Nedostatek míst ve školkách pomáhají řešit dětské skupiny na pracovišti

Problém nedostatečné kapacity školek má několik možných řešení. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a ve středu 28. května byl dále projednáván na schůzi výboru pro sociální politiku.

Foto: Fotolia

Zákon by mohl být účinný od září. Již nyní ale Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá firmám a organizacím budovat podobné skupiny na pracovišti. Potřebné finance jim poskytl Evropský sociální fond.

Plánovaná výstavba nových mateřských školek za spolufinancování obcí je sice řešením, ale až výhledovým. Do té doby zůstávají desetitisíce rodin s malými dětmi bez pomoci. Proto je potřeba hledat alternativy, které rodičům umožní vrátit se do práce,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová s tím, že vybudování dostatečné sítě veřejných školek považuje stále za prioritu.

Dětská skupina je velmi praktickým nástrojem pro slaďování rodinného a profesního života. Rodičům umožňuje chodit do zaměstnání a zároveň zůstat s dětmi v blízkém kontaktu. Mezi výhody patří společná cesta do školky a práce, možnost dítě navštívit v průběhu dne a mít zajištěné hlídání po celou pracovní dobu – třeba i při mimořádném pracovním nasazení. Ministerstvo práce a sociálních věcí už před časem začalo zařízení typu dětské skupiny podporovat prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Aktuálně se realizuje 36 projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na zařízení typu dětské skupiny. Jako dva příklady lze uvést rodinné centrum Montessori Olomouc a Dětskou skupinu Motýl v Českých Budějovicích.

Dětskou skupinu Motýl vybudovalo pro děti svých vědeckých pracovníků Biologické centrum Akademie věd ČR. Z dotace OP LZZ přestavěli ubytovnu pro občasné hosty na dětské centrum. Spojením několika místností vznikly dostatečně velké prostory pro odpočinek i denní činnost, pro přípravu jídla a předepsané hygienické zázemí. Jelikož sídlí Biologické centrum ve společném kampusu s Jihočeskou univerzitou, navázalo spolupráci s Pedagogickou fakultou. Dětská skupina nyní nabízí kvalifikovanou denní péči pro 12 dětí od 7.30h do 16.30h. Od listopadu 2014 umožní dětem i nadstandardní aktivity jako zájmové kroužky, jazykové vzdělávání apod. 

Výzvy k podávání projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku byly již uzavřeny. Předpokládá se však, že služby péče o děti však budou součástí i budoucího Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) pro období 2014–2020. Více informací o zmiňovaných projektech OP LZZ a budoucím OPZ naleznete na www.esf.cz.

 

Petr Habáň
tiskový mluvčí MPSV

Mateřská škola Dětská skupina

Existující zařízení typu dětská skupina podporovaná z ESF

 • předškolní vzdělávací zařízení
 • zapsané v rejstříku škol a školských zařízení (má nárok na dotaci ze státního rozpočtu)
 • zpravidla pro děti od 3 let do zahájení školní docházky
 • hygienické předpisy (vyhláška 410/2005 Sb.)
 • ze zákona vyplývající povinnost mít rámcový vzdělávací plán
 • zákonné normy na stravování
 • zákonem stanovené požadavky na pedagogické vzdělání učitelů  
 • není primárně vzdělávacím zařízením, cílem je pravidelná péče o děti za účelem rozvoje osobnosti dítěte
 • legislativa by měla vstoupit v platnost v září 2014
 • poskytování péče musí být neziskové
 • pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky
 • prostorové a hygienické požadavky stanoveny podle počtu dětí
 • povinnost mít zpracovaný plán výchovy a péče, který je součástí smlouvy mezi rodičem a poskytovatelem
 • nemusí zajišťovat stravování – to mohou zajišťovat rodiče
 • požadovaná kvalifikace pečujících osob: pedagogické (MŠ, ZŠ–1. st.) nebo zdravotní vzdělání, vzdělání v sociální oblasti, nebo profesní kvalifikace chůvy
 • podmínky připraveny v souladu s parametry návrhu zákona o dětských skupinách
 • zařízení jsou nyní provozována v souladu se stávajícími právními předpisy nebo na základě provozování živností (0–3 roky věku vázaná, 3+ volná)
 • nesmí být zapsána do rejstříku školských zařízení - došlo by k souběhu dotací
 • pro děti od 0,5 roku do začátku školní docházky
 • jsou definovány základní požadavky na prostory, vybavení a hygienické parametry zařízení, na počet a vzdělání pečujících osob
 • zařízení v režimu živností jsou vázána hygienickou vyhláškou 410/2005 Sb. 
Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články