GPDR pod lupou – DPO, souhlas, data breach, ukládání pokut
23.02.2018 - 23.02.2018 Praha 1, Na Florenci 15, Florentinum, recepce A, 9.00 - 13.00 hod.

GPDR pod lupou – DPO, souhlas, data breach, ukládání pokut

Seminář na vybrané problémy GDPR zaměřený na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), případy narušení ochrany (data breach) a změny v chápání již používaných pojmů a postupů dle výkladu pracovní skupiny WP29 konfrontované s realitou v praxi; od specialistů HAVEL & PARTNERS na ochranu osobních údajů.

Přednášející: Nešpůrek, Otevřel, Jaroš, Zahradníček (HAVEL & PARTNERS)

Pořadatelé

Odměňování statutárních orgánů – prakticky a na příkladech
27.02.2018 - 27.02.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.30 hod.

Odměňování statutárních orgánů – prakticky a na příkladech

Cílem semináře je prakticky a na příkladech shrnout právní úpravu smluv o výkonu funkce, aktuální a neustále se proměňující soudní praxi v této oblasti, zodpovědět otázky týkající se odměňování statutárních orgánů a naučit Vás, na co se musíte zaměřit při vyjednávání a uzavírání smluv s členy statutárních orgánů obchodních společností.

Dozvíte se také, jaké se v současnosti vyskytují názory na (ne)možnost souběhu funkcí, které z nich převládají, koho ve vaší společnosti se „zakázaný“ souběh funkcí může týkat a jaké s sebou nese následky a rizika. Podrobně se budeme zabývat rozlišnostmi mezi pracovním poměrem a vztahem statutárního orgánu a společnost. Vysvětlíme Vám, se jak nejlépe připravit a zpracovat smlouvy o výkonu funkce, aby vyhovovaly právním předpisům a současně byly přijatelné pro společnost i členy statuárních orgánů.

Podstatnou částí školení bude samozřejmě jako vždy diskuse, kde zodpovíme dotazy, a společně se zamyslíme nad efektivním řešením konkrétní situace.

Pořadatelé

Konference Právo v Plzni
28.02.2018 - 28.02.2018 Radnice města Plzeň, nám. Republiky 1, sněmovní sál

Konference Právo v Plzni

Konference pod záštitou doc. JUDr. Jana Paulyho, CSc., děkana Fakulty právnické ZČU v Plzni.

Program konference se skládá ze tří tématických okruhů, kterým je GDPR, registr smluv a trestní odpovědnost zastupitelů a úředníků.

Průběhem konference účastníky provede jako moderátorka doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., proděkanka FPR ZČU v Plzni.

Pořadatelé

Komunikační a PR podpora účastníků řízení
02.03.2018 - 02.03.2018 Praha 1, Na Florenci 15, Florentinum, recepce A, 9.00 - 13.00 hod.

Komunikační a PR podpora účastníků řízení

Seminář o možnostech využití postupů public relations k ochraně zájmů a pověsti osob, které jsou účastníky soudních sporů, správního či trestního řízení; představení „litigation PR“ jako specializované formy krizové komunikace probíhající v těsné součinnosti s právní pomocí; zejména pro právníky velkých korporací a advokáty.

Přednášející: Štrégl/Novák (Litigo Communications), Ryšávková/Korbel/Sedláček (HAVEL & PARTNERS), Seifert (SEIFERT A PARTNEŘI)

Pořadatelé

Lékař práv - konference o medicínském právu
07.03.2018 - 07.03.2018 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Lékař práv - konference o medicínském právu

ELSA Plzeň ve spolupráci s IFMSA CZ a Studijní vědeckou knihovnou Plzeňského kraje si vás dovoluje pozvat na konferenci Lékař práv, jež má za cíl prozkoumat průsečíky mezi medicínou a právem. 7. března se v 9:30 za tímto účelem sejdou odborníci z obou oblastní ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje a obohatili sebe i vás.

Pořadatelé

Aktuální judikatura vysokých soudů k zajištění pohledávky
09.03.2018 - 09.03.2018 Praha 1, Na Florenci 15, Florentinum, recepce A, 9.00 - 13.00 hod.

