení. Účast na semináři je bezplatná.

Pořadatelé

Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem
07.12.2017 - 07.12.2017 Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem, 400 01, 9.00 - 16.00

Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem

V Ústí nad Labem se uskuteční seminář s místopředsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, JUDr. Jaroslavou Mištovou, a se soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem, Mgr. Jáchymem Oswaldem. Oba na semináři promluví na téma rozhodovací činnosti jejich Krajského soudu po novele Insolvenčního zákona. Rovněž se budou věnovat dotazům a podnětům od účastníků semináře.

Celodenní seminář se bude konat 7. prosince v Ústí nad Labem. Přihlaste se již nyní a získejte možnost zúčastnit se semináře za zvýhodněnou akční cenu.

Pořadatelé

Daňové novinky pro personalisty a mzdové účetní od 1. 1. 2018
11.12.2017 - 11.12.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Daňové novinky pro personalisty a mzdové účetní od 1. 1. 2018

S koncem roku pravidelně přichází řada změn právních předpisů, které nabývají účinnosti 1. ledna nového roku. Nejinak je tomu i v případě právních předpisů z oblasti daní – každoročně se tak u zaměstnavatele musejí s novinkami v této oblasti seznamovat nejen mzdové účetní, ale i personalisté, jichž se změny také dotýkají. Cílem semináře je upozornit na změny, s jejichž aplikací se setkají zaměstnavatelé již při ročním zúčtování za rok 2017, jakož i připravované změny pro rok 2018. Problematiku daní pro Vás shrne Ditta Hlaváčková, daňová poradkyně a partner společnosti PROXY a.s..

Pořadatelé

Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec – GDPR
12.12.2017 - 12.12.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 14.00 hod.

Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec – GDPR

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s pokrokem při řešení problematiky zpracování osobních údajů v podmínkách nové evropské regulace, kterou představuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (GDPR) a Směrnice č. 680/2016.

Seminář se zaměří vedle obecného výkladu některých problematických ustanovení Obecného nařízení na jeho dopady do právního řádu České republiky ve vazbě na aktuální vývoj legislativy ČR, stanoviska WP 29 a další související dokumenty. V rámci výkladu půjde zejména o rozšíření povinností správců a zpracovatelů osobních údajů a možnosti jejich realizace ve vztahu k výkonu dozorových působností Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále se seminář zaměří na možnosti realizace oprávnění subjektu údajů (právo být zapomenut, právo na opravu, námitky, přenositelnost a přístup k údajům, odškodňování) vůči povinným subjektům.

Součástí semináře jsou informace o aktuální judikatuře v této oblasti a dalších významných tématech, které se problematiky zpracování osobních údajů dotýkají.

Lektor: JUDr. Alena Kučerová

Pořadatelé

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích
12.12.2017 - 12.12.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích

V polovině roku 2018 vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které sjednotí pravidla této ochrany v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn. Cílem našeho semináře proto bude seznámit se s tím, jak by měl vypadat „data audit“, a to se zaměřením na oblast zpracování osobních údajů v personálních vztazích. Dozvíte se také, jakým způsobem vyhodnocovat rizika při zpracování osobních údajů – a jak na tomto základě upravit přístup ke zpracovávaným osobním údajům, a to nejen ve vztahu k informacím / souhlasům o zpracování osobních údajů, ale také z pohledu nastavení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

Pořadatelé