Oddlužení a konkurz – aktuální výkladové problémy
25.10.2018 - 25.10.2018 COMFORT HOTEL USTI NAD LABEM CITY ***, Masarykova 3128/36, 9.00 - 16.00 hod.

Oddlužení a konkurz – aktuální výkladové problémy

Na semináři promluví JUDr. Jaroslava Mištová, místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, a Mgr. Jáchym Oswald, soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem. Společně účastníky provedou problematikou oddlužení a konkurzu a zejména se zaměří na to, co insolvenční správce zajímá v těchto oblastech nejvíce.

Přihlaste se do 3. října 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
30.10.2018 - 30.10.2018 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 14.30 hod.

Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN

Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického nástroje NEN, které se stane pravděpodobně povinností pro některé zadavatele veřejných zakázek, budí často obavy a pochybnosti.

Na našem semináři, věnovanému tématu zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN, se ryze praktickou cestou pokusíme uvedené obavy odstranit.

Přednášející: Mgr. Michal Čermák

Pořadatelé

Nejnovější judikatura v oddlužení především v oblasti SJM
31.10.2018 - 31.10.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha, 9.00 - 13.00

Nejnovější judikatura v oddlužení především v oblasti SJM

Na semináři promluví JUDr. František Kučera, soudce Vrchního soudu v Praze. Tématem semináře bude nejnovější judikatura vrchních soudů a nejvyššího soudu v oddlužení především v oblasti společného jmění manželů (SJM).

Přihlaste se do 10. října 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Zaměstnávání cizinců
31.10.2018 - 31.10.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Zaměstnávání cizinců

Náš seminář si klade za cíl shrnout základní aspekty práce cizinců, abyste získali základní přehled v oblasti, nebo si potvrdili své dosavadní znalosti. Představíme vám jednotlivá povolení a vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné zvolit postup jiný. Shrneme povinnosti, které na vás, jakožto zaměstnavatele cizinců, klade zákon a zároveň upozorníme na rizika sankcí. V neposlední řadě si představíme speciální projekty organizované napříč jednotlivými ministerstvy, které mohou některým zaměstnavatelům získávání potřebných povolení zjednodušit (zejména aktuální program Ukrajina). 

Pořadatelé

Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře
07.11.2018 - 07.11.2018 Grandhotel Brno, Benešova 18-20, 657 83 Brno, 9.00 - 13.00 hod.

Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře

Seminář povede JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové. Účastníci semináře budou seznámeni se stavem projednávaní novely insolvenčního zákona (sněmovní tisk 71 včetně pozměňovacích návrhů) a s nejzásadnějšími navrženými změnami, jež by ovlivnily činnost insolvenčního soudu a insolvenčního správce v insolvenčním řízení. Druhá část semináře je určena problematice přezkumu pohledávek zejména v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a zprávovým povinnostem insolvenčního správce.

Přihlaste se do 17. října 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Odborná konference Právo ve veřejné správě (Brno)
13.11.2018 - 13.11.2018 Orea Hotel Voroněž, Brno, 8.30 - 16.50 hod.

Odborná konference Právo ve veřejné správě (Brno)

V listopadu tohoto roku se pořádá již VII. ročník konference Právo ve veřejné správě. Mezi hlavní témata letošního ročníku patří GDPR v praxi, vybraná problematika stavebního práva, aplikace zákona o střetu zájmů a mnohé další.

Konference se uskuteční 13. 11. 2018 v Orea Hotel Voroněž, Brno, od 8:30 - 16:50 hod.

Více informací naleznete na www.pvvs.cz.

Archivace dokumentů – jak na to i s ohledem na GDPR?
14.11.2018 - 14.11.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Archivace dokumentů – jak na to i s ohledem na GDPR?

V rámci našeho navýsost praktického školení bychom Vás rádi seznámili s povinnostmi společnosti v oblasti archivace a skartace se zaměřením na dokumentaci v HR oblasti. Dozvíte se, jakým způsobem provést základní analýzu stavu Vaší spisové agendy, jak ji vyhodnotit, jak připravit či upravit interní dokumentaci a jak ji zavést do praxe. Budeme se zabývat i nezbytným zabezpečením archivované dokumentace před jejich zneužitím a organizačními a technickými prostředky, které v této oblasti můžeme využít. Nezapomeneme ani na skartační řády a úpravu podmínek spolupráce s poskytovateli skartačních služeb.

Pořadatelé

Agentury práce - pohledem inspektora a advokáta
15.11.2018 - 15.11.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.30

Agentury práce - pohledem inspektora a advokáta

Školení Vám nabídne originální pohled na problematiku agenturního zaměstnávání, a to paralelně z perspektivy advokáta – Nataši Randlové – a inspektora práce – Aleše Kalvody. Co například spadá a nespadá do srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturních zaměstnanců z pohledu advokáta? A vidí to inspektor práce stejně? Seznámíme Vás také s aktuální judikaturou v oblasti agenturního zaměstnávání a nelegálního zaměstnávání a také s plánovanými změnami. Školení není pokračováním předešlých dílů, které jsme měli v minulých letech. Je tedy vhodné i pro ty, co na našem školení o agenturách ještě nebyli, nebo pro ty, co si chtějí zopakovat i základní aspekty této úpravy.

Pořadatelé

Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře
21.11.2018 - 21.11.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8 - Libeň, 9.00 - 13.00 hod.

Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře

Seminář povede JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové. Účastníci semináře budou seznámeni se stavem projednávaní novely insolvenčního zákona (sněmovní tisk 71 včetně pozměňovacích návrhů) a s nejzásadnějšími navrženými změnami, jež by ovlivnily činnost insolvenčního soudu a insolvenčního správce v insolvenčním řízení. Druhá část semináře je určena problematice přezkumu pohledávek zejména v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a zprávovým povinnostem insolvenčního správce.

Přihlaste se do 17. října 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Odborná konference Právo ve veřejné správě (Praha)
27.11.2018 - 27.11.2018 Paspův sál, Praha, 8.30 - 16.20 hod.

Odborná konference Právo ve veřejné správě (Praha)

V listopadu tohoto roku se pořádá již VII. ročník konference Právo ve veřejné správě. Mezi hlavní témata letošního ročníku patří GDPR v praxi, vybraná problematika stavebního práva, aplikace zákona o střetu zájmů a mnohé další.

Konference se uskuteční 27. 11. 2018 v Paspův sál, Praha, od 8:30 - 16:20 hod.

Více informací naleznete na www.pvvs.cz.

Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a aktuální výkladové problémy a judikatura
28.11.2018 - 28.11.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, 182 00 Praha 8 - Libeň, 9.00 - 13.00 hod.

Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a aktuální výkladové problémy a judikatura

Seminář povede Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, který patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky. Obsahem semináře bude odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce. Těšit se můžete i na aktuální výkladové otázky insolvenčního řízení a aktuální insolvenční judikaturu.

Přihlaste se do 7. listopadu 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Společné jmění manželů v oddlužení a vybraná aktuální judikatura
04.12.2018 - 04.12.2018 Hotel Troja, Trojská 1/2232, Praha 8, 10.00 -14.00 hod.

Společné jmění manželů v oddlužení a vybraná aktuální judikatura

Těžištěm semináře je prodiskutování dopadu oddlužení na institut SJM, a to  podle způsobů oddlužení, a to jak u individuálního oddlužení, tak u společného oddlužení manželů. V druhé části bude diskutována aktuální judikatura. Účastníky seminářem provede Mgr. Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě, který patří mezi špičku odborníků v oblasti insolvenčního práva. 

Přihlaste se do 13. listopadu 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé

Firemní auta - radost, nebo starost?
04.12.2018 - 04.12.2018 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Firemní auta - radost, nebo starost?

Nejdříve se z provozního pohledu zaměříme na možnosti, jaké má zaměstnavatel, když chce umožnit zaměstnancům jezdit na pracovní cesty automobilem. Dále se budeme věnovat nastavení dokumentace, která je pro provoz služebních automobilů nezbytná – ať již se jedná o vnitřní předpis, nebo o dohodu o užívání služebních automobilů. Tím, že automobil poskytneme zaměstnanci k soukromým účelům, mu navíc vznikne majetkový prospěch – a tak se musíme vypořádat i s otázkou daňovou. A co v případě, když dojde k havárii vozidla? Jak to bude s odpovědností zaměstnance vůči třetím osobám, nebo naopak společnosti vůči zaměstnanci?

Pořadatelé

Společné jmění manželů v oddlužení a vybraná aktuální judikatura
11.12.2018 - 11.12.2018 Vista**** City hotel Brno, Hudcova 72, Brno, 10.00 - 14.00 hod.

Společné jmění manželů v oddlužení a vybraná aktuální judikatura

Těžištěm semináře je prodiskutování dopadu oddlužení na institut SJM, a to  podle způsobů oddlužení, a to jak u individuálního oddlužení, tak u společného oddlužení manželů. V druhé části bude diskutována aktuální judikatura. Účastníky seminářem provede Mgr. Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě, který patří mezi špičku odborníků v oblasti insolvenčního práva. 

Přihlaste se do 13. listopadu 2018 a zajistěte si své místo za akční cenu.

Pořadatelé