Aktuální judikatura vysokých soudů k zajištění pohledávky

Specializovaný občanskoprávní kurz zaměřený na aktuality a praktické otázky zástavního práva a dalších způsobů zajištění a utvrzení dluhů v judikatuře vysokých soudů; od hlavních lektorů Akademie, spolutvůrců právní úpravy v OZ a spoluautorů komentáře pro všechny právníky B2B, B2C i B2G.

Přednášející: Tégl, Melzer, Hulmák, Šínová, Železná (HAVEL & PARTNERS)

Pořadatelé

Vybrané aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na oddlužení
13.03.2018 - 13.03.2018 Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem, 400 01, 9.00 - 16.00

Vybrané aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na oddlužení

JUDr. Jaroslava Mištová, místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, a Mgr. Jáchym Oswald, soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, společně promluví na téma: Vybrané aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na oddlužení.

Pořadatelé

GDPR aneb Osobní údaje v novém III. – doporučení, která vyplynou z výsledků data auditu
13.03.2018 - 13.03.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

GDPR aneb Osobní údaje v novém III. – doporučení, která vyplynou z výsledků data auditu

Celá řada společností už prošla data auditem, který vyplývá z nového nařízení EU v oblasti ochrany osobních údajů, nebo jím právě prochází. Víte, jak byste měli reagovat na zjištění, která s sebou data audit v rámci ochrany osobních údajů přinesl? Právě na tyto otázky, které souvisejí s nastavením správných pravidel uvnitř společnosti z pohledu jejího personálního chodu, nabídne odpovědi náš seminář. Zkušená lektorka Mgr. et Mgr. Irena Lišková Vás seznámí také s návrhem nového českého zákona o ochraně osobních údajů, který nejenže zpřesňuje některé povinnosti, ale také nově upravuje kontrolní pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů a řeší také otázku sankcí za porušení na úseku ochrany osobních údajů.

Pořadatelé

Aktuální judikatura vysokých soudů k náhradě újmy a bezdůvodného obohacení pro podnikatele vztah náhrady škody a bezdůvodného obohacení
16.03.2018 - 16.03.2018 Praha 1, Na Florenci 15, Florentinum, recepce A, 9.00 - 13.00 hod.

Aktuální judikatura vysokých soudů k náhradě újmy a bezdůvodného obohacení pro podnikatele vztah náhrady škody a bezdůvodného obohacení

Seminář aktuální judikatury (zejména senátu NS ČR 25 Cdo) k náhradě újmy a bezdůvodného obohacení zaměřený na otázky vznikající při činnosti podnikatelů a obchodních korporací; od hlavních lektorů AKADEMIE, spolutvůrců právní úpravy v OZ a spoluautorů komentáře pro všechny právníky zabývající se soukromým právem.

Přednášející: Melzer, Tégl, Hulmák (HAVEL & PARTNERS)

Pořadatelé

Stress management aneb jak se nezbláznit z přemíry práce
19.03.2018 - 19.03.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 16.00 hod.

Stress management aneb jak se nezbláznit z přemíry práce

Téma stresu je všude kolem nás: často se především o tom pracovním píše a mluví. Víte však, co to vlastně stres je? V čem může být pomocník a v čem zlý pán? Dokážete si uvědomit, jakým konkrétním zdrojům stresu v práci či v soukromí čelíte právě? A v neposlední řadě - jak se stresem měříte síly a jaké fígle si ještě potřebujete osvojit, aby se ze stresu stal dobrý společník a nikoliv bič nad Vámi? Pokud si pokládáte tyto a podobné otázky a chcete znát odpovědi, právě pro Vás je určen náš seminář, který povede psycholožka a zkušená lektorka Mgr. et Mgr. Barbora Malíková.

Pořadatelé

Sepisování návrhů na povolení oddlužení
20.03.2018 - 20.03.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha 8 - Libeň, 182 00, 9.00 - 13.00 hod.

