Menu

Akce

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - otázky a pokusy o odpovědi

Akce20.09.2016
20.09.2016

Bezprostředně před zahájením aplikace zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek (jeho účinnost nastává 1. října 2016) nabízíme ojedinělý seminář ve formě diskusního setkání nad jednotlivými problematickými okruhy, které již v tuto chvíli z nové právní úpravy plynou. Program semináře bude vytv

Bezprostředně před zahájením aplikace zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek (jeho účinnost nastává 1. října 2016) nabízíme ojedinělý seminář ve formě diskusního setkání nad jednotlivými problematickými okruhy, které již v tuto chvíli z nové právní úpravy plynou. Program semináře bude vytvořen diskusními okruhy a konkrétními otázkami, které vyplynuly z již uskutečněných seminářů k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo které byly jinak dosud v rámci odborné veřejnosti diskutovány, kromě toho budou moci konkrétní náplň semináře přímo ovlivnit i sami přihlášení posluchači, kteří okruh či otázku předem doručí do 15. září 2016 na adresu info@bovapolygon.cz.

Cílem semináře je vyložit nová pravidla v postupech zadavatelů, dodavatelů i orgánu dohledu, která vyplývají z nového zákona o zadávání veřejných zakázek, a vzájemné souvislosti těchto nových pravidel, a to i (ale nejen) pro „začínající“ zadavatele i účastníky zadávacích řízení. Formou a obsahovou náplní půjde o praktický výklad zaměřený na každodenní aplikaci nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek a koncesí, na možnosti využití dosavadní výkladové i rozhodovací praxe a na odhalení sporných otázek, které zřejmě teprve praxe bude muset vyřešit.

ZÁKLADNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY:

  • Základní pojmy a změny v jejich obsahové náplni oproti dosavadnímu stavu
  • Nová procedurální pravidla pro zadávání veřejných zakázek v jednotlivých zadávacích řízeních; nadlimitní režim, podlimitní režim, zvláštní postupy mimo tyto režimy
  • Nové požadavky na uzavírání, uveřejňování, obsahovou stránku a ukončování účinnosti smluv na veřejné zakázky a koncese
  • Nová pravidla vertikální a horizontální kooperace mimo zadávací procedury a systém výjimek z postupu podle zákona
  • Kvalifikace dodavatelů, základní pravidla jejího stanovování a prokazování, odlišnosti v jednotlivých zadávacích režimech
  • Nabídky – postupy při jejich sestavování a hodnocení, kritéria hodnocení
  • Problematika poddodavatelů při prokazování kvalifikace, při podávání nabídek i při realizaci plnění
  • Nová pravidla ochrany proti postupu zadavatelů
  • Pravidla řízení před orgánem dohledu, správní delikty
  • Přechodná (temporální) pravidla a důsledky

 

0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři