Archivace dokumentů – jak na to i s ohledem na GDPR?
14.11.2018 - 14.11.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Archivace dokumentů – jak na to i s ohledem na GDPR?

V rámci našeho navýsost praktického školení bychom Vás rádi seznámili s povinnostmi společnosti v oblasti archivace a skartace se zaměřením na dokumentaci v HR oblasti. Dozvíte se, jakým způsobem provést základní analýzu stavu Vaší spisové agendy, jak ji vyhodnotit, jak připravit či upravit interní dokumentaci a jak ji zavést do praxe. Budeme se zabývat i nezbytným zabezpečením archivované dokumentace před jejich zneužitím a organizačními a technickými prostředky, které v této oblasti můžeme využít. Nezapomeneme ani na skartační řády a úpravu podmínek spolupráce s poskytovateli skartačních služeb.

Pořadatelé

Agentury práce - pohledem inspektora a advokáta
15.11.2018 - 15.11.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.30

Agentury práce - pohledem inspektora a advokáta

Školení Vám nabídne originální pohled na problematiku agenturního zaměstnávání, a to paralelně z perspektivy advokáta – Nataši Randlové – a inspektora práce – Aleše Kalvody. Co například spadá a nespadá do srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturních zaměstnanců z pohledu advokáta? A vidí to inspektor práce stejně? Seznámíme Vás také s aktuální judikaturou v oblasti agenturního zaměstnávání a nelegálního zaměstnávání a také s plánovanými změnami. Školení není pokračováním předešlých dílů, které jsme měli v minulých letech. Je tedy vhodné i pro ty, co na našem školení o agenturách ještě nebyli, nebo pro ty, co si chtějí zopakovat i základní aspekty této úpravy.

Pořadatelé

Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře
21.11.2018 - 21.11.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8 - Libeň, 9.00 - 13.00 hod.

Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře

Seminář povede JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové. Účastníci semináře budou seznámeni se stavem projednávaní novely insolvenčního zákona (sněmovní tisk 71 včetně pozměňovacích návrhů) a s nejzásadnějšími navrženými změnami, jež by ovlivnily činnost insolvenčního soudu a insolvenčního správce v insolvenčním řízení. Druhá část semináře je určena problematice přezkumu pohledávek zejména v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a zprávovým povinnostem insolvenčního správce.

Přihlaste se do 17. října 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Právní překlad AJ/ČJ
22.11.2018 - 10.01.2019 Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady

Právní překlad AJ/ČJ

Šestitýdenní intenzivní kurz pro ty, kdo potřebují se svými klienty ústně i písemně komunikovat v angličtině. Osvěžíte si právní terminologii, naučíte se správně psát různé typy smluv a získáte jistotu v právních obratech. Možno absolvovat i distančně.

Pořadatelé

Efficient collective redress mechanisms in Visegrad 4 countries: an achievable target?
23.11.2018 - 23.11.2018 Akademie věd ČR / Czech Academy of Sciences, Národní 3, Praha 1 / room 206 (2nd floor)

Efficient collective redress mechanisms in Visegrad 4 countries: an achievable target?

Zveme Vás na mezinárodní konferenci o spotřebitelských a enviromentálních žalobách. Konference se uskuteční v pátek 23. listopadu 2018 v sídle Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál 206.

Přihlašování na konferenci je možné do 19. listopadu na adrese ilaw@ilaw.cas.cz. Konferenční poplatek není vypsán. Konference se bude konat v anglickém jazyce bez tlumočení.

Předběžný program konference naleznete zde.

Pořadatelé

 

Enjuiciamiento civil
24.11.2018 - 24.11.2018 Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady

Enjuiciamiento civil

Jednodenní workshop týkající se výkladu španělské právní terminologie. Kolega Ondřej Klabal nás provede srovnáním soustavy soudů, průběhem civilního řízení, účastníky řízení a úkonů soudu včetně opravných prostředků.

Pořadatelé

Vliv insolvenční řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů – se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení
26.11.2018 - 26.11.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.00 hod.

Program přednášky (tematické okruhy):
  • Zahájení řízení týkajícího se dlužníka u obecného soudu za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení
  • Zahájení rozhodčího řízení týkajícího se dlužníka za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení
  • Zahájení jiného řízení týkajícího se dlužníka za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení
  • Vliv účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení na dříve zahájená soudní a rozhodčí řízení
  • a další

Pořadatelé

Odborná konference Právo ve veřejné správě (Praha)
27.11.2018 - 27.11.2018 Paspův sál, Praha, 8.30 - 16.20 hod.

Odborná konference Právo ve veřejné správě (Praha)

V listopadu tohoto roku se pořádá již VII. ročník konference Právo ve veřejné správě. Mezi hlavní témata letošního ročníku patří GDPR v praxi, vybraná problematika stavebního práva, aplikace zákona o střetu zájmů a mnohé další.

Konference se uskuteční 27. 11. 2018 v Paspův sál, Praha, od 8:30 - 16:20 hod.

Více informací naleznete na www.pvvs.cz.

Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a aktuální výkladové problémy a judikatura
28.11.2018 - 28.11.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8 - Libeň, 9.00 - 13.00 hod.

Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a aktuální výkladové problémy a judikatura

Seminář povede Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, který patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky. Obsahem semináře bude odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce. Těšit se můžete i na aktuální výkladové otázky insolvenčního řízení a aktuální insolvenční judikaturu.

Přihlaste se do 7. listopadu 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů – žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
29.11.2018 - 29.11.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.00 hod.

Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů – žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury

Poskytnutí aktuálních informací o výkladu procesních institutů správního soudnictví, jak je podávají soudy ve své rozhodovací činnosti, je proto hlavním cílem semináře.

Účastníci budou v  přednášce seznámeni se starší i zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím (dosud) nepublikovaným.Pořadatelé

Konference 25 let Ústavy České republiky
29.11.2018 - 29.11.2018 Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Joštova 10, Brno, 8:30 - 16:30

Konference 25 let Ústavy České republiky

Konference si klade za cíl zhodnotit uplynulých 25 let existence ústavy samostatné České republiky a bude hostit významné osobnosti českého ústavního práva a politologie.

Účastníci konference se tak mohou těšit např. na Vojtěcha Šimíčka (Ústavní soud), Jana Kyselu (Karlova univerzita), Elišku Wagnerovou (Senát PČR), Marka Antoše (Karlova univerzita), Daniela Kroupu (Univerzita J.E. Purkyně) a další.

Pořadatelé

Společné jmění manželů v oddlužení a vybraná aktuální judikatura
04.12.2018 - 04.12.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha 8, 10.00 -14.00 hod.

Společné jmění manželů v oddlužení a vybraná aktuální judikatura

Těžištěm semináře je prodiskutování dopadu oddlužení na institut SJM, a to  podle způsobů oddlužení, a to jak u individuálního oddlužení, tak u společného oddlužení manželů. V druhé části bude diskutována aktuální judikatura. Účastníky seminářem provede Mgr. Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě, který patří mezi špičku odborníků v oblasti insolvenčního práva. 

Přihlaste se do 13. listopadu 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Firemní auta - radost, nebo starost?
04.12.2018 - 04.12.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Firemní auta - radost, nebo starost?

Nejdříve se z provozního pohledu zaměříme na možnosti, jaké má zaměstnavatel, když chce umožnit zaměstnancům jezdit na pracovní cesty automobilem. Dále se budeme věnovat nastavení dokumentace, která je pro provoz služebních automobilů nezbytná – ať již se jedná o vnitřní předpis, nebo o dohodu o užívání služebních automobilů. Tím, že automobil poskytneme zaměstnanci k soukromým účelům, mu navíc vznikne majetkový prospěch – a tak se musíme vypořádat i s otázkou daňovou. A co v případě, když dojde k havárii vozidla? Jak to bude s odpovědností zaměstnance vůči třetím osobám, nebo naopak společnosti vůči zaměstnanci?

Pořadatelé

Společné jmění manželů v oddlužení a vybraná aktuální judikatura
11.12.2018 - 11.12.2018 Vista**** City hotel Brno, Hudcova 72, Brno, 10.00 - 14.00 hod.

Společné jmění manželů v oddlužení a vybraná aktuální judikatura

Těžištěm semináře je prodiskutování dopadu oddlužení na institut SJM, a to  podle způsobů oddlužení, a to jak u individuálního oddlužení, tak u společného oddlužení manželů. V druhé části bude diskutována aktuální judikatura. Účastníky seminářem provede Mgr. Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě, který patří mezi špičku odborníků v oblasti insolvenčního práva. 

Přihlaste se do 13. listopadu 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé