Exekutorskou komoru ČR povede nová prezidentka

Praha, 1. dubna 2015 (EK ČR) – Exekutorskou komoru ČR povede nové prezidium v čele s prezidentkou Mgr. Pavlou Fučíkovou. Rozhodli o tom soudní exekutoři na svém 31. sněmu. Funkce viceprezidenta se chopí JUDr. Vladimír Plášil. Členy prezidia byli zvoleni Mgr. Petr Polanský, Mgr. Martin Tunkl a Mgr. Jan Mlynarčík. Volebního sněmu v Brně se minulý týden zúčastnilo 124 ze 159 soudních exekutorů s tím, že kandidovalo 10 uchazečů.

tisková mluvčí Exekutorské komory ČR

Vedení Komory, jemuž 4. dubna 2015 vyprší tříletý mandát, tvořili prezident Mgr. David Koncz, viceprezident Mgr. Michal Rudý a členové prezidia Mgr. Ing. Jiří Prošek, JUDr. Ingrid Švecová a JUDr. Vladimír Plášil. Během jejich funkčního období vešla v účinnost novela exekučního řádu a občanského soudního řádu či nový občanský zákoník a razantním způsobem byly sníženy odměny soudních exekutorů.

Činnost prezidia Exekutorské komory ČR byla v období let 2012-2015 zaměřena na osvětu, finanční a právní edukaci a dluhovou prevenci: Vznikla Klinika exekutorského práva při Masarykově univerzitě v Brně, byla vydána knižní publikace o principech exekučního řízení a uskutečnily se desítky školení a přednášek pro žáky, studenty, seniory či matky v tísni. Prezidium, jemuž nejprve předsedal Mgr. Ing. Jiří Prošek a od ledna 2014 Mgr. David Koncz, se rovněž zasadilo o rozvoj e-komunikace. Zajistilo upgrade Portálu dražeb a Centrální evidence exekucí, rozšíření bezplatného poradenství o on-line poradny či vytvoření elektronické aplikace pro účastníky, kteří si chtějí vypočítat výši srážky ze mzdy. V neposlední řadě prezidium otevřelo i celou řadu legislativních otázek jako například postavení soudního exekutora „Svou činnost ve prospěch Exekutorské komory ČR, která funguje na bázi neziskové organizace a především dohledového orgánu, jsme vykonávali svědomitě a s nejvyšší odpovědností s vědomím toho, že je zapotřebí utvrzovat veřejnost v tom, že jako stav jednáme slušně, profesionálně a transparentně,“ uvedl prezident Mgr. David Koncz.

Nové prezidium chce na dosavadní činnost Exekutorské komory ČR pod vedením Mgr. Koncze navázat a rozvinout odbornou i veřejnou diskusi o řadě důležitých témat, zejména o propojení exekucí a insolvencí či o řešení nástupnictví, kdy soudním exekutorům zanikl mandát. „Rádi bychom budovali na kvalitních základech, které máme. A současně plánujeme progres v jednotlivých oblastech podle moderních a osvědčených zahraničních modelů. Uvažujeme například o uplatnění soudních exekutorů v jiných než exekučních činnostech, respektive hledáme nové možnosti pro vytvoření úřední agendy i mimo samotné vykonávací řízení,“ sdělila nová prezidentka Mgr. Pavla Fučíková.

Účastníkům řízení by pak mělo pomoci zejména zamýšlené sjednocení vzorů pro úřední listiny vydávané jednotlivými exekutorskými úřady. „Tím by se mimo jiné docílilo snazší právní orientace účastníků v průběhu řízení a ve čtení úředních listin. Současně by se tak předcházelo dalším vlnám různých falešných exekučních výzev, jejichž formální úpravou jsou adresáti leckdy zmateni a snadno se pak mohou stát obětmi podvodu,“ konstatoval JUDr. Vladimír Plášil, nově zvolený viceprezident.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Bezpečnost práce s rizikovými zařízeními upraví nový zákon
Bezpečnost práce s rizikovými zařízeními

Bezpečnost práce s rizikovými zařízeními upraví nový zákon

Praha 5. dubna (ČTK) - Podmínky práce s vyhrazenými zařízeními upraví v tuzemsku nový zákon, který je ve Sněmovně před schvalováním. Týkat se má zdvihacích, elektrických, plynových a tlakových zařízení, která například při nesprávném použití nebo nevhodném provozování představují závažné ohrožení životů, zdraví nebo životního prostředí.

ČTK
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu