Letní škola pro personalisty v srpnu 2017
22.08.2017 - 23.08.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 16.30 hod.

Letní škola pro personalisty v srpnu 2017

Po roce vás opět srdečně zveme na letní školu pro personalisty ve znamení trochu jiného školení!

I v letošním roce vás srdečně zveme na tak trochu jiné školení – pojďme si uprostřed léta společně osvěžit své pracovněprávní znalosti, nahlédnout na problematiku personální praxe jinýma očima, probrat praktické tipy a zároveň udělat něco i pro sebe! Zapište si do diářů jeden ze dvou letních termínů naší oblíbené dvoudenní letní školy pro personalisty.

Pořadatelé

KONFERENCE GDPR: Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů v praxi
11.09.2017 - 11.09.2017 BEA centrum, Olomouc, 9.00 - 16.00 hod.

KONFERENCE GDPR: Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů v praxi

V rámci programu budou zahrnuta také témata uživatelů Účetního Portálu, zejména všech, kteří rozesílají e-maily, všech, co mají e-shopy, pozornost bude věnována také ochraně osobních údajů pro mzdové účetní a personalisty. Program konference bude rozdělen do 4 bloků (3 přednášky a panelová diskuze).

Pořadatelé

Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
12.09.2017 - 12.09.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.00 hod.

Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN

Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického nástroje NEN, které se stane pravděpodobně povinností pro některé zadavatele veřejných zakázek, budí často obavy a pochybnosti. Na našem semináři, věnovanému tématu zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN, se ryze praktickou cestou pokusíme uvedené obavy odstranit.

Lektor: Mgr. Michal Čermák

Pořadatelé

Aktuální problémy exekučního řízení
18.09.2017 - 18.09.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 14.00 hod.

Aktuální problémy exekučního řízení

Přednáška bude zaměřena zejména na aktuální problémy praxe spojené s aplikací četných novel exekučního řádu i občanského soudního řádu. Diskutovány budou i změny exekučního řízení v souvislosti s novou úpravou soukromého práva a změnami v insolvenčním řízení.

Podrobně budou probrány nejenom dopady změn do exekučního řízení, ale i časová působnost jednotlivých novel exekučního práva. Zároveň budou účastníci seznámeni s nejnovější judikaturou Ústavního soudu, Nejvyššího soudu ČR a krajských soudů v oblasti exekučního řízení.

Lektor: JUDr. Martina Kasíková

Pořadatelé

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
19.09.2017 - 19.09.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 14.30 hod.

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela

Seminář se věnuje výkladu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) se zaměřením na zkušenosti a nejzávažnější problémy při jeho aplikaci v praxi povinných subjektů i jejich smluvních stran.

Lektor: Mgr. František Korbel, Ph.D.

Pořadatelé