Náhrada škody v podnikání
17.12.2018 - 17.12.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Náhrada škody v podnikání

Cílem semináře je podrobně vyložit stěžejní pravidla, jimiž se řídí nová úprava náhrady škody / nemajetkové újmy a které mají dopady do právní praxe podnikatelů. Lektor upozorní na hlavní výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, a nastíní jejich možná řešení, i na pozadí komparace s unijní či zahraničními úpravami, z nichž zákonodárce čerpal při tvorbě textu nového zákoníku. 

Lektor: JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

Pořadatelé

Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
19.12.2018 - 19.12.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)

Výklad se soustředí na představení všech základních zajišťovacích instrumentů, které jsou upraveny v občanském zákoníku. Zdůrazněny jsou změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury. 

Lektor: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Pořadatelé

Pracovní právo pro personalisty 2019
24.01.2019 - 28.03.2019 Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Pracovní právo pro personalisty 2019

V rámci programu celoživotního vzdělávání opět od ledna 2019 proběhne kurz Pracovní právo pro personalisty. Garantkou tohoto kurzu je vedoucí katedry PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., Odbornou garantkou a lektorkou kurzu je Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo.

Kurz je zaměřen na pracovní právo jako významnou oblast efektivního personálního řízení, kromě zákoníku práce se orientuje na související právní předpisy, využívána je česká a evropská judikatura napomáhající účastníkům porozumění problematice a jejímu využívání v praxi. Součástí kurzu je nejen řešení obecných praktických příkladů z personální praxe, ale účastníci mají v rámci setkání k jednotlivým tématům prostor pro své dotazy.