Novela zákona o zbraních přináší řadu změn pro držitele zbrojních průkazů

Od 1. července, kdy nabývá účinnosti novela zákona o zbraních, začne fungovat zcela nový informační systém – centrální registr zbraní. V registru budou evidovat své zbraně podnikatelé v oboru zbraní a střeliva. Novela přináší i řadu změn pro držitele zbrojních průkazů.

Foto: Fotolia

Důležité změny:

  • Platnost zbrojního průkazu se prodlužuje z 5 na 10 let.

U již vydaných dokladů skončí platnost po té době, na jakou byl vydán.

V případě žádostí o vydání zbrojního průkazu podaných do 30. 6. 2014 bude žadateli vydán zbrojní průkaz na 5 let, u žádostí podaných od 1. 7. 2014 bude vydán doklad s dobou platnosti 10 let.

  • Držitel zbrojního průkazu skupiny D předkládá posudek o zdravotní způsobilosti po 5 letech od vydání dokladu, a to i v případech, že byl zbrojní průkaz vydán před 1. 7. 2014.
  • Policie může poslat držitele zbrojního průkazu na lékařskou prohlídku, má-li důvodné podezření, že došlo ke změně jeho zdravotního stavu, jež by mohla způsobit ztrátu zdravotní způsobilosti.

Novela dále:

  • Ruší povinnost být držitelem loveckého lístku při žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C,
  • zavádí možnost přebíjet náboje pro vlastní potřebu i držitelem zbrojního průkazu skupiny E,
  • ruší povinnost hlásit vývoz a zpětný dovoz zbraně a střeliva,
  • zavádí možnost držitele zbrojního průkazu vzdát se zbrojního průkazu nebo některé skupiny,
  • ruší povinnost hlásit změnu bydliště a vyměnit zbrojní průkaz,
  • ruší zaznamenávání oprávnění nosit zbraň kategorie B do zbrojního průkazu,
  • zavádí vliv spáchání přestupku spočívajícího v řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drog na spolehlivost.

Zavedení možnosti udělení výjimky na noktovizory pro myslivce

Pro účely lovu bude možno používat zakázaný doplněk zbraně, a to zaměřovač konstruovaný na principu noktovizoru. Novela umožňuje pro nabytí jeho vlastnictví, držení a nošení udělit výjimku příslušným orgánem Policie ČR. Po udělení výjimky a za dodržení zákona o myslivosti bude možné tyto zaměřovače použít pro bezpečný lov zvěře v noci. Více informací k tzv. noktovizorům naleznete zde nebo na stránkách Ministerstva zemědělství.

Zvýšení správních poplatků

Novela mimo jiné zavádí zvýšení správních poplatků, a to u přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu (za každou skupinu) 700 Kč, zbrojní licence (za každou skupinu) 1500 Kč, průkazu zbraně 300 Kč, povolení ke zbrani kategorie B 200 Kč, výjimky ke zbrani kategorie A 1000 Kč. I nadále budou zachovány slevy u změny jména, nového zbrojního průkazu, u zbraní myslivců a sportovních střelců.

„Amnestie“ na nelegální zbraně

Schválená novela zákona o zbraních mj. vyhlašuje tzv. „amnestii“. Lidé tak budou mít možnost v období od 1. července do 31. prosince 2014 odevzdat na Policii ČR nelegálně držené zbraně a střelivo, a to bez hrozby postihu za přestupek podle zákona o zbraních, resp. trestný čin nedovoleného ozbrojování.

Zároveň zákon umožňuje, aby ten, kdo dané zbraně či střelivo doposud držel nelegálně, požádal o vydání dokladů k jejich legálnímu držení. Tento postup lze využít též v případě, že osoba v současnosti drží zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizorů bez platné výjimky, a tedy nelegálně.

 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články