Bez stanoviska obcí a analýzy finančních i právních dopadů nelze přijímat zákony. Může to přinést víc škody než užitku

Novou legislativu a její úpravy je vždy třeba předem projednat s městy a obcemi – jsou lidem blíž a znají jejich potřeby. Připomíná to Svaz měst a obcí ČR. Zdůrazňuje také, že nutným předpokladem přijetí zákonů a dalších předpisů by v každém případě měla být analýza finančních dopadů, stejně jako rozbor dopadů na právní prostředí. Požadavky chce vedení Svazu probrat s vládou a předsedy poslaneckých klubů.

Foto: Fotolia

Pokud by nebyly splněny, bude zvažovat výzvu obcím, aby přestaly vykonávat státní správu, konkrétně neorganizovaly volby do Evropského parlamentu.

V některých případech předkladatelé, třeba poslanecké iniciativy, návrhy na úpravu či zcela novou legislativu bohužel předem neprojednají s obcemi. Může pak dojít k situacím, že se až po schválení zjistí, že právní předpisy obsahují problematická ustanovení, která znesnadňují život těm, kteří je musí aplikovat.

Považujeme za zásadní zamezit situacím, kdy se přijímají zákony a další právní normy bez projednání s obcemi. Nedávno se na tom shodla Rada, tedy druhý nejvyšší orgán Svazu. Bohužel k neprojednání legislativy občas dochází, což ve výsledku komplikuje život veřejnosti“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna Dan Jiránek a dodává: „Stejně tak by se právní předpisy neměly přijímat bez analýzy finančních dopadů i dopadů na právní prostředí. Pokud by toto zákonodárci nerespektovali, obce navrhují přestat vykonávat státní správu.

Předsednictvo Svazu chce v dané věci vyvolat jednání s vládou České republiky a s předsedy poslaneckých klubů.

Veřejná správa na seznámení a výklad nejasných či komplikovaných právních předpisů potřebuje spoustu času a často i peněz, které by se jinak mohly využít ve prospěch veřejnosti“, říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta Strakonic Pavel Vondrys a dodává: „Nesrozumitelné zákony zvyšují byrokracii, zpomalují procesy a ve výsledku komplikují život lidem, místo aby jim ho usnadňovaly. Předcházet takovým problémům lze včasným projednáním a akceptováním důvodných připomínek měst a obcí.

Samospráva dnes v přenesené působnosti vykonává mnoho činností státní správy, na které od státu dostává příspěvek. Jedná se například o vydávání občanských průkazů, vedení evidence řidičů, vydávání stavebních povolení, organizování parlamentních voleb a další.


Pro další informace kontaktujte:
Mgr. Štěpánka Filipová, mediální zastoupení, mobil: 724 302 802, e-mail: filipova@smocr.cz
 
O Svazu měst a obcí ČR:
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí. Více na www.smocr.cz.
Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články