Vedoucí zaměstnanci – co všechno byste měli znát o postavení a povinnostech vedoucích zaměstnanců
23.10.2019 - 23.10.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Vedoucí zaměstnanci – co všechno byste měli znát o postavení a povinnostech vedoucích zaměstnanců

Během semináře Vám zkušená lektorka Nataša Randlová vysvětlí si pojem vedoucí zaměstnanec – jaký je rozdíl mezi tzv. vedoucím zaměstnancem podle § 11 a podle § 73 zákoníku práce, odpoví i na otázku, jaké všechny odchylky lze s vedoucími zaměstnanci sjednat (přesčasová práce atp.).

Věnovat se bude i specifikům skončení pracovního poměru vedoucích zaměstnanců, disciplinárního řízení i situací, kdy je možné vedoucího zaměstnance odvolat a de facto skončit jeho pracovní poměr bez udání důvodů. Dotkne se také specifické povinnosti vedoucích zaměstnanců (organizace práce, zajišťování BOZP atp.), význam těchto povinností i sankce za jejich porušení – a to včetně trestněprávní odpovědnosti vedoucích zaměstnanců, která se nyní hojně objevuje v judikatuře soudů.

Pořadatelé

Právní veletrh pracovních příležitostí ELSA Job Fair
05.11.2019 - 06.11.2019 Fakulta Právnická Západočeské Univerzity v Plzni, Sady Pětatřicátníků 14, 301 00 Plzeň

Právní veletrh pracovních příležitostí ELSA Job Fair

Láká vás práce v oblasti práva v předních mezinárodních a českých advokátních kancelářích nebo u státních institucí na našem trhu?

Studentský spolek ELSA Plzeň ve spolupráci s ELSA Career pořádá 5. a 6. 11. již tradiční veletrh pracovních příležitostí ELSA Job Fair 2019.

Pořadatelé

Firemní auta – radost nebo starost?
05.11.2019 - 05.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Firemní auta – radost nebo starost?

Zaměstnavatelé běžně přidělují zaměstnancům osobní automobil, ať už přímo jako prostředek k výkonu práce, nebo jako benefit. Zaměstnavatelé však často nevědí, jaká odpovědnost za škodu jim může vzniknout v souvislosti s užíváním služebního automobilu zaměstnancem. Obdobné nejasnosti pak vznikají také v případě, že zaměstnavatel umožní zaměstnanci používat svůj soukromý automobil pro služební účely.

Cílem školení je odpovědět na tyto a související otázky, zejména vysvětlit rozdíly mezi pracovněprávní a občanskoprávní úpravou odpovědnosti za škodu a doporučit, jakou formou a jaké povinnosti má zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti uložit.

Pořadatelé

Odborná konference: Právo ve veřejné správě
05.11.2019 - 05.11.2019 Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, 603 73 Brno

Odborná konference: Právo ve veřejné správě

ATLAS consulting spol. s r.o. pořádá v roce 2019 již osmý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, která navazuje na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR.

Pořadatelé

Nebojme se inspekce práce! Průběh kontroly ve vaší firmě krok za krokem
07.11.2019 - 07.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Nebojme se inspekce práce! Průběh kontroly ve vaší firmě krok za krokem

První část školení bude věnována modelovému průběhu kontroly ze strany inspekce práce. Náš lektor, pan Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj prozradí, na co se inspektoři při kontrolách zaměřují především a kam by tedy svou pozornost měli směřovat také zaměstnavatelé. V druhé části školení se pan Kalvoda bude zabývat sankcemi, které při objevení závažných nedostatků zaměstnavatelům hrozí.

V poslední části školení zaměří na nejčastěji pokládané dotazy, se kterými se v rámci své praxe opakovaně setkává. Měl by se tak zejména věnovat problematice odměňování, dovolené, docházky do zaměstnání nebo pracovní doby.

Pořadatelé

Jednatel nebo zaměstnanec? Souběhy funkcí, smlouvy o výkonu funkce a odměňování orgánů obchodních korporací v roce 2019
12.11.2019 - 12.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Jednatel nebo zaměstnanec? Souběhy funkcí, smlouvy o výkonu funkce a odměňování orgánů obchodních korporací v roce 2019

Cílem semináře je prakticky a na příkladech shrnout právní úpravu smluv o výkonu funkce, aktuální a neustále se proměňující soudní praxi v této oblasti, zodpovědět otázky týkající se odměňování statutárních orgánů a naučit Vás, na co se zaměřit při vyjednávání a uzavírání smluv s členy statutárních orgánů obchodních společností.

Dozvíte se také, jaké se v současnosti vyskytují názory na (ne)možnost souběhu funkcí, které z nich převládají, koho ve vaší společnosti se „zakázaný“ souběh funkcí může týkat a jaké s sebou nese následky a rizika. 

Pořadatelé

Pracovnělékařské služby aktuálně a prakticky
13.11.2019 - 13.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovnělékařské služby aktuálně a prakticky

V rámci tohoto komplexního školení se budeme věnovat obsahu pracovnělékařských služeb, protože jde o oblast. Vysvětlíme si, co vlastně tento termín znamená, co všechno zahrnuje a jaké konkrétní povinnosti klade na zaměstnavatele.

Dotkneme se například otázky výběru poskytovatele pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy o poskytování těchto služeb i obsahu pracovnělékařských prohlídek, poradenství a dohledu. Lektor Michal Peškar ví ze své praxe, že pro personalisty bývají nejpalčivějším problémem lékařské posudky, proto jim věnuje při výkladu největší prostor včetně upozornění na relevantní soudní rozhodnutí.