Sepisování návrhů na povolení oddlužení

Seminář povede Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, který patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)
22.03.2018 - 22.03.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 15.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení – proto je určen výlučně pro absolventy obou předchozích seminářů. Advokátka Nataša Randlová s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ prakticky procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích seminářů.

Pořadatelé

Soukromoprávní otázky staveb
23.03.2018 - 23.03.2018 Praha 1, Na Florenci 15, Florentinum, recepce A, 9.00 - 13.00 hod.

Soukromoprávní otázky staveb
Specializovaný kurz zaměřený na vybrané soukromoprávní otázky výstavby, pozemků a staveb, které přinášejí problémy v praxi; od hlavních lektorů Akademie, spolutvůrců právní úpravy v OZ a spoluautorů komentáře pro developery, obce, kraje a všechny právníky přicházející do styku s nemovitostmi a výstavbou.
Přednášející: Tégl, Melzer, Hulmák (HAVEL & PARTNERS)

Pořadatelé

Alkohol, drogy, cigarety, zbraně a závislost na internetu – Kdy jde o porušení povinnosti na pracovišti? Jak ho zjistit a jak postihovat?
05.04.2018 - 05.04.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Alkohol, drogy, cigarety, zbraně a závislost na internetu  – Kdy jde o porušení povinnosti na pracovišti? Jak ho zjistit a jak postihovat?

Zaměstnanci jsou často sváděni škodlivými civilizačními vlivy, kvůli nimž nekonají řádně svou práci. Tradičně jde o konzumaci alkoholu, případně o kouření během pracovní doby. V poslední době se přidává i užívání drog (např. marihuany) anebo léků. Zaměstnanci také do práce nosí věci, které s prací nesouvisejí – např. nože nebo střelné zbraně. Zcela novým fenoménem se stává závislost na internetu a sociálních sítích. Řeší tyto vlivy a situace naše právní předpisy nebo judikatura? Kdy je možné zaměstnancům jednotlivé škodlivé vlivy zakázat? Jak můžete dodržování tohoto zákazu kontrolovat? Kdy a jakých způsobem je možné zaměstnance za porušení zákazu postihnout? Na semináři Vás provedeme touto velice aktuální a vyvíjející se problematikou a nabídneme odpovědi na výše uvedené otázky.

Pořadatelé

Zaměstnávání cizinců – aktuálně program Ukrajina
10.04.2018 - 10.04.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Zaměstnávání cizinců – aktuálně program Ukrajina

Náš seminář si klade za cíl shrnout základní aspekty práce cizinců. Představíme Vám povolení, která si musíte opatřit v jednotlivých situacích. Zároveň vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné. V neposlední řadě Vás seznámíme speciální projekty organizované napříč jednotlivými ministerstvy, které mohou některým zaměstnavatelům získávání potřebných povolení zjednodušit (zejména aktuální program Ukrajina). Rovněž se budeme věnovat novele zákona o zaměstnanosti, která opět umožnila využít služeb agentur práce při zaměstnávání cizinců. Upozorníme vás zároveň na limity, které jsou s touto variantou spojeny.

Pořadatelé

Jak může pracovní prostředí podpořit Váš úspěch
11.04.2018 - 11.04.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Jak může pracovní prostředí podpořit Váš úspěch

Napadlo vás někdy, že i prostředí, kde pracujete, může mít vliv na váš úspěch, koncentraci a spokojenost? Pokud v práci trávíte mnoho času a máte pocit, že jste vyčerpaní a cítíte únavu, možná vaše kancelář není uspořádána tak, jak by měla být. Díky lektorce Olze Buškové, která má za sebou úpravy jak privátních, tak byznysových prostorů, se podíváte na svůj home office, kancelář nebo pracovní místo jinýma očima. Naučíte se, jak bez velkých investic vytvořit prostředí, v němž se budete cítit dobře. Teorii prostřídá praktické cvičení související přímo s prostorem Vaší kanceláře, během něhož budete moci s pomocí lektorky najít vhodné řešení ušité speciálně pro Vás.

Pořadatelé

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona
18.04.2018 - 18.04.2018 Grandhotel Brno, Benešova 18-20, 657 83 Brno, 9.00 - 13.00

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona

Seminář povede JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové. Seminář bude zaměřen na zkušenosti insolvenčních soudů a insolvenčních správců při aplikaci novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 64/2017 Sb. v praxi, a to zejména při řešení úpadku dlužníka oddlužením. Probírány budou i další aplikační problémy a aktuální judikatura.

Pořadatelé

Dlouhodobé ošetřovné aneb Co nám přinese do personální praxe –Kdo? Kdy? Na jak dlouho? Za jakých podmínek?
18.04.2018 - 18.04.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Dlouhodobé ošetřovné aneb Co nám přinese do personální praxe –Kdo? Kdy? Na jak dlouho? Za jakých podmínek?

Od června letošního roku bude účinná novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku – dlouhodobé ošetřovné. Podmínky nároku na tuto dávku jsou poměrně složité a v některých aspektech i překvapivé. Na školení s Vámi komplexně probere celý institut dlouhodobého ošetřovného JUDR. František Vlasák, který se v minulosti podílel na tvorbě řady právních předpisů z této oblasti. Na dlouhodobé ošetřovné se podívá  především z pohledu zákona o nemocenském pojištění, ale také z pohledu dopadů na pracovněprávní vztah zaměstnanec - zaměstnavatel. Seznámí Vás s výkladovými nejasnostmi a tím, jak v praxi postupovat, až o čerpání dlouhodobého ošetřovného budou zaměstnanci žádat.

Pořadatelé

Odborný kongres Právní prostor 2018
24.04.2018 - 25.04.2018 Kongres hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278

Odborný kongres Právní prostor 2018

Právní informační systém CODEXIS pořádá již 8. ročník prestižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR. Záštitu nad kongresem převzal předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský.

Program kongresu bude rozdělen do dvou dnů, jednotlivé dny budou rozděleny do tematických bloků.

Moderátorem letošního ročníku kongresu bude stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Pořadatelé

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona
25.04.2018 - 25.04.2018 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 190 00, 9.00 - 13.00

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona

Seminář povede JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové. Seminář bude zaměřen na zkušenosti insolvenčních soudů a insolvenčních správců při aplikaci novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 64/2017 Sb. v praxi, a to zejména při řešení úpadku dlužníka oddlužením. Probírány budou i další aplikační problémy a aktuální judikatura.

Pořadatelé

Aktuální otázky v insolvenčním řízení
15.05.2018 - 15.05.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha 8 - Libeň, 182 00, 9.00 - 13.00 hod.

Aktuální otázky v insolvenčním řízení

Seminář povede Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, který patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky.

Pořadatelé

Diskriminace a šikana na pracovišti – vyšetřovací postupy pohledem psychologie a práva
08.06.2018 - 08.06.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 15.00 hod.

Diskriminace a šikana na pracovišti – vyšetřovací postupy pohledem psychologie a práva

Počet zaměstnanců, kteří se v zaměstnání setkali s diskriminací nebo nerovným zacházením, neustále roste. Ať již jde o diskriminaci z důvodu věku, pohlaví nebo např. sexuální orientace nebo diskriminaci uchazeče o zaměstnání v rámci pracovního pohovoru, pro zaměstnavatele představuje nařčení z diskriminace ze strany zaměstnance závažný problém, nad kterým by neměl mávnout rukou.

V rámci školení představíme praktického průvodce modelovou situací, kdy na personální oddělení zaměstnavatele přijde zaměstnanec s tím, že je v práci šikanován. Krok po kroku projdeme všechna opatření, která by měl zaměstnavatel v danou chvíli přijmout, aby předešel soudní dohře a celou situaci napravil. Probereme nejčastější chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí, a upozorníme na veškerá rizika, která jim hrozí.

Právní vzhled do problematiky diskriminace na pracovišti přinese zkušená advokátka se specializací na pracovní právo Nataša Randlová. Pohledem psychologie vás provede psycholožka a konzultantka Ester Danelová.

Pořadatelé