Pracovní podmínky ve světle digitálních technologií

Jste zaměstnavatel a používáte při organizaci práce zaměstnanců automatizované systémy řízení či hodnocení práce (programy, aplikace)? Nebo jste zaměstnanec, kterému je práce přidělována prostřednictvím webové aplikace?

Právnická fakulta Univerzity Palackého - přednáška, seminář
Foto: Redakce

Pak by Vás měla zajímat nová evropská právní úprava, která zlepšuje právní postavení zaměstnanců, jejichž práce je řízena prostřednictvím digitálních nástrojů. Konkrétně se jedná  o směrnici 2019/1152, o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii, dále pak o návrh směrnice 2021/0414 (COD), na zlepšení pracovních podmínek osob pracujících prostřednictvím digitálních pracovních platforem. Cílem webináře je seznámit posluchače s dotčenou právní úpravou včetně práv a povinností plynoucích  pro zaměstnance a zaměstnavatele při výkonu práce na základě nových modelů zaměstnávání (digitální pracovní platformy či zakázkové zaměstnávání osob). 

Webinář je určen pro advokáty, zaměstnavatele, kteří  při organizaci práce používají automatizované systémy řízení či hodnocení práce, vedoucí zaměstnance, pracovníky inspektorátů práce, zaměstnance personálního oddělení, a jiné zájemce o dané téma 

Termín: 27. května 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)

Přednášející: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Působí jako lektor pro pořadatele vědeckých seminářů, pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku. 

Obsah webináře: 

  • informační povinnost zaměstnavatele 
  • minimální požadavky týkající se pracovních podmínek 
  • postavení platformových pracovníků (stanovení právní domněnky) 
  • algoritmické řízení (používání automatizovaných systémů) 
  • právo na lidský monitoring automatizovaných systémů včetně práva na lidský přezkum 
  • transparentnost práce prostřednictvím platformy 
  • ochrana platformových pracovníků 

Místo konání: 

On-line přes MS TEAMS (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail). MS TEAMS není nutné instalovat, webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče  přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). 

Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů. 

Cena: 1 500 Kč včetně DPH 

Informace o webináři a registrace zde.

Aktuální webináře včetně přihlášek jsou k dispozici na webových stránkách Právnické fakulty UP.Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články