Pořadatelé

Všechno, co potřebujete vědět o smlouvách a základech fungování společnosti. Obchodněprávní minimum
18.11.2019 - 18.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 15.00 hod.

Všechno, co potřebujete vědět o smlouvách a základech fungování společnosti. Obchodněprávní minimum

Ať už máte uzavírat nájemní smlouvu k zajištění prostor pro fungování Vaší společnosti, anebo vyjednávat důležitý kontrakt na dodávku zboží či služeb, je třeba dobře vědět, jakým způsobem se taková smlouva uzavírá, co by taková smlouva měla obsahovat a kdo je oprávněn ji za Vaši společnost podepsat.

V průběhu školení se proto zaměříme na základní otázky dojednávání a vzniku smluv, dále vysvětlíme pojem obchodních podmínek a jejich užívání, představíme si také ustanovení, která se ve smlouvách standardně nacházejí a věnovat se budeme také problematice změny a ukončení smluv. Uvedeme několik typů smluv nejčastěji užívaných v běžném obchodním styku a základní informace a náležitosti takových smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo či licenční smlouva). Školení pak zakončí výklad problematiky odpovědnosti za vady a záruky a jejich vzájemného rozlišení.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)
19.11.2019 - 19.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 15.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení. Naši lektoři s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích seminářů. Žádná nová teorie nebo přednáška a pasivní poslech – pouze praktická cvičení a řešení Vašich pracovněprávních problémů – sami si určíte, co potřebujete důkladněji probrat!

Pořadatelé

Pracovněprávní novinky pro rok 2020
20.11.2019 - 20.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovněprávní novinky pro rok 2020

Kde najít fundovanějšího průvodce novinkami v pracovněprávní oblasti, které čekají personální praxi v příštím roce, než v osobě jedné z nejrespektovanějších osobností českého pracovního práva – Nataše Randlové. Na semináři shrne aktuální změny pracovněprávních předpisů v roce 2019 – ať již jde o změny přijaté a vyhlášené (tedy po právnicku „platné a účinné“) a představí změny, které vláda, ministerstva nebo poslanci teprve plánují a postupně získávají konkrétnější obrysy.  

Pořadatelé

Summit Koncepce BIM 2019
21.11.2019 - 21.11.2019 PVA Expo Praha Letňany, Beranových 667, 199 00 Praha 9, 8.15 - 18.00 hod.

Summit Koncepce BIM 2019

Reprezentativní mezinárodní konference věnovaná implementaci Koncepce BIM do českého stavebnictví se bude se věnovat důležitým tématům, která jsou definována ve vládní strategii Digitální Česko a ve vládním usnesení o zavádění Koncepce BIM do českého stavebnictví.

Program bude soustředěn zejména na vládní přínos pro rozvoj českého stavebnictví pomocí digitalizace a na podporu transformace na Stavebnictví 4.0.

Konference je svým zaměřením, tématy i výběrem řečníků určena odborné veřejnosti z podnikatelské sféry a odborníkům z veřejného sektoru a státní správy.

Pořadatelé

         

Ochrana osobních údajů v HR prostředí od A po Z pro rok 2019
25.11.2019 - 25.11.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 17.00 hod.

Ochrana osobních údajů v HR prostředí od A po Z pro rok 2019

Seznámíme Vás se základními principy zpracování a ochrany osobních údajů v HR prostředí. Prakticky a na příkladech vysvětlíme, jaké postupy zvolit a jaké dokumenty vyhotovit, aby byla činnost společnosti v pracovněprávních vztazích v souladu s GDPR.

Zaměříme se na TOP 12 oblastí, které Vás v HR prostředí nejvíce zajímají: například se dozvíte, co patří do osobní složky zaměstnance, jak přiopravit řádnou dokumentaci kamer na pracovišti nebo jak dlouho uchovávat v HR prostředí dokumenty. 

Pořadatelé

Nezávislost soudní moci
28.11.2019 - 28.11.2019 Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno, 8.30 - 17.30 hod.

Nezávislost soudní moci

Konference s účastí odborníků z českých i zahraničních institucí si klade za cíl posoudit právní základy nezávislosti soudní moci v historické perspektivě a současném nastavení, popsat ji z hlediska práva a institucí Evropské unie a rovněž přinést zprávu o stavu justice v zemích tzv. Visegradské čtyřky.

Součástí konference bude také diskuze mezi zástupci justice, advokacie a médií o tomto tématu.

Pořadatelé

              

Konference Cyberspace 2019
29.11.2019 - 30.11.2019 Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Konference Cyberspace 2019

Call for papers is available in .pdf here. 

Abstract submission is opened from April to July 19th 2019 with acceptance announcement deadline in August 2019. Abstract submission is available through a web-based form here.

Written papers are not mandatory, but are welcome by the associated peer-reviewed journals.

Pořadatelé

     

                    

Pracovněprávní novinky pro rok 2020
03.12.2019 - 03.12.2019 školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Pracovněprávní novinky pro rok 2020

Kde najít fundovanějšího průvodce novinkami v pracovněprávní oblasti, které čekají personální praxi v příštím roce, než v osobě jedné z nejrespektovanějších osobností českého pracovního práva – Nataše Randlové. Na semináři shrne aktuální změny pracovněprávních předpisů v roce 2019 – ať již jde o změny přijaté a vyhlášené (tedy po právnicku „platné a účinné“) a představí změny, které vláda, ministerstva nebo poslanci teprve plánují a postupně získávají konkrétnější obrysy.  

Pořadatelé

Nejčtenější články