Nový stavební zákon – připravovaná institucionální novela a její dopady do nové právní úpravy

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na odborný webinář NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – připravovaná institucionální novela a její dopady do nové právní úpravy.

Právnická fakulta Univerzity Palackého - přednáška, seminář
Foto: Redakce

Cílem webináře je seznámit posluchače s koncepcí nového stavebního zákona a se změnami, které tento zákon přináší.

Webinář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s novým stavebním zákonem a především s připravovanými dopady novely nového stavebního zákona – advokátům, úředníkům orgánů veřejné správy, kteří budou novou právní úpravu aplikovat, ale i stavebníkům a všem, kteří se se stavebním zákonem již dnes dostávají do styku.

Obsah webináře:      

  • Principy nové právní úpravy
  • Změny v pojmech
  • Nová organizace veřejné správy
  • Organizace veřejné správy po novele NStZ
  • Integrace dotčených orgánů po novele NStZ
  • Dopady novely do územního plánování
  • „Nová“ politika územního rozvoje
  • Změny v procesu povolování staveb
  • Jednotné (environmentální) závazné stanovisko
  • Dopady novely do soudního přezkumu

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D., odborný asistent na katedře správního práva a finančního práva PF UP, působí rovněž jako vrchní ministerský rada odboru Legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj. Od počátku se podílel  na přípravě nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon), zejména po stránce právní a legislativní. S novým stavebním zákonem „prošel“ celý jeho proces  od přípravy věcného záměru, přes přípravu paragrafového znění po projednání ve výborech Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Je také členem rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády  pro veřejné právo I - Komise pro správní právo č. 2.

Termín: 22. června 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)

Místo konání: On-line přes MS TEAMS (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail). Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby:   uzávěrka přihlášek a plateb je 17. června 2022

Přihlašovat se můžete zde.

Všechny aktuální webináře najdete na webových stránkách Právnické fakulty UP.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články