Města, obce a firmy: Transparentnost ano, další byrokracii ne

Zástupci veřejné správy a zaměstnavatelů se obávají nárůstu administrativy. A to v souvislosti s projednávanými zákony o registru smluv a Nejvyšším kontrolním úřadu. Podepsali proto memorandum. Má název „Transparentnost ano, další byrokracii ne“ a jde o společné prohlášení představitelů Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Internet, počítač, právo
Foto: Fotolia

Velká sídla, venkov i podniky v memorandu mimo jiné požadují, aby došlo ke změně návrhu zákona o registru smluv, který je nyní v legislativním procesu. Tak, aby se zveřejňovaly pouze ty smlouvy, na jejichž veřejné kontrole je skutečně zájem, byla vyjasněna ochrana osobních údajů a samotný proces zveřejňování co nejméně zatěžoval aparát obcí, měst a krajů. Podle iniciátorů prohlášení je rovněž třeba zamyslet se nad změnami právních předpisů, které mají rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Příliš se totiž nezabývají faktem, že už dnes jen města a obce podléhají stovkám různých kontrol, které jsou často duplicitní, i multiplicitní, a končí s různými závěry, které řeší soud. 

Kontrolní činnost veřejné správy považujeme v demokratickém a právním státě za podstatnou záruku jejího řádného výkonu, přičemž jakékoliv snahy o její zkvalitnění vítáme“, cituje ze společního prohlášení předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a pokračuje: „Současná podoba výše uvedených návrhů ale negarantuje, že uvedených cílů bude dosaženo, aniž by došlo k enormnímu nárůstu byrokratické zátěže.

Venkov se nebrání zveřejňování smluv, ale až v okamžiku, kdy stát prokazatelně sníží současnou administrativní zátěž“, říká předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala.

Velký problém vidíme například se zveřejňováním smluv podniků, které jsou zřízeny veřejnou či státní správou“, konkretizuje obavy Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a dodává: „Pokud by tyto firmy měly zveřejňovat všechny své smluvní závazky, do kterých by se mohli podívat i jiní podnikatelé, ztratily by konkurenční výhodu a daly by tak zdarma v plén své know-how.

Tvůrci memoranda se shodují, že je také třeba vyčíslit náklady veřejné správy, které by případná nová právní úprava přinesla, stejně jako odstranit nejasnosti, co se týče ochrany osobních údajů. Rovněž je nutné proces zveřejňování smluv oproti současnému návrhu zjednodušit.

V této souvislosti se už uskutečnila celá řada jednání a vedení Svazu měst a obcí ČR chce v kontextu s připomínkováním návrhů legislativních změn jednat s vládou a předsedy poslaneckých klubů. Už dříve deklarovalo, že nutným předpokladem přijetí všech zákonů a dalších předpisů by v každém případě měla být analýza finančních dopadů, stejně jako rozbor dopadů na právní prostředí. Více zde.  

 


Pro další informace kontaktujte:
Mgr. Štěpánka Filipová, mediální zastoupení, mobil: 724 302 802, e-mail: filipova@smocr.cz
 
O Svazu měst a obcí ČR:
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než      2 500 měst a obcí a svými členy tak čítá na 8 milionů obyvatel České republiky. Další informace najdete na www.smocr.cz
Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články