Španělské obchodní právo v českém překladu - jednodenní seminář
22.04.2018 - 22.04.2018 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady , 9:30 - 17:00 hod

Španělské obchodní právo v českém překladu - jednodenní seminář

V semináři vedeném překladatelem, tlumočníkem a právníkem Mgr. Ondřejem Klabalem se budeme věnovat španělské terminologii zachycující životní cyklus společnosti (založení, smluvní vztahy, zánik, smlouva o koupi nemovitosti apod.). Důraz je kladen na praktickou stránku věci – účastníci si na místě vyzkouší překlad příslušných španělských textů do češtiny.

Pořadatelé

Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o projednávané novele (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
24.04.2018 - 24.04.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16.00 hod.

Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o projednávané novele (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)

Seminář je zaměřen zejména na výklad části insolvenčního zákona upravující jednotlivé způsoby řešení úpadku. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona ve znění jeho změn provedených do konce roku 2017 (zákon 64/2017 Sb. a zák. 291/2017 Sb.), zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou.

Pořadatelé

Odborný kongres Právní prostor 2018
24.04.2018 - 25.04.2018 Kongres hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278

Odborný kongres Právní prostor 2018

Právní informační systém CODEXIS pořádá již 8. ročník prestižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR. Záštitu nad kongresem převzal předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský.

Program kongresu bude rozdělen do dvou dnů, jednotlivé dny budou rozděleny do tematických bloků.

Moderátorem letošního ročníku kongresu bude stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Pořadatelé

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti
25.04.2018 - 25.04.2018 Praha

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

Srdečně vás zveme na seminář BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti, který pořádá nakladatelství Verlag Dashöfer a redakce portálu BOZPprofi.

Seminář naváže na loňskou úspěšnou akci Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech a také na některá témata z listopadového Kulatého stolu k nové úpravě pracovnělékařských služeb.

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona
25.04.2018 - 25.04.2018 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 190 00, 9.00 - 13.00

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona

Seminář povede JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové. Seminář bude zaměřen na zkušenosti insolvenčních soudů a insolvenčních správců při aplikaci novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 64/2017 Sb. v praxi, a to zejména při řešení úpadku dlužníka oddlužením. Probírány budou i další aplikační problémy a aktuální judikatura.

Pořadatelé

Pokročilé praktikum uzavírání smluv
26.04.2018 - 26.04.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16.00 hod.

Pokročilé praktikum uzavírání smluv

Seminář volně navazuje na semináře zabývající se správným uzavíráním smluv a věnuje se otázkám, na které nebyl v uvedených seminářích dostatečný prostor. Seminář je vysoce prakticky zaměřen a věnuje se především problematickým aspektům uzavírání smluv řešených i neřešených rozhodovací praxí českých soudů.

Pořadatelé

Aktuální otázky v insolvenčním řízení
15.05.2018 - 15.05.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha 8 - Libeň, 182 00, 9.00 - 13.00 hod.

Aktuální otázky v insolvenčním řízení

Seminář povede Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, který patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky.

Pořadatelé

Konference Insolvence 2018
08.06.2018 - 08.06.2018 Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9, 8.45 - 17.00 hod.

Konference Insolvence 2018

V letošním roce pro Vás připravujeme již 5. ročník Konference Insolvence, která se uskuteční 8. června 2018 v Praze v konferenčních prostorách hotelu Duo.

Konference insolvence je jedinečnou příležitostí ke sdílení informací z oblasti českého insolvenčního práva. Je určena všem insolvenčním správcům, advokátům a koncipientům, zástupcům znaleckých ústavů, odhadcům, dražebníkům a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Pořadatelé

Diskriminace a šikana na pracovišti – vyšetřovací postupy pohledem psychologie a práva
08.06.2018 - 08.06.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 15.00 hod.

Diskriminace a šikana na pracovišti – vyšetřovací postupy pohledem psychologie a práva

Počet zaměstnanců, kteří se v zaměstnání setkali s diskriminací nebo nerovným zacházením, neustále roste. Ať již jde o diskriminaci z důvodu věku, pohlaví nebo např. sexuální orientace nebo diskriminaci uchazeče o zaměstnání v rámci pracovního pohovoru, pro zaměstnavatele představuje nařčení z diskriminace ze strany zaměstnance závažný problém, nad kterým by neměl mávnout rukou.

V rámci školení představíme praktického průvodce modelovou situací, kdy na personální oddělení zaměstnavatele přijde zaměstnanec s tím, že je v práci šikanován. Krok po kroku projdeme všechna opatření, která by měl zaměstnavatel v danou chvíli přijmout, aby předešel soudní dohře a celou situaci napravil. Probereme nejčastější chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí, a upozorníme na veškerá rizika, která jim hrozí.

Právní vzhled do problematiky diskriminace na pracovišti přinese zkušená advokátka se specializací na pracovní právo Nataša Randlová. Pohledem psychologie vás provede psycholožka a konzultantka Ester Danelová.

Pořadatelé