Cestovní náhrady v rámci exekuce postihnout nelze

Cestovní náhrady nespadají do exekuce. Exekutorská komora ČR je ráda, že Nejvyšší soud projevil svůj sjednocující právní názor, díky čemuž se odstraňuje stav nejistoty, který zde panoval.

tisková mluvčí Exekutorské komory ČR
Justice, spravedlnost, rozhodnutí soudu
Foto: Shutterstock

Zákon výslovně uvádí, že cestovní náhrady se nepočítají do čisté mzdy. To znamená, že cestovní náhrady nebylo možné postihnout srážkami ze mzdy. O této skutečnosti nikdy nebylo pochyb.

Bylo však sporné a mezi soudy mnoho let nevyjasněné, zda je možné cestovní náhrady postihnout přikázáním jiné peněžité pohledávky. Nejvyšší soud nyní tyto nejasnosti odstranil, když autoritativně potvrdil, že to možné není.[1] Exekutorská komora ČR toto rozhodnutí vítá, neboť daná věc byla dosud diskutabilní a existovalo mnoho právních výkladů.

Současně je však nutné upozornit, že soudní exekutoři postihovali cestovní náhrady zásadně jen tam, kde měl zaměstnanec např. minimální mzdu a nepoměrně vysoké cestovní náhrady. V takových případech tedy bylo důvodné podezření, že cestovní náhrady jsou fakticky příjmem, a nikoliv refundací skutečně vynaložených nákladů. Tento jev bohužel není nijak neobvyklý. V praxi se nemálo zneužívá toho, že cestovní náhrady jsou nedaňová položka a neodvádí se z nich pojistné. To v důsledku vede nejen k nemožnosti věřitele domoci se po takovém dlužníkovi zaplacení dluhu v rámci exekuce, ale také ke krácení odváděného pojistného na úkor řádně platících zaměstnanců a účastníků systému. Exekutorská komora ČR zvažuje schůzku s představiteli Ministerstva financí za účelem odstranění tohoto negativního jevu podobného tzv. švarcsystému.

Zdroj: Exkutorská komora ČR

[1] 21 Cdo 3774/2013

